Jorma Ollila's tax receipt

Finnish Government

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Tel. 09 16001
Bus. ID: 0245440-1


Featured expenditures for 2012

Parliament / Members of Parliament 
Operating expenses 143,69€
President / President of the Republic 
Visits and meeting travel expenses 18,84€
Council of State / Aid for political activity 
Aid for political activity 224,81€
Foreign Affairs / Crisis management 487,01€
Justice / Enforcement of sentences 
Criminal sanctions agency 1 462,46€
Interior / Law enforcement 4 651,38€
Interior / Immigration 548,28€
Defence / Military defence 16 091,80€
Hawk Mk 66 fighter jet purchases 50,91€
Support for national defence organzations 12,42€
Finance / Administration 
Common information system expenses for state IT service centre 31,69€
State ICT control and development 78,64€
Finance / Transfers to Åland Islands 1 902,19€
Labour and Industry / Administration 
Compulsory community service 36,86€
Education and Culture / Administration, church affairs and common expenses 
Aid for church and religious activity 17,48€
Education and Culture / Student financial aid 6 189,79€
Education and Culture / Art and culture 1 365,58€
Grants to artists, authors and translators 88,54€
Agriculture and Forestry / Rural development 574,72€
Agriculture and Forestry / Agriculture 8 524,55€
Promotion of reindeer husbandry 11,38€
Transport and Communication / Transport network 10 988,76€
Basic transport network maintenance 6 184,69€
State aid for the West Metro project 231,25€
State aid for national broadband project 72,73€
Labour and Industry / Innovation policy and internationalization of businesses 5 382,28€
Operating expenses for Finnish Funding Agency for Technology and Innovation 279,84€
Operating expenses for Finnish Tourist Board 68,20€
Labour and Industry / Regional development and structural policy 2 179,62€
Aid for Kainuu development 293,83€
Kioto mechanisms 35,04€
Labour and Industry / Integration 747,23€
Social Affairs and Health / Supervision 
Expenses for forensic death investigations 68,10€
State grant for Finnish Institute of Occupational Health 244,24€
Child benefits 9 809,04€
Social Affairs and Health / Unemployment benefits 14 409,07€
Social Affairs and Health / Veteran aid 1 404,00€
Social Affairs and Health / Farmers and fur producers welfare 1 496,58€
Environment / Environmental protection and nature conservation 790,38€
Baltic Sea environmental protection 0,00€
Interest payments on debt / Interest payments on debt 14 189,55€

Parliament: aaa948,20€ abaa

Members of Parliament 143,69€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 143,69€
Council of Parliament 610,53€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 365,88€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60,83€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 26,45€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 157,37€
Parliamentary ombudsman 38,97€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 38,97€
Institute of international affairs 22,61€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21,44€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,17€
National audit office 105,92€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101,69€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4,23€
Other expenses 26,48€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 26,48€

President: aaa127,55€ abaa

President of the Republic 21,18€
Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 2,33€
Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 0,00€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 18,84€
Office of the President of the Republic 106,37€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 66,30€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 3,70€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 23,14€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 13,22€

Council of State: aaa544,49€ abaa

Administration 273,18€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209,50€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 38,11€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 5,73€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 19,84€
Ownership management 17,85€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 17,85€
Aid for political activity 224,81€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 224,81€
Office of the Chancellor of Justice 24,00€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,00€
Other expenses 4,65€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 4,23€
Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,42€

Foreign Affairs: aaa8 480,27€ abaa

Foreign services 1 444,78€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 299,04€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3,16€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 116,13€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 26,45€
Crisis management 487,01€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 372,27€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 114,73€
Neighboring area cooperation 39,67€
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 39,67€
Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta 0,00€
International development cooperation 5 932,92€
Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0,00€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 5 866,80€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 66,12€
Other expenses 575,89€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 11,77€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,26€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 553,95€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 3,31€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 6,61€

Justice: aaa5 659,01€ abaa

Ministry and administration 753,21€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 173,93€
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,01€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47,06€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 12,50€
Erityismenot (arviomääräraha) 62,81€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,08€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 337,22€
Avustukset (kiinteä määräraha) 25,05€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 93,56€
Courts and legal aid 2 252,27€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,58€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69,42€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 574,93€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 185,38€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 87,25€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 277,71€
Arrears, debt recovery and bankruptcyenforcement 662,51€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 662,51€
Prosecutor 294,71€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 294,71€
Enforcement of sentences 1 502,30€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 462,46€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 39,84€
Election expenses 194,01€
Vaalimenot (arviomääräraha) 194,01€

Interior: aaa8 232,77€ abaa

Administration 719,47€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 137,30€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,41€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,98€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 65,38€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 99,12€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 9,36€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 380,20€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 6,72€
Law enforcement 4 651,38€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 628,23€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 23,14€
Border guard 1 736,70€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 458,99€
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 277,71€
Emergency services 576,94€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 92,47€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 386,84€
Erityismenot (arviomääräraha) 22,52€
Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 21,56€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 53,56€
Immigration 548,28€
Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 121,78€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 5,79€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 0,00€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 420,71€

Defence: aaa18 863,32€ abaa

Defence policy and administration 2 330,72€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 123,50€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 7,90€
Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 188,74€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 10,58€
Military defence 16 091,80€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 321,52€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 4 706,94€
Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 50,91€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 12,42€
Military crisis management 440,80€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 440,74€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,07€

Finance: aaa95 475,27€ abaa

Administration 758,35€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 248,27€
Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 31,69€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 1,42€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 5,13€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 471,84€
Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Laina Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Tax and customs 3 986,53€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 671,21€
Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 061,41€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 34,38€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 216,22€
Eräistä väylämaksuista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 3,31€
Services to state entities 178,98€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 135,97€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,04€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29,30€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 0,07€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,61€
Senaatti-kiinteistöt 0,00€
Statistics Activity, Economic Research and records management 394,09€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 318,82€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,32€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47,94€
Local and regional administration 568,82€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 339,19€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 228,15€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1,48€
Pensions and allowances 16 719,69€
Eläkkeet (arviomääräraha) 16 294,59€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 15,57€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 18,55€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 258,73€
Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 0,00€
Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 132,24€
Common government personnel expenses 14,12€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,61€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,33€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,86€
Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 4,46€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 1,85€
Government development 729,99€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 78,64€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 177,93€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 473,43€
Transfers to Åland Islands 1 902,19€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 1 346,78€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 165,30€
Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 330,60€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 59,51€
Municipality Aid 56 172,61€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 119,02€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 55 761,38€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 292,21€
Employment and industry aid 1 691,37€
Tuki työnantajille (arviomääräraha) 0,00€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 1 691,37€
EU and international organizations 12 322,49€
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 15,87€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 52,90€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 1,12€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 20,23€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 12 232,37€
Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Separately budgeted governmentexpenditure 36,04€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 1,98€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 33,06€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 0,99€

Education and Culture: aaa40 616,87€ abaa

Administration, church affairs and common expenses 775,72€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 175,09€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 144,24€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,76€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 16,79€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 26,10€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 116,13€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 203,65€
Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) 0,00€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 3,87€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 17,48€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 14,61€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Basic education 6 357,02€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 313,43€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,64€
Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 85,26€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 571,96€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 370,28€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7,46€
Vocational education 4 833,15€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56,10€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 20,01€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 8,85€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 748,18€
Adult education 3 405,70€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 170,24€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 19,90€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 084,99€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 1 010,16€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 929,62€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 140,70€
Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2,04€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 48,04€
Higher education and research 17 553,54€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 84,67€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125,76€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,99€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10,51€
Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 202,03€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 26,45€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 836,59€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 12 268,08€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 1 663,11€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha) 209,65€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 113,70€
Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0,00€
Student financial aid 6 189,79€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,52€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 232,75€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 5 412,03€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 195,06€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 34,67€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 310,77€
Art and culture 1 365,58€
Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,87€
Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 127,09€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,85€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 128,53€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42,40€
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45,36€
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,26€
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,41€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 122,74€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 30,50€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 267,26€
Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 116,92€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,70€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 35,04€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 1,67€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 54,72€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 88,54€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 124,47€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 48,94€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 16,53€
Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 18,68€
Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 4,89€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 29,09€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,11€
Sports 18,20€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 18,20€
Youth work 118,18€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 115,86€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2,31€

Agriculture and Forestry: aaa12 250,12€ abaa

Administration 645,20€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 188,19€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42,40€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 168,65€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,77€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4,42€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 27,39€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 185,14€
Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 23,23€
Rural development 574,72€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 47,40€
Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 16,08€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 28,56€
EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 482,68€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Agriculture 8 524,55€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223,09€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 3 596,98€
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0,00€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 22,48€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 1 698,98€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 2 005,27€
Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 668,09€
Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 38,75€
Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 16,48€
Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 249,28€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 5,16€
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Food safety and quality 348,56€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 270,68€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 31,94€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 45,94€
Fish, game and reindeer 408,20€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 111,92€
Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 15,21€
Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 35,71€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 28,43€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 11,38€
Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 61,23€
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 40,10€
Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 23,54€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 75,68€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5,01€
Water management 170,84€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 76,49€
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 0,00€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 86,01€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 2,78€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 5,56€
Forestry 1 123,26€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 286,73€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 2,64€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 315,17€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,66€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 398,25€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 55,05€
Valtionapu Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toiminnan vakauttamiseksi (kiinteä määräraha) 0,00€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 47,94€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 16,15€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,66€
Forest management 37,89€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 37,89€
Real estate and Infrastructure for Spatial Information 416,89€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 351,28€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,86€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 29,75€

Transport and Communication: aaa15 706,23€ abaa

Administration and common expenses 2 700,50€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 134,93€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 5,18€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 556,24€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 4,15€
Transport network 10 988,76€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 574,82€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 6 184,69€
Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 231,25€
Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 6,61€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 52,90€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 231,42€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 907,03€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 483,34€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 316,70€
Transport, government services 264,73€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 264,73€
Transport support and purchases 1 336,59€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 5,56€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 571,42€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 13,22€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 5,29€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 27,77€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 640,55€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 72,78€
Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 0,00€
Yhteisaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communication services, networks and support 133,98€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,94€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 3,31€
Valtionavustus suomalaisten televiso- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 72,73€
Research 281,68€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 281,68€
Business activities 0,00€
Luotsausliikelaitos 0,00€

Labour and Industry: aaa20 558,23€ abaa

Administration 2 607,58€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 365,04€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 348,46€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 36,86€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 29,27€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 517,01€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 244,78€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 66,17€
Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 0,00€
Innovation policy and internationalization of businesses 5 382,28€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 265,08€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 617,09€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 120,34€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38,73€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 279,84€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68,20€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 2 849,92€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 265,62€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 33,72€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 138,46€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 33,06€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 6,61€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 665,61€
Employment and entrepreneurship policy 7 943,30€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 076,61€
Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 268,52€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 33,06€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 255,23€
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 113,07€
Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 104,47€
Palkkaturva (arviomääräraha) 158,69€
Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v) 3 183,31€
Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 105,50€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 2 644,84€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille 0,00€
Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Market regulation and working life 143,98€
Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,98€
Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40,74€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 9,06€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14,04€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 29,83€
Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 4,45€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 13,75€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,13€
Regional development and structural policy 2 179,62€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 89,70€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 19,99€
Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 293,83€
EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 200702013 (arviomääräraha) 1 776,10€
Energy policy 1 554,23€
Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,10€
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 22,48€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,31€
Energiatuki (arviomääräraha) 830,81€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0,83€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 35,04€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 646,66€
Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Integration 747,23€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 4,37€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 742,86€

Social Affairs and Health: aaa77 522,39€ abaa

Administration 588,89€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 261,92€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,39€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,71€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,97€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,62€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 4,65€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 110,42€
Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 132,24€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 29,97€
Supervision 288,54€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 90,90€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 92,51€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,10€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 68,10€
Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 9,92€
Research and development 747,13€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 449,79€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 244,24€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 53,10€
Family and housing cost compensation and other services 16 297,33€
Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 951,94€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 77,36€
Lapsilisät (arviomääräraha) 9 809,04€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 9,92€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 146,79€
Asumistuki (arviomääräraha) 3 982,50€
Elatustuki (arviomääräraha) 1 133,31€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 186,46€
Unemployment benefits 14 409,07€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 152,08€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 5 719,46€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 1 110,83€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 6 982,37€
Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 218,20€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 226,13€
Health insurance 8 876,07€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 8 876,07€
Pensions 29 303,08€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 360,36€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 762,28€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 755,10€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 12,23€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 99,18€
Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 0,00€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 24 313,92€
Veteran aid 1 404,00€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 10,91€
Rintamalisät (arviomääräraha) 292,92€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 079,09€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 20,50€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,53€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,05€
Municipal social and health services 3 709,85€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1,32€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 115,71€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 231,42€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 721,84€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 66,12€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 2 360,52€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 3,97€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 66,12€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 78,02€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 23,14€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 41,66€
Health and welfare promotion 401,86€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 178,56€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 151,35€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 6,61€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 8,99€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 31,08€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 19,18€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 6,10€
Farmers and fur producers welfare 1 496,58€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 1 370,69€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 17,19€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1,98€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 106,72€
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 0,00€
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€

Environment: aaa1 791,47€ abaa

Environmental administration expenses 482,89€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 219,94€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 202,35€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 5,39€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 41,99€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 13,22€
Environmental protection and nature conservation 790,38€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 34,38€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 16,13€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 87,02€
Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 177,75€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 24,46€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 71,74€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 336,09€
EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 26,45€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 1,98€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 8,75€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 5,62€
Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communities, construction and housing 518,20€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29,89€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 13,22€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 366,97€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 99,18€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 8,93€

Interest payments on debt: aaa14 444,78€ abaa

Interest payments on debt 14 189,55€
Interest payments on debt 14 189,55€
Other expenses on debt 255,23€
Fees and other expenses on debt 255,23€

TOTAL: 320 528,00€ / year

Thank you for visiting. Welcome again!

DATE: 03.2.23 TIME: 11.16 RECEIPT: 456