Jari Sarasvuo's tax receipt

Finnish Government

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Tel. 09 16001
Bus. ID: 0245440-1


Featured expenditures for 2012

Parliament / Members of Parliament 
Operating expenses 171,98€
President / President of the Republic 
Visits and meeting travel expenses 22,55€
Council of State / Aid for political activity 
Aid for political activity 269,06€
Foreign Affairs / Crisis management 582,87€
Justice / Enforcement of sentences 
Criminal sanctions agency 1 750,32€
Interior / Law enforcement 5 566,91€
Interior / Immigration 656,20€
Defence / Military defence 19 259,17€
Hawk Mk 66 fighter jet purchases 60,93€
Support for national defence organzations 14,86€
Finance / Administration 
Common information system expenses for state IT service centre 37,92€
State ICT control and development 94,12€
Finance / Transfers to Åland Islands 2 276,60€
Labour and Industry / Administration 
Compulsory community service 44,12€
Education and Culture / Administration, church affairs and common expenses 
Aid for church and religious activity 20,92€
Education and Culture / Student financial aid 7 408,14€
Education and Culture / Art and culture 1 634,36€
Grants to artists, authors and translators 105,97€
Agriculture and Forestry / Rural development 687,85€
Agriculture and Forestry / Agriculture 10 202,46€
Promotion of reindeer husbandry 13,62€
Transport and Communication / Transport network 13 151,69€
Basic transport network maintenance 7 402,03€
State aid for the West Metro project 276,77€
State aid for national broadband project 87,05€
Labour and Industry / Innovation policy and internationalization of businesses 6 441,69€
Operating expenses for Finnish Funding Agency for Technology and Innovation 334,92€
Operating expenses for Finnish Tourist Board 81,63€
Labour and Industry / Regional development and structural policy 2 608,64€
Aid for Kainuu development 351,67€
Kioto mechanisms 41,94€
Labour and Industry / Integration 894,30€
Social Affairs and Health / Supervision 
Expenses for forensic death investigations 81,51€
State grant for Finnish Institute of Occupational Health 292,32€
Child benefits 11 739,77€
Social Affairs and Health / Unemployment benefits 17 245,23€
Social Affairs and Health / Veteran aid 1 680,35€
Social Affairs and Health / Farmers and fur producers welfare 1 791,16€
Environment / Environmental protection and nature conservation 945,96€
Baltic Sea environmental protection 0,00€
Interest payments on debt / Interest payments on debt 16 982,50€

Parliament: aaa1 134,84€ abaa

Members of Parliament 171,98€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 171,98€
Council of Parliament 730,70€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 437,90€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 72,80€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 31,65€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 188,34€
Parliamentary ombudsman 46,64€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 46,64€
Institute of international affairs 27,06€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25,66€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,40€
National audit office 126,77€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 121,70€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5,06€
Other expenses 31,69€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 31,69€

President: aaa152,65€ abaa

President of the Republic 25,35€
Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 2,79€
Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 0,00€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 22,55€
Office of the President of the Republic 127,31€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79,35€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 4,43€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 27,70€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 15,83€

Council of State: aaa651,67€ abaa

Administration 326,95€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 250,73€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 45,61€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 6,86€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 23,74€
Ownership management 21,37€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 21,37€
Aid for political activity 269,06€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 269,06€
Office of the Chancellor of Justice 28,73€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,73€
Other expenses 5,56€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 5,06€
Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,50€

Foreign Affairs: aaa10 149,46€ abaa

Foreign services 1 729,15€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 554,73€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3,78€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 138,99€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 31,65€
Crisis management 582,87€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 445,55€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 137,32€
Neighboring area cooperation 47,48€
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 47,48€
Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta 0,00€
International development cooperation 7 100,71€
Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0,00€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 7 021,58€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 79,14€
Other expenses 689,25€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 14,09€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,31€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 662,98€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 3,96€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 7,91€

Justice: aaa6 772,88€ abaa

Ministry and administration 901,47€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 208,17€
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,01€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56,32€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 14,96€
Erityismenot (arviomääräraha) 75,18€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,29€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 403,59€
Avustukset (kiinteä määräraha) 29,98€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 111,98€
Courts and legal aid 2 695,59€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68,92€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 83,08€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 884,92€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 221,87€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 104,42€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 332,37€
Arrears, debt recovery and bankruptcyenforcement 792,92€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 792,92€
Prosecutor 352,72€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 352,72€
Enforcement of sentences 1 798,00€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 750,32€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 47,68€
Election expenses 232,19€
Vaalimenot (arviomääräraha) 232,19€

Interior: aaa9 853,24€ abaa

Administration 861,08€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 164,33€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,45€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,16€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 78,25€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 118,62€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 11,20€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 455,03€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 8,05€
Law enforcement 5 566,91€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 539,22€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 27,70€
Border guard 2 078,54€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 746,17€
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 332,37€
Emergency services 690,51€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 110,67€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 462,98€
Erityismenot (arviomääräraha) 26,95€
Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 25,80€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 64,10€
Immigration 656,20€
Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 145,75€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 6,93€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 0,00€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 503,52€

Defence: aaa22 576,22€ abaa

Defence policy and administration 2 789,48€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 147,81€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 9,46€
Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 619,55€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 12,66€
Military defence 19 259,17€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 549,95€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 5 633,42€
Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 60,93€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 14,86€
Military crisis management 527,57€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 527,49€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,08€

Finance: aaa114 267,81€ abaa

Administration 907,61€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 297,14€
Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 37,92€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 1,70€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6,14€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 564,71€
Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Laina Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Tax and customs 4 771,20€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 196,99€
Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 270,33€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 41,15€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 258,77€
Eräistä väylämaksuista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3,96€
Services to state entities 214,21€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 162,73€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,42€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,06€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 0,08€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7,91€
Senaatti-kiinteistöt 0,00€
Statistics Activity, Economic Research and records management 471,66€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 381,58€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,70€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,38€
Local and regional administration 680,78€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 405,95€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 273,06€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1,77€
Pensions and allowances 20 010,65€
Eläkkeet (arviomääräraha) 19 501,88€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 18,64€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 22,21€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 309,66€
Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 0,00€
Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 158,27€
Common government personnel expenses 16,90€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,91€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,40€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 1,03€
Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5,34€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 2,22€
Government development 873,68€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 94,12€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 212,95€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 566,61€
Transfers to Åland Islands 2 276,60€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 1 611,87€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 197,84€
Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 395,68€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 71,22€
Municipality Aid 67 229,15€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 142,44€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 66 736,97€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 349,73€
Employment and industry aid 2 024,29€
Tuki työnantajille (arviomääräraha) 0,00€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 2 024,29€
EU and international organizations 14 747,95€
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 18,99€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 63,31€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 1,35€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 24,22€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 14 640,09€
Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Separately budgeted governmentexpenditure 43,13€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 2,37€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 39,57€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 1,19€

Education and Culture: aaa48 611,55€ abaa

Administration, church affairs and common expenses 928,41€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209,56€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 172,63€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69,12€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 20,09€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 31,24€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 138,99€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 243,74€
Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) 0,00€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 4,63€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 20,92€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 17,49€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Basic education 7 608,29€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 375,13€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10,34€
Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 102,04€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 6 668,70€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 443,16€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 8,93€
Vocational education 5 784,46€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67,15€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 23,95€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10,60€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 682,78€
Adult education 4 076,05€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 203,75€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 23,82€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 298,55€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 1 208,99€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 1 112,60€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 168,39€
Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2,44€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 57,50€
Higher education and research 21 008,63€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101,34€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 150,51€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,55€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,57€
Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 241,79€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 31,65€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 394,93€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 14 682,82€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 1 990,47€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha) 250,92€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 136,08€
Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0,00€
Student financial aid 7 408,14€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,40€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 278,56€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 6 477,29€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 233,45€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 41,50€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 371,94€
Art and culture 1 634,36€
Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38,14€
Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 152,11€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22,56€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 153,82€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50,74€
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54,29€
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,10€
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,67€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 146,90€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 36,51€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 319,87€
Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 139,94€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,84€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 41,94€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 1,99€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 65,49€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 105,97€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 148,96€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 58,58€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 19,78€
Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 22,36€
Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 5,85€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 34,82€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,13€
Sports 21,78€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 21,78€
Youth work 141,44€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 138,67€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2,77€

Agriculture and Forestry: aaa14 661,33€ abaa

Administration 772,20€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 225,23€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50,74€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 201,85€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,91€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 5,29€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 32,79€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 221,58€
Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 27,81€
Rural development 687,85€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 56,72€
Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 19,25€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 34,19€
EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 577,69€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Agriculture 10 202,46€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 267,00€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 4 304,98€
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0,00€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 26,91€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 2 033,39€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 2 399,97€
Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 799,59€
Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 46,38€
Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 19,73€
Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 298,34€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 6,17€
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Food safety and quality 417,16€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 323,96€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 38,22€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 54,98€
Fish, game and reindeer 488,55€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 133,94€
Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 18,20€
Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 42,73€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 34,03€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 13,62€
Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 73,29€
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 48,00€
Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 28,17€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 90,58€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5,99€
Water management 204,46€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 91,54€
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 0,00€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 102,94€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 3,32€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 6,66€
Forestry 1 344,35€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 343,17€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 3,17€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 377,21€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,79€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 476,63€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 65,88€
Valtionapu Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toiminnan vakauttamiseksi (kiinteä määräraha) 0,00€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 57,37€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 19,33€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,79€
Forest management 45,35€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 45,35€
Real estate and Infrastructure for Spatial Information 498,95€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 420,42€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42,92€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 35,61€

Transport and Communication: aaa18 797,71€ abaa

Administration and common expenses 3 232,05€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 161,49€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6,20€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 059,38€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 4,97€
Transport network 13 151,69€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 687,96€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 7 402,03€
Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 276,77€
Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 7,91€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 63,31€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 276,97€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 479,22€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 578,48€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 379,04€
Transport, government services 316,84€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 316,84€
Transport support and purchases 1 599,67€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 6,66€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 683,89€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 15,83€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 6,33€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 33,24€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 766,63€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 87,10€
Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 0,00€
Yhteisaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communication services, networks and support 160,35€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69,35€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 3,96€
Valtionavustus suomalaisten televiso- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 87,05€
Research 337,12€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 337,12€
Business activities 0,00€
Luotsausliikelaitos 0,00€

Labour and Industry: aaa24 604,74€ abaa

Administration 3 120,84€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 436,89€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 613,88€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 44,12€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 35,03€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 618,78€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 292,96€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 79,19€
Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 0,00€
Innovation policy and internationalization of businesses 6 441,69€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 317,25€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 738,55€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 144,03€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,36€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 334,92€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81,63€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 3 410,87€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 317,90€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 40,36€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 165,72€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 39,57€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 7,91€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 796,62€
Employment and entrepreneurship policy 9 506,79€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 288,53€
Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 321,38€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 39,57€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 305,46€
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 135,32€
Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 125,03€
Palkkaturva (arviomääräraha) 189,93€
Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v) 3 809,88€
Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 126,27€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 3 165,42€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille 0,00€
Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Market regulation and working life 172,33€
Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38,28€
Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 48,76€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 10,84€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,80€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 35,70€
Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 5,33€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 16,46€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,16€
Regional development and structural policy 2 608,64€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 107,36€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 23,92€
Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 351,67€
EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 200702013 (arviomääräraha) 2 125,69€
Energy policy 1 860,15€
Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,07€
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 26,91€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,96€
Energiatuki (arviomääräraha) 994,34€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0,99€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 41,94€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 773,95€
Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Integration 894,30€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5,23€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 889,07€

Social Affairs and Health: aaa92 781,24€ abaa

Administration 704,80€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 313,48€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,41€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,96€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,75€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,34€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 5,56€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 132,16€
Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 158,27€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 35,86€
Supervision 345,33€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 108,80€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 110,72€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,44€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 81,51€
Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 11,87€
Research and development 894,18€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 538,32€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 292,32€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 63,55€
Family and housing cost compensation and other services 19 505,15€
Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 1 139,32€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 92,59€
Lapsilisät (arviomääräraha) 11 739,77€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 11,87€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 175,68€
Asumistuki (arviomääräraha) 4 766,39€
Elatustuki (arviomääräraha) 1 356,38€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 223,16€
Unemployment benefits 17 245,23€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 182,01€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 6 845,23€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 1 329,48€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 8 356,72€
Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 261,15€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 270,64€
Health insurance 10 623,16€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 10 623,16€
Pensions 35 070,84€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 431,29€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 4 502,82€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 903,73€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 14,64€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 118,70€
Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 0,00€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 29 099,67€
Veteran aid 1 680,35€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 13,06€
Rintamalisät (arviomääräraha) 350,57€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 291,49€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 24,53€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,63€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,06€
Municipal social and health services 4 440,06€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1,58€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 138,49€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 276,97€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 863,92€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 79,14€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 2 825,14€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 4,75€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 79,14€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 93,38€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 27,70€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 49,86€
Health and welfare promotion 480,96€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 213,71€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 181,14€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 7,91€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 10,76€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 37,19€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 22,95€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 7,30€
Farmers and fur producers welfare 1 791,16€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 1 640,48€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 20,58€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2,37€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 127,72€
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 0,00€
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€

Environment: aaa2 144,08€ abaa

Environmental administration expenses 577,94€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 263,23€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 242,18€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6,45€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 50,25€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 15,83€
Environmental protection and nature conservation 945,96€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 41,15€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 19,31€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 104,14€
Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 212,73€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 29,28€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 85,86€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 402,25€
EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 31,65€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 2,37€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10,48€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 6,73€
Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communities, construction and housing 620,19€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,78€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 15,83€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 439,20€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 118,70€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 10,68€

Interest payments on debt: aaa17 287,96€ abaa

Interest payments on debt 16 982,50€
Interest payments on debt 16 982,50€
Other expenses on debt 305,46€
Fees and other expenses on debt 305,46€

TOTAL: 383 618,00€ / year

Thank you for visiting. Welcome again!

DATE: 03.2.23 TIME: 10.11 RECEIPT: 813