Björn Wahlroos' tax receipt

Finnish Government

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Tel. 09 16001
Bus. ID: 0245440-1


Featured expenditures for 2012

Parliament / Members of Parliament 
Operating expenses 1 039,40€
President / President of the Republic 
Visits and meeting travel expenses 136,31€
Council of State / Aid for political activity 
Aid for political activity 1 626,15€
Foreign Affairs / Crisis management 3 522,72€
Justice / Enforcement of sentences 
Criminal sanctions agency 10 578,58€
Interior / Law enforcement 33 645,26€
Interior / Immigration 3 965,94€
Defence / Military defence 116 398,39€
Hawk Mk 66 fighter jet purchases 368,27€
Support for national defence organzations 89,82€
Finance / Administration 
Common information system expenses for state IT service centre 229,19€
State ICT control and development 568,82€
Finance / Transfers to Åland Islands 13 759,32€
Labour and Industry / Administration 
Compulsory community service 266,64€
Education and Culture / Administration, church affairs and common expenses 
Aid for church and religious activity 126,46€
Education and Culture / Student financial aid 44 773,23€
Education and Culture / Art and culture 9 877,75€
Grants to artists, authors and translators 640,46€
Agriculture and Forestry / Rural development 4 157,20€
Agriculture and Forestry / Agriculture 61 661,51€
Promotion of reindeer husbandry 82,31€
Transport and Communication / Transport network 79 486,06€
Basic transport network maintenance 44 736,31€
State aid for the West Metro project 1 672,73€
State aid for national broadband project 526,11€
Labour and Industry / Innovation policy and internationalization of businesses 38 932,20€
Operating expenses for Finnish Funding Agency for Technology and Innovation 2 024,17€
Operating expenses for Finnish Tourist Board 493,34€
Labour and Industry / Regional development and structural policy 15 766,09€
Aid for Kainuu development 2 125,42€
Kioto mechanisms 253,49€
Labour and Industry / Integration 5 404,98€
Social Affairs and Health / Supervision 
Expenses for forensic death investigations 492,63€
State grant for Finnish Institute of Occupational Health 1 766,72€
Child benefits 70 952,70€
Social Affairs and Health / Unemployment benefits 104 226,57€
Social Affairs and Health / Veteran aid 10 155,68€
Social Affairs and Health / Farmers and fur producers welfare 10 825,37€
Environment / Environmental protection and nature conservation 5 717,16€
Baltic Sea environmental protection 0,00€
Interest payments on debt / Interest payments on debt 102 638,69€

Parliament: aaa6 858,71€ abaa

Members of Parliament 1 039,40€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 039,40€
Council of Parliament 4 416,19€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 2 646,56€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 440,02€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 191,31€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 1 138,30€
Parliamentary ombudsman 281,90€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 281,90€
Institute of international affairs 163,52€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 155,06€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8,47€
National audit office 766,16€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 735,55€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 30,61€
Other expenses 191,55€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 191,55€

President: aaa922,60€ abaa

President of the Republic 153,19€
Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha) 16,88€
Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 0,00€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 136,31€
Office of the President of the Republic 769,41€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 479,57€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 26,78€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 167,40€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 95,66€

Council of State: aaa3 938,53€ abaa

Administration 1 976,01€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 515,38€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 275,68€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 41,47€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 143,48€
Ownership management 129,14€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 129,14€
Aid for political activity 1 626,15€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 626,15€
Office of the Chancellor of Justice 173,62€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 173,62€
Other expenses 33,62€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 30,61€
Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 3,01€

Foreign Affairs: aaa61 341,20€ abaa

Foreign services 10 450,64€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 396,46€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 22,86€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 840,00€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 191,31€
Crisis management 3 522,72€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 2 692,81€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 829,91€
Neighboring area cooperation 286,97€
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 286,97€
Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta 0,00€
International development cooperation 42 915,21€
Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 0,00€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 42 436,94€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 478,28€
Other expenses 4 165,67€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 85,13€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 1,87€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 4 006,93€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 23,91€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 47,83€

Justice: aaa40 933,85€ abaa

Ministry and administration 5 448,27€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 258,11€
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,05€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 340,39€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 90,39€
Erityismenot (arviomääräraha) 454,37€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 7,80€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 439,22€
Avustukset (kiinteä määräraha) 181,17€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 676,76€
Courts and legal aid 16 291,57€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 416,53€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 502,15€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 392,08€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 340,95€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 631,09€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 2 008,77€
Arrears, debt recovery and bankruptcyenforcement 4 792,21€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 792,21€
Prosecutor 2 131,74€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 131,74€
Enforcement of sentences 10 866,74€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 578,58€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 288,16€
Election expenses 1 403,32€
Vaalimenot (arviomääräraha) 1 403,32€

Interior: aaa59 550,91€ abaa

Administration 5 204,20€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 993,15€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 111,49€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43,28€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 472,92€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 716,94€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 67,68€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 750,10€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 48,64€
Law enforcement 33 645,26€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 477,86€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 167,40€
Border guard 12 562,24€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 553,47€
Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 008,77€
Emergency services 4 173,27€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 668,87€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 798,17€
Erityismenot (arviomääräraha) 162,90€
Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 155,92€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 387,41€
Immigration 3 965,94€
Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 880,89€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 41,90€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 0,00€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 3 043,15€

Defence: aaa136 445,94€ abaa

Defence policy and administration 16 859,05€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 893,33€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 57,15€
Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 832,04€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 76,52€
Military defence 116 398,39€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 81 893,09€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 34 047,20€
Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 368,27€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 89,82€
Military crisis management 3 188,50€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 3 188,02€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,48€

Finance: aaa690 610,76€ abaa

Administration 5 485,43€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 795,84€
Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v) 229,19€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 10,28€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 37,11€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 413,00€
Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Laina Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Tax and customs 28 836,16€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 321,95€
Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 677,62€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 248,71€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 1 563,97€
Eräistä väylämaksuista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 23,91€
Services to state entities 1 294,65€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 983,53€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50,89€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 211,93€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) 0,48€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 47,83€
Senaatti-kiinteistöt 0,00€
Statistics Activity, Economic Research and records management 2 850,59€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 306,17€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 197,62€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 346,80€
Local and regional administration 4 114,49€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 453,48€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 650,30€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 10,71€
Pensions and allowances 120 940,18€
Eläkkeet (arviomääräraha) 117 865,27€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 112,63€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 134,21€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 1 871,51€
Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 0,00€
Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 956,56€
Common government personnel expenses 102,11€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 47,83€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 2,39€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 6,22€
Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 32,28€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 13,39€
Government development 5 280,34€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 568,82€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 1 287,05€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 424,48€
Transfers to Åland Islands 13 759,32€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 9 741,78€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 1 195,70€
Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 2 391,40€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 430,45€
Municipality Aid 406 318,91€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 860,90€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 403 344,30€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha) 2 113,71€
Employment and industry aid 12 234,38€
Tuki työnantajille (arviomääräraha) 0,00€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 12 234,38€
EU and international organizations 89 133,52€
Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 114,79€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 382,62€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 8,13€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 146,35€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 88 481,63€
Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Separately budgeted governmentexpenditure 260,66€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 14,35€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 239,14€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 7,17€

Education and Culture: aaa293 798,07€ abaa

Administration, church affairs and common expenses 5 611,12€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 266,53€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 043,32€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 417,78€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 121,44€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 188,82€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 840,00€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 473,10€
Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) 0,00€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 27,98€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 126,46€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 105,70€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Basic education 45 982,90€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 267,19€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62,46€
Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 616,69€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 40 304,24€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 678,36€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 53,95€
Vocational education 34 960,09€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 405,82€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 144,73€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 64,04€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 34 345,51€
Adult education 24 634,77€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 1 231,43€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 143,96€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 7 848,18€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 7 306,91€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 6 724,32€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 017,73€
Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 14,73€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 347,52€
Higher education and research 126 971,75€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 612,48€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 909,64€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 93,98€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 76,00€
Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 1 461,33€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 191,31€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 20 518,22€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 88 739,90€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 12 029,96€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha) 1 516,48€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 822,45€
Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 0,00€
Student financial aid 44 773,23€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,67€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 1 683,54€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 39 147,38€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 1 410,92€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 250,81€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 2 247,91€
Art and culture 9 877,75€
Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 230,53€
Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 919,30€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 136,36€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 929,68€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 306,67€
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 328,10€
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30,85€
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,35€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 887,83€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 220,63€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 933,20€
Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 845,74€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 5,07€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 253,49€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 12,05€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 395,82€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 640,46€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 900,31€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 354,02€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 119,57€
Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 135,11€
Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 35,34€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 210,44€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,81€
Sports 131,62€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 131,62€
Youth work 854,83€
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 838,09€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 16,74€

Agriculture and Forestry: aaa88 610,00€ abaa

Administration 4 667,00€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 361,23€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 306,67€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 219,95€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41,75€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 32,00€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 198,15€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 339,18€
Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 168,07€
Rural development 4 157,20€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 342,83€
Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) 116,32€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 206,62€
EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0,00€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 3 491,44€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Agriculture 61 661,51€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 613,71€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 26 018,38€
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0,00€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 162,61€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 12 289,38€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 14 504,91€
Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 4 832,53€
Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 280,32€
Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 119,23€
Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 1 803,11€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 37,31€
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Food safety and quality 2 521,25€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 957,93€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 231,01€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 332,31€
Fish, game and reindeer 2 952,70€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 809,54€
Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 110,00€
Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 258,27€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 205,66€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 82,31€
Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 442,93€
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 290,08€
Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) 170,27€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 547,44€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 36,21€
Water management 1 235,73€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 553,27€
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 0,00€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 622,15€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 20,09€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 40,22€
Forestry 8 124,96€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 074,06€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 19,13€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 2 279,76€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 4,78€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 2 880,67€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 398,17€
Valtionapu Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toiminnan vakauttamiseksi (kiinteä määräraha) 0,00€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 346,75€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 116,84€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 4,78€
Forest management 274,10€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 274,10€
Real estate and Infrastructure for Spatial Information 3 015,55€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 540,95€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 259,37€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 215,23€

Transport and Communication: aaa113 609,45€ abaa

Administration and common expenses 19 533,83€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 976,02€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 37,50€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18 490,27€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 30,04€
Transport network 79 486,06€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 157,87€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 44 736,31€
Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 1 672,73€
Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 47,83€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 382,62€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 1 673,98€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 21 027,68€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 496,22€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 290,81€
Transport, government services 1 914,89€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 914,89€
Transport support and purchases 9 668,08€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 40,22€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 4 133,29€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 95,66€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 38,26€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 200,88€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 633,33€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 526,44€
Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 0,00€
Yhteisaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communication services, networks and support 969,14€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 419,12€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 23,91€
Valtionavustus suomalaisten televiso- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 0,00€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 526,11€
Research 2 037,47€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 037,47€
Business activities 0,00€
Luotsausliikelaitos 0,00€

Labour and Industry: aaa148 705,90€ abaa

Administration 18 861,70€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 640,48€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 753,93€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 266,64€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 211,69€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 739,76€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 1 770,59€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 478,61€
Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 0,00€
Innovation policy and internationalization of businesses 38 932,20€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 917,42€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 463,63€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 870,47€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 280,18€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 024,17€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 493,34€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 20 614,59€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 1 921,34€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 243,92€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 1 001,56€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 239,14€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 47,83€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 4 814,60€
Employment and entrepreneurship policy 57 457,05€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 787,58€
Finnvera Oyj:n toimintatuki (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 1 942,34€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 239,14€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 1 846,16€
Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 817,86€
Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 755,68€
Palkkaturva (arviomääräraha) 1 147,87€
Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v) 23 026,12€
Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 763,14€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 19 131,16€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille 0,00€
Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Market regulation and working life 1 041,50€
Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 231,34€
Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 294,72€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 65,52€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 101,54€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 215,75€
Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 32,19€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 99,48€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,96€
Regional development and structural policy 15 766,09€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 648,83€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 144,58€
Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 2 125,42€
EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 200702013 (arviomääräraha) 12 847,25€
Energy policy 11 242,38€
Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 109,24€
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 162,61€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 23,91€
Energiatuki (arviomääräraha) 6 009,58€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 5,98€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 253,49€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 4 677,57€
Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Integration 5 404,98€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 31,61€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 5 373,37€

Social Affairs and Health: aaa560 750,39€ abaa

Administration 4 259,65€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 894,61€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 111,30€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 193,18€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,70€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,21€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 33,62€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 798,73€
Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 956,56€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 216,76€
Supervision 2 087,11€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 657,54€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 669,16€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196,05€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 492,63€
Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 71,74€
Research and development 5 404,27€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 253,49€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 1 766,72€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 384,06€
Family and housing cost compensation and other services 117 885,07€
Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 6 885,78€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 559,59€
Lapsilisät (arviomääräraha) 70 952,70€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 71,74€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 1 061,78€
Asumistuki (arviomääräraha) 28 807,03€
Elatustuki (arviomääräraha) 8 197,70€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 1 348,75€
Unemployment benefits 104 226,57€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 1 100,04€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 41 371,14€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 8 035,09€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 50 506,27€
Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha) 0,00€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 1 578,32€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 1 635,71€
Health insurance 64 204,18€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 64 204,18€
Pensions 211 960,84€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 2 606,62€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 27 214,08€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 5 461,95€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 88,48€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 717,42€
Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 0,00€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 175 872,30€
Veteran aid 10 155,68€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 78,92€
Rintamalisät (arviomääräraha) 2 118,78€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 7 805,51€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 148,27€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 3,83€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0,00€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,38€
Municipal social and health services 26 834,80€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 9,57€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 836,99€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 1 673,98€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 5 221,37€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 478,28€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 17 074,56€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 28,70€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 478,28€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 564,37€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 167,40€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 301,32€
Health and welfare promotion 2 906,84€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 291,59€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 094,78€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 47,83€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 65,05€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 224,79€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 138,70€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 44,10€
Farmers and fur producers welfare 10 825,37€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 9 914,72€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 124,35€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 14,35€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 771,94€
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 0,00€
Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 0,00€

Environment: aaa12 958,40€ abaa

Environmental administration expenses 3 492,92€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 590,90€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 463,68€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 38,98€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 303,71€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 95,66€
Environmental protection and nature conservation 5 717,16€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 248,71€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 116,70€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 629,42€
Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 1 285,71€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 176,96€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 518,93€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 2 431,09€
EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 191,31€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 14,35€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 63,32€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 40,65€
Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Communities, construction and housing 3 748,32€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 216,23€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 95,66€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 2 654,45€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 717,42€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 64,57€

Interest payments on debt: aaa104 484,84€ abaa

Interest payments on debt 102 638,69€
Interest payments on debt 102 638,69€
Other expenses on debt 1 846,16€
Fees and other expenses on debt 1 846,16€

TOTAL: 2 318 507,00€ / year

Thank you for visiting. Welcome again!

DATE: 03.2.23 TIME: 10.48 RECEIPT: 892