Talousviisas-sivuston käyttöehdot ja tietosuojaseloste

1. Taustaa

Talousviisas.fi on maksuton palvelu, jossa julkaistaan artikkeleita raha-asioista ja tarjotaan erilaisia työkaluja raha-asioihin ja sijoittamiseen liittyvien palveluntarjoajien löytämiseen ja valintaan.

Talousviisas ei itse tarjoa raha-asioihin tai sijoittamiseen liittyviä tuotteita tai palveluita, eikä neuvontaa, varsinkaan sijoitusneuvontaa, vaan markkinoi kumppaneiden palveluja heidän luvallaan.

Talousviisas on Boston Information Group Ltd:n ylläpitämä palvelu.

2. Vastuunrajoitus

Talousviisaassa julkaistut artikkeleissa pyritään huolehtimaan tietojen oikeellisuudesta, mutta tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai soveltuvuudesta käyttäjän tilanteeseen ei anneta mitään takeita, vaan sekä tiedot että työkalut tarjotaan käyttäjän käyttöön sellaisina kuin ne ovat.

Talousviisas ei ota mitään vastuuta palvelunsa toimivuudesta, eikä yhteistyökumppaneiden mahdollisesti tekemistä tarjouksista tai heidän toimittamistaan tuotteista tai palveluista.

3. Ulkoiset linkit ja ansainta yhteistyökumppaneilta

Talousviisas-sivustolla käytetään linkkejä ulkoisiin palveluntarjoajiin ja jotkut näistä palveluntarjoajista voivat maksaa Talousviisaalle provision, jos käyttäjä ostaa heiltä palveluita Talouviisas-sivustolla olleen linkin kautta. Tällaisia linkkejä kutsutaan yleisesti affiliate-linkeiksi.

Talousviisas voi myös luovuttaa käyttäjän sivustolla oleville lomakkeille täyttämiä tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille, kuten on kuvattu kohdassa 5. Suostumus.

4. Palvelun käyttö

Palvelun käyttö on rajattu täysi-ikäisille ja täysivaltaisille henkilöille. Talousviisas ei anna takeita, että palvelu olisi käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Talousviisas varaa oikeiden muuttaa palvelua tai keskeyttää pääsyn siihen koska tahansa, ilman erillistä ilmoitusta, tilapäisesti tai pysyvästi.

5. Suostumus

Käyttämällä palvelussa olevia työkaluja ja lomakkeita, kuten esittelyn pyytämistä myynnissä olevista sijoitusasunnoista, käyttäjä suostuu siihen, että hänen lomakkeelle täyttämänsä tiedot tallennetaan Talousviisaan markkinointirekisteriin ja luovutetaan Talousviisaan yhteistyökumppaneille, jotka tuottavat kyseisen palvelun. Lisäksi käyttäjä suostuu siihen, että yhteistyökumppanit ottavat käyttäjään yhteyttä markkinoidakseen niitä palveluita, joihin käyttäjä on ilmaissut kiinnostuksensa sivustolla.

———————————

Tietosuojaseloste

Rekisteri ja rekisterinnpitäjä

Rekisterinpitäjä rekisterille Talousviisaan markkinointirekisteri on:

Boston Information Group Ltd, y-tunnus 2300739-5
Sähköpostiosoite: [email protected]

Talousviisaan tietosuojavastaava on Pär Österlund ja hänet tavoittaa yllä olevasta sähköpostiosoitteesta.

Rekisterin tarkoitus ja tietojen keräysperiaatteet

Rekisterin tarkoituksena ovat seuraavat käyttötarkoitukset lainmukaisine perusteineen:

 • Kerätä ja tallentaa tarvittavat tiedot, jotta käyttäjälle voidaan toimittaa heidän pyytämänsä palvelut
 • Käyttäjän pyytämään palveluun liittyvä viestintä

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on käyttäjän ja Talouviisaan välinen sopimus sekä käyttäjän suostumus.

 • Muiden Talousviisaan sisältöjen ja palvelujen markkinointi
 • Saatamme käyttää markkinoinnissa ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten Googlea ja Facebookia, jotka käsittelevät henkilötietoja rajallisesti

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on käyttäjän suostumus.

 • Palvelun käytön analysointi ja kehittäminen

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etu. Käyttäjällä on mahdollisuus estää käytön analysointi muuttamalla selaimen evästeasetuksia.

 • Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja täyttääksemme lain ja viranomaisten vaatimukset

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen.

Automaattinen päätöksenteko

Talousviisas ei tee henkilötietojen perusteella automaattista päätöksentekoa.

Tallennettavat ja käsiteltävät henkilötiedot

Tallennamme rekisteriimme seuraavat käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Lisäksi meille tallentuvat automaattisesti seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Tieto avatuista sähköposteista
 • Tieto sähköpostien linkkien klikkauksista
 • Käyttäjän selaimen tekniset tiedot

Lisäksi tallennamme käyttäjien kanssa käydyt sähköpostikirjeenvaihdot sekä muun vastaavan asiakasviestinnän.

Tietoja säilytetään kunnes käyttäjä peruu suostumuksensa tietojen käsittelylle tai pyytää tietojen poistoa rekisteristä. Tietojen poistosta huolimatta tiettyjä tietoja voidaan säilyttää, mikäli laki, esimerkiksi kirjanpitolaki, sitä vaatii niin kauan kuin laki tietojen säilyttämistä vaatii.

Tietojen lähteet

Tiedot kerätään ensisijaisesti käyttäjiltä. Lisäksi tietoja kerätään analytiikkatyökalujen avulla. Rekisteriin voidaan liittää myös tietoja luotettavista ulkopuolisista lähteistä, kuten Bisnoden tai Asiakastiedon rekistereistä.

Tietojen käsittely ja luovutus

Tietoja käsitellään Talousviisaan henkilöstön sekä alihankkijoiden ja palveluntarjoajien toimesta, jolloin he käsittelevät tietoja Talousviisaan lukuun.

Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille käyttäjän pyytämien, yhteistyökumppaneiden järjestämien palvelujen tarjoamista ja toteuttamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös lain tai viranomaisten niin edellyttäessä.

Tietoja käsitellään Talousviisaan henkilöstön sekä alihankkijoiden toimesta Talousviisaan lukuun.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Joissakin tilanteissa tietoja saatetaan siirtää käsiteltäväksi tai tallennettavaksi EU:n ulkopuolelle ja tällaisissa tapauksissa käytämme riittäviä suojakeinoja, kuten Privacy Shield -sopimusta tai EU:n mallilausekkeita.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja tiedot suojataan mm. palomuurein ja salasanoin. Pääsy tietoihin on vain asianmukaisilla henkilöillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli käyttäjä haluaa käyttää rekisteröidyn oikeuksia esimerkiksi tietojen tarkastamiseen, tietojen korjaamiseen tai tietojen poistamiseen rekisteristä, hän voi pyytää tätä aiemmin mainittujen yhteystietojen avulla lähettämällä Talousviisaalle sähköpostitse pyynnön.

Muuta

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää ja mikäli sitä päivitetään, uusi tietosuojaseloste astuu voimaan päivityksen mukaisena päivänä. Koska tietosuojaselostetta voidaan päivittää, käyttäjää pyydetään tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.