Jyrki Kasvi's tax receipt

Finnish Government

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Tel. 09 16001
Bus. ID: 0245440-1


Featured expenditures for 2012

Parliament / Members of Parliament 
Operating expenses 13,35€
President / President of the Republic 
Visits and meeting travel expenses 1,75€
Council of State / Aid for political activity 
Aid for political activity 20,88€
Foreign Affairs / Crisis management 45,24€
Justice / Enforcement of sentences 
Criminal sanctions agency 135,84€
Interior / Law enforcement 432,05€
Interior / Immigration 50,93€
Defence / Military defence 1 494,72€
Hawk Mk 66 fighter jet purchases 4,73€
Support for national defence organzations 1,15€
Finance / Administration 
Common information system expenses for state IT service centre 2,94€
State ICT control and development 7,30€
Finance / Transfers to Åland Islands 176,69€
Labour and Industry / Administration 
Compulsory community service 3,42€
Education and Culture / Administration, church affairs and common expenses 
Aid for church and religious activity 1,62€
Education and Culture / Student financial aid 574,95€
Education and Culture / Art and culture 126,84€
Grants to artists, authors and translators 8,22€
Agriculture and Forestry / Rural development 53,38€
Agriculture and Forestry / Agriculture 791,82€
Promotion of reindeer husbandry 1,06€
Transport and Communication / Transport network 1 020,72€
Basic transport network maintenance 574,48€
State aid for the West Metro project 21,48€
State aid for national broadband project 6,76€
Labour and Industry / Innovation policy and internationalization of businesses 499,95€
Operating expenses for Finnish Funding Agency for Technology and Innovation 25,99€
Operating expenses for Finnish Tourist Board 6,34€
Labour and Industry / Regional development and structural policy 202,46€
Aid for Kainuu development 27,29€
Kioto mechanisms 3,26€
Labour and Industry / Integration 69,41€
Social Affairs and Health / Supervision 
Expenses for forensic death investigations 6,33€
State grant for Finnish Institute of Occupational Health 22,69€
Child benefits 911,14€
Social Affairs and Health / Unemployment benefits 1 338,42€
Social Affairs and Health / Veteran aid 130,41€
Social Affairs and Health / Farmers and fur producers welfare 139,01€
Environment / Environmental protection and nature conservation 73,42€
Baltic Sea environmental protection 0,00€
Interest payments on debt / Interest payments on debt 1 318,03€

Parliament: aaa88,08€ abaa

Members of Parliament 13,35€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 13,35€
Council of Parliament 56,71€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 33,99€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5,65€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2,46€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 14,62€
Parliamentary ombudsman 3,62€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3,62€
Institute of international affairs 2,10€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,99€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,11€
National audit office 9,84€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,45€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,39€
Other expenses 2,46€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 2,46€

President: aaa11,85€ abaa

President of the Republic 1,97€
Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 0,22€
Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 0,00€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1,75€
Office of the President of the Republic 9,88€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,16€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 0,34€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2,15€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1,23€

Council of State: aaa50,58€ abaa

Administration 25,37€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19,46€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 3,54€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 0,53€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,84€
Ownership management 1,66€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1,66€
Aid for political activity 20,88€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 20,88€
Office of the Chancellor of Justice 2,23€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,23€
Other expenses 0,43€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 0,39€
Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,04€

Foreign Affairs: aaa787,71€ abaa

Foreign services 134,20€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 120,66€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,29€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 10,79€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2,46€
Crisis management 45,24€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 34,58€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 10,66€
Neighboring area cooperation 3,69€
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 3,69€
Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta 0,00€
International development cooperation 551,09€
Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0,00€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 544,95€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 6,14€
Other expenses 53,49€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1,09€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,02€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 51,45€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 0,31€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,61€

Justice: aaa525,65€ abaa

Ministry and administration 69,96€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,16€
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,37€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,16€
Erityismenot (arviomääräraha) 5,83€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,10€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 31,32€
Avustukset (kiinteä määräraha) 2,33€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 8,69€
Courts and legal aid 209,21€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,35€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,45€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 146,29€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,22€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,10€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 25,80€
Arrears, debt recovery and bankruptcyenforcement 61,54€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61,54€
Prosecutor 27,37€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,37€
Enforcement of sentences 139,54€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 135,84€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 3,70€
Election expenses 18,02€
Vaalimenot (arviomääräraha) 18,02€

Interior: aaa764,72€ abaa

Administration 66,83€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,75€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,43€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,56€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 6,07€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 9,21€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0,87€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 35,32€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 0,62€
Law enforcement 432,05€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 429,90€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2,15€
Border guard 161,32€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 135,52€
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 25,80€
Emergency services 53,59€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,59€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,93€
Erityismenot (arviomääräraha) 2,09€
Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 2,00€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 4,97€
Immigration 50,93€
Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,31€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 0,54€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 0,00€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 39,08€

Defence: aaa1 752,16€ abaa

Defence policy and administration 216,49€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,47€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,73€
Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 203,31€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0,98€
Military defence 1 494,72€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 051,63€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 437,22€
Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 4,73€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1,15€
Military crisis management 40,94€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 40,94€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,01€

Finance: aaa8 868,45€ abaa

Administration 70,44€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23,06€
Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 2,94€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 0,13€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,48€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 43,83€
Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Laina Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Tax and customs 370,30€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 248,12€
Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 98,59€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 3,19€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 20,08€
Eräistä väylämaksuista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 0,31€
Services to state entities 16,63€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,63€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,65€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,72€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 0,01€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,61€
Senaatti-kiinteistöt 0,00€
Statistics Activity, Economic Research and records management 36,61€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29,61€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,54€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,45€
Local and regional administration 52,84€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,51€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21,19€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0,14€
Pensions and allowances 1 553,05€
Eläkkeet (arviomääräraha) 1 513,56€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 1,45€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 1,72€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 24,03€
Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 0,00€
Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 12,28€
Common government personnel expenses 1,31€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,61€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,03€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,08€
Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,41€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 0,17€
Government development 67,81€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7,30€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 16,53€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 43,98€
Transfers to Åland Islands 176,69€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 125,10€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 15,35€
Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 30,71€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 5,53€
Municipality Aid 5 217,73€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 11,06€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 5 179,53€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 27,14€
Employment and industry aid 157,11€
Tuki työnantajille (arviomääräraha) 0,00€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 157,11€
EU and international organizations 1 144,60€
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 1,47€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 4,91€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 0,10€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 1,88€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 136,23€
Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Separately budgeted governmentexpenditure 3,35€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 0,18€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 3,07€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 0,09€

Education and Culture: aaa3 772,79€ abaa

Administration, church affairs and common expenses 72,05€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,26€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13,40€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,36€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 1,56€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2,42€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 10,79€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18,92€
Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) 0,00€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 0,36€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 1,62€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 1,36€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Basic education 590,49€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29,11€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,80€
Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 7,92€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 517,57€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 34,39€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 0,69€
Vocational education 448,94€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,21€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 1,86€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,82€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 441,05€
Adult education 316,35€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 15,81€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,85€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 100,78€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 93,83€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 86,35€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 13,07€
Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,19€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 4,46€
Higher education and research 1 630,50€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,87€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,68€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,21€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,98€
Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 18,77€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 2,46€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 263,48€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 139,55€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 154,48€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha) 19,47€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 10,56€
Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0,00€
Student financial aid 574,95€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,42€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 21,62€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 502,71€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 18,12€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3,22€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 28,87€
Art and culture 126,84€
Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,96€
Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,81€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,75€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,94€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,94€
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,21€
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,40€
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,60€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 11,40€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 2,83€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 24,83€
Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 10,86€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,07€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 3,26€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 0,15€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 5,08€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 8,22€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 11,56€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 4,55€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 1,54€
Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1,74€
Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,45€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 2,70€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,01€
Sports 1,69€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1,69€
Youth work 10,98€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 10,76€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 0,21€

Agriculture and Forestry: aaa1 137,88€ abaa

Administration 59,93€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,48€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,94€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,67€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,54€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0,41€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2,54€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 17,20€
Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2,16€
Rural development 53,38€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 4,40€
Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 1,49€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 2,65€
EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 44,84€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Agriculture 791,82€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20,72€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 334,11€
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0,00€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 2,09€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 157,81€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 186,26€
Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 62,06€
Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,60€
Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,53€
Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 23,15€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 0,48€
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Food safety and quality 32,38€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25,14€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 2,97€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 4,27€
Fish, game and reindeer 37,92€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10,40€
Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 1,41€
Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 3,32€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2,64€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,06€
Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5,69€
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 3,73€
Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 2,19€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 7,03€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0,46€
Water management 15,87€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 7,10€
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 0,00€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7,99€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 0,26€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,52€
Forestry 104,34€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,63€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 0,25€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 29,28€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,06€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 36,99€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 5,11€
Valtionapu Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toiminnan vakauttamiseksi (kiinteä määräraha) 0,00€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 4,45€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1,50€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,06€
Forest management 3,52€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 3,52€
Real estate and Infrastructure for Spatial Information 38,72€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,63€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,33€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2,76€

Transport and Communication: aaa1 458,91€ abaa

Administration and common expenses 250,84€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,53€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,48€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 237,44€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 0,39€
Transport network 1 020,72€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53,39€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 574,48€
Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 21,48€
Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,61€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 4,91€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 21,50€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 270,03€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 44,90€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 29,42€
Transport, government services 24,59€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,59€
Transport support and purchases 124,15€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 0,52€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 53,08€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 1,23€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 0,49€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 2,58€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 59,50€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,76€
Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 0,00€
Yhteisaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communication services, networks and support 12,45€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,38€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 0,31€
Valtionavustus suomalaisten televiso- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 6,76€
Research 26,16€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,16€
Business activities 0,00€
Luotsausliikelaitos 0,00€

Labour and Industry: aaa1 909,60€ abaa

Administration 242,21€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33,91€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125,25€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3,42€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 2,72€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 48,02€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 22,74€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 6,15€
Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 0,00€
Innovation policy and internationalization of businesses 499,95€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,62€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,32€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,18€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,60€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 25,99€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,34€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 264,72€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 24,67€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,13€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 12,86€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 3,07€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,61€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 61,83€
Employment and entrepreneurship policy 737,83€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100,00€
Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 24,94€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 3,07€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 23,71€
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 10,50€
Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 9,70€
Palkkaturva (arviomääräraha) 14,74€
Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v) 295,69€
Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 9,80€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 245,67€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille 0,00€
Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Market regulation and working life 13,37€
Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,97€
Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,78€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0,84€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,30€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 2,77€
Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 0,41€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 1,28€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,01€
Regional development and structural policy 202,46€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 8,33€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,86€
Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 27,29€
EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 200702013 (arviomääräraha) 164,98€
Energy policy 144,37€
Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,40€
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 2,09€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,31€
Energiatuki (arviomääräraha) 77,17€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0,08€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 3,26€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 60,07€
Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Integration 69,41€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,41€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 69,00€

Social Affairs and Health: aaa7 200,85€ abaa

Administration 54,70€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,33€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,43€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,48€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,37€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,34€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,43€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 10,26€
Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12,28€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2,78€
Supervision 26,80€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,44€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,59€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,52€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6,33€
Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0,92€
Research and development 69,40€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41,78€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 22,69€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4,93€
Family and housing cost compensation and other services 1 513,82€
Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 88,42€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 7,19€
Lapsilisät (arviomääräraha) 911,14€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 0,92€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 13,63€
Asumistuki (arviomääräraha) 369,92€
Elatustuki (arviomääräraha) 105,27€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 17,32€
Unemployment benefits 1 338,42€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 14,13€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 531,27€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 103,18€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 648,57€
Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 20,27€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 21,00€
Health insurance 824,48€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 824,48€
Pensions 2 721,89€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 33,47€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 349,47€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 70,14€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1,14€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 9,21€
Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 0,00€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 258,46€
Veteran aid 130,41€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 1,01€
Rintamalisät (arviomääräraha) 27,21€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 100,23€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1,90€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,05€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Municipal social and health services 344,60€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,12€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 10,75€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 21,50€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 67,05€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 6,14€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 219,26€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 0,37€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 6,14€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 7,25€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2,15€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 3,87€
Health and welfare promotion 37,33€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,59€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 14,06€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,61€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,84€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2,89€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1,78€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,57€
Farmers and fur producers welfare 139,01€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 127,32€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1,60€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,18€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 9,91€
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 0,00€
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€

Environment: aaa166,40€ abaa

Environmental administration expenses 44,85€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20,43€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,80€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,50€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3,90€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1,23€
Environmental protection and nature conservation 73,42€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 3,19€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 1,50€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 8,08€
Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 16,51€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2,27€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,66€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 31,22€
EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 2,46€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 0,18€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 0,81€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 0,52€
Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communities, construction and housing 48,13€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,78€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 1,23€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 34,09€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 9,21€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,83€

Interest payments on debt: aaa1 341,74€ abaa

Interest payments on debt 1 318,03€
Interest payments on debt 1 318,03€
Other expenses on debt 23,71€
Fees and other expenses on debt 23,71€

TOTAL: 29 773,00€ / year

Thank you for visiting. Welcome again!

DATE: 03.2.23 TIME: 10.35 RECEIPT: 530