Talouslehdistössä spekuloidaan päivittäin, mitä osaketta kannattaa seuraavaksi ostaa, koska seuraava pörssiromahdus tulee ja mikä sijoitusstrategia on trendikkäin juuri nyt. Talousviisas ihminen tietää, että tällä kohinalla ei ole tuon taivaallista merkitystä sijoittamisen ja varallisuuden kasvattamisen suhteen. Olemme listanneet alle viisi oikeasti merkittävää asiaa sijoittamisessa.

1.    Aloittaminen

Meidän mielestämme sijoittamisessa tärkein asia on aloittaminen ja toiseksi tärkein on sen pitkäjänteinen jatkaminen. Jotta voi aloittaa sijoittamisen, täytyy tienata enemmän kuin kuluttaa. Säästämistä käsittelemme esimerkiksi näissä artikkeleissa: Säästämisopas ihmisille, jotka eivät vain osaa säästää ja Hyvän talouden perusteet. Toinen vaihtoehto sijoitusvarojen kartuttamiseen on oppia tienaamaan enemmän, mutta suosittelemme aloittamaan omien kulujen kartoittamisesta ja karsimisesta, koska tämä on yleensä helpompi ja nopeampi vaihtoehto. Tulemme myös auttamaan lukijoitamme tulojen kasvattamisessa. Velkavivulla sijoittamista emme yleensä suosittele ja muutenkin on hyvä välttää sellaisten varojen sijoittamista, mitä ei syystä tai toisesta voi menettää.

Korkoa korolle –ilmiötä on sanottu maailman kahdeksanneksi ihmeeksi sen yllättävän voimakkuuden takia. Otetaan lähtökohdaksi, että sijoitamme 1000€ ja saamme sille vuosituottoa esimerkiksi 7%. Jos sijoitamme tämän tuoton, niin saamme korkoa myös aiemmalle tuotolle alkuperäisen sijoituksen lisäksi. 7% korolla tuplaamme alkuperäisen sijoituksen aina joka kymmenes vuosi.

Korkoa korolle –ilmiö toimii sitä paremmin, mitä pidempi aika ja korkeampi korko meillä on. Aloittamalla sijoittamisen heti maksimoimme ajan, joka meillä on käytössä.

Tehdään muutama esimerkkilaskelma:

Sijoitusmäärä Esimerkkikorko Sijoitusaika Lopputulos
100 € / kk

100 € / kk

200 € / kk

500 € / kk

1000 € / kk

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

30 vuotta

50 vuotta

30 vuotta

30 vuotta

20 vuotta

123 520,40 €

551 263,17 €

247 040,80 €

617 602,20 €

528 004,14 €

500 000€ sijotuspääomalle 7% vuosittainen korkotuotto on 35 000€ ja pääomaverojen jälkeen tästä summasta jää käteen noin 2 173€ kuukaudessa. Talousviisas.fi:n toimituksen mielestä kyseinen summa riittää helposti taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen, eli tilanteeseen, jossa ei enää tarvitse tehdä töitä rahan takia.

Vaikka emme koskaan tavoittaisi taloudellista riippumattomuutta, niin aloittamalla 200€ kuukausisijoittamisen yllä olevan laskelman mukaan 40 vuoden iässä, voimme saada eläkkeelle jäädessämme 1000€ kuukausittaisen lisäeläkkeen sijoituksistamme.

2.    Pienet kulut

Suurin syy sille, että emme tunnu saavan juuri mitään tuottoa sijoituksillemme on niiden hallinnoinnista johtuvat suuret kulut. Toinen asia, joka syö säästöjemme määrä salakavalasti on inflaatio, eli hintatason nousu. Inflaatiolle emme mahda juuri mitään, mutta sen takia on tärkeää saada sijoituksillemme hyvä tuotto. Varsinkin pieniä summia sijoittaessa aktiivisesti hoidettujen rahastojen suuret kulut yleensä syövät niiden potentiaaliset hyödyt.

Maailman kuuluisin sijoittaja Warren Buffet teki finanssimaailmaa kohahduttavan miljoonan dollarin vedon, jossa hän haastoi kaikki maailman aktiivisesti hoidetut hedge -rahastot päihittämään ilmaisen indeksirahaston kymmenen vuoden mittelössä. Kilpailu päättyi noin vuosi sitten ja ehkä monen tahon yllätykseksi Warrenin indeksirahasto voitti leikin kirkkaasti.

Osakemarkkinoilla pääsee historiallisesti yli 7% inflaatiokorjattuihin vuosituottoihin. Esimerkiksi OMXHCAP-tuottoindeksi, joka kuvastaa osakemarkkinoinden tuottoa vuosittain Suomessa on tällä hetkellä luvussa 10,7%. Jotta pääsemme nauttimaan näistä vuosituotoista, tulee meidän valita ilmaisia tai hyvin halpoja tapoja sijoittaa rahamme. Hyviä esimerkkejä näistä ovat halvat indeksirahastot.

Suoria osakesijoituksia ei kannata tehdä pienillä summilla (alle tuhat euroa), koska yleensä tällöin välityskulut nousevat suhteellisesti liian koviksi. Markkinoilla on nykyään monia halpavälittäjiä kuten Lynx ja Degiro. Myös suuremmat pankit ovat lähteneet hintakilpailuun ja odotettavissa on, että välityspalkkiot alkavat lähestyä nollaa kaikilla pelureilla pitkässä juoksussa. Pohjois-Amerikassa ja Briteissä toimii jo tahoja, jotka eivät veloita ollenkaan välitysmaksuja osakekaupoista, kuten Robinhood niminen välittäjä.

Ennen kuin pääsemme nauttimaan kyseisistä toimijoista Suomessa suosittelemme valitsemaan toimijan, jonka välityskulut ovat pienet ja hallinnointipalkkiot vielä pienemmät tai olemattomat. Nämä kuluerät ovat juuri ne, jotka tekevät rahastoista arveluttavan instrumentin varallisuuden kasvattamiseen. Pahimmillaan maksat rahaston haltijalle monta prosenttia vuodessa, vaikka rahasto olisi tehnyt tappiota kyseisenä vuonna.

3.    Hajauttaminen

Sijoittamisessa on helppo sortua laittamaan kaikki munat yhteen koriin. Hajauttaminen sijoittamisessa tarkoittaa käytännössä sitä, että kultamunat jaetaan erilaisiin koreihin, joista osa voi olla kelluvaa mallia, osa muovivaahdolla vuorattua ja joku mäkiautomallinen.

Hajauttamista on ajallista, alueellista, omaisuuslajien sisäistä ja välistä. Indeksirahastoihin sijoittamalla kuukausisäästämissuunnitelmalla saavutat näistä kolme ensimmäistä. Jos sinulla tämän lisäksi on tilillä jonkin verran käteistä ja omistusasunto, niin silloin sinulla on myös omaisuuslajien välistä hajautusta. Kullan hinta on myös tyypillisesti kehityttynyt varsin tasaisesti markkinoiden myrskyistä välittämättä. Täten myös mahdolliset kultaiset perintökorut tai kihloiksi ostetut sormukset toimivat omaisuuslajien välisenä hajautuksena.

Tulemme puhumaan hajautuksesta vielä paljon lisää, mutta oleellista hajautuksessa on ymmärtää, että sen avulla sinun ei tarvitse murehtia milloin markkinat ovat ahneita ja liian kalliita.

Markkinakuplien syntymisiä ja puhkeamisia vaikea ennustaa ja ajallisella hajautuksella pääset ennustamisen tarpeesta kokonaan eroon. Ostat aina samalla rahalla on markkina sitten tulikuuma tai jääkylmä. Tällä taktiikalla pääset nauttimaan osakemarkkinoiden historiallisista tuotoista ja kuten aikaisemmin totesimme nämä ovat varsin mukavia lukuja.

4.    Tuottojen uudelleen sijoittaminen

Jotta korkoa korolle –ilmiö toimisi, tulee meidän aina sijoittaa tuotot uudelleen. Varsinkin sijoitusuran alussa muutaman kympin tuottojen sijoittaminen tuntuu turhalta, mutta pitkällä tähtäimellä tämä on juuri se tärkein asia joka erottaa sijoittamisen säästämisestä.

Tehdään laskelma, missä sijoitamme 200€ kuussa 30 vuoden ajan, mutta joka vuosi otamme 7% korkotuoton päivittäiseen käyttöön uudelleen sijoituksen sijasta. 247 040,80€:n sijasta meillä onkin kasassa vain 72 000€:a 30 vuoden päästä.

Tuottojen uudelleensijoittaminen voi tapauksesta riippuen tarkoittaa sitä, että me emme tee sijoituksille yhtään mitään tai voimme joutua sijoittamaan esimerkiksi neljä kertaa vuodessa jaettavia osinkoja uudelleen osakkeisiin.

5. Verojen minimointi

Meidän tulee maksaa veroja joka kerta kun kotiutamme sijoituksiemme arvonnoususta koituvia myyntivoittoja tai ansaitsemme korko- tai osinkotuottoja. Jos voimme valita, meidän kannattaa viivyttää näitä veroja mieluummin 30 vuoden päähän kuin maksaa niitä nyt. Tällöin saavutamme maksimaalisen korkoa korolle -efektin ja voimme käyttää hankintameno-olettamaa, josta voi lukea lisää verottajan sivuilta.

Kuvitellaan kaksi eri skenaariota. Ensimmäisessä olemme sijoittaneet indeksirahastoon, joka sijoittaa meidän puolesta rahaston sisällä kaikki osinkotuotot uudelleen samoihin indeksin sisältämiin osakkeisiin. Toisessa sijoitamme julkisesti noteerattuun osinkoaristokraattiin, joka maksaa vuodesta toiseen 7% osinkotuottoa. Sijoitetaan näihin molempiin sijoitusistrumenttiin 30 vuoden ajan 200€ joka kuukausi.

Ensimmäinen skenaario on hyvin lähellä kirjoituksen alussa tekemäämme esimerkkiä, jossa saavutimme 30 vuodessa 247 040,80€ sijoitusomaisuuden. Toisessa skenaariossa maksamme joka vuosi osinkoveroa ja sijoitamme samaan osakkeeseen tilille jäävän osuuden osinkotuotosta. Tästä osinkoverotuksesta johtuen saavutamme vain 174 096,51€ suuruisen sijoitusomaisuuden. Maksamme veroja 34 945,79€ matkan varrella ja menetämme näistä kertyvät korkojen korot.

Muita keinoja myöhästyttää verojen maksamista ovat erilaiset vakuutuskuoret, julkisesti noteeratut yritykset, jotka eivät maksa osinkoja ja vuonna 2020 tuleva osakesäästötili. Näistä kaikista vaihtoehdoista suosittelemme aloittelijoille indeksirahastoja, jotka sijoittavat osingot sinun puolestasi, kuten Nordnetin Superrahasto Suomi. Kuorien kulut ovat liian kalliita normaaleille kuukausisäästäjille ja verotuksesta saavutetut hyödyt sulavat. Sijoitustili on vasta tulossa ja sen sisältö kerkeää vielä muuttumaan moneen kertaan. Suoria osakesijoituksia ei kannata tehdä ellei tiedä erittäin hyvin, mitä on tekemässä.

Yhteenvetona sijoittamisessa tärkeitä on aloitaminen, kulujen minimointi, hajauttaminen, korkojen uudelleensijoittaminen ja verojen maksamisen lykkääminen.