Jari Sarasvuon verokuitti

Suomen Valtio

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Puh. 09 16001
Y-tunnus: 0245440-1


Huomionarvoiset menoerät vuodelle 2014

Kansanedustajat (Eduskunta) 166,16€
Tasavallan presidentti (Tasavallan presidentti)
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 21,78€
Poliittisen toiminnan avustaminen (Valtioneuvoston kanslia)
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 259,82€
Kriisinhallinta (Ulkoasiainministeriö) 562,90€
Tuomioistuimet ja oikeusapu (Oikeusministeriö)
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223,73€
Poliisitoimi (Sisäasiainministeriö) 5 632,28€
Maahanmuutto (Sisäasiainministeriö) 519,10€
Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusministeriö) 17 811,90€
Hallinto (Valtiovarainministeriö)
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 267,46€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (Valtiovarainministeriö) 1 913,34€
EU ja kansainväliset järjestöt (Valtiovarainministeriö)
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 14 710,27€
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 24,06€
Yleissivistävä koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 7 312,88€
Opintotuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 7 003,66€
Taide ja kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 108,86€
Maaseudun kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö) 830,56€
Maatalous (Maa- ja metsätalousministeriö)
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 25,98€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö) 13 001,17€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 425,98€
Hallinto (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 38,84€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 312,01€
Kotouttaminen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 729,33€
Valvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 78,71€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Lapsilisät (arviomääräraha) 11 333,41€
Veteraanien tukeminen (Sosiaali- ja terveysministeriö) 2 088,74€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 174,92€
Valtionvelan korko (Valtionvelan korot) 13 564,02€

Eduskunta: aaa 1 205,07€ abaa

Kansanedustajat 166,16€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 166,16€
Eduskunnan kanslia 813,87€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 415,24€
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 66,98€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 95,52€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 33,62€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 202,51€
Eduskunnan oikeusasiamies 46,22€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 46,22€
Ulkopoliittinen instituutti 26,79€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25,51€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,28€
Valtiontalouden tarkastusvirasto 121,42€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 116,97€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4,45€
Eduskunnan muut menot 30,61€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 30,61€

Tasavallan presidentti: aaa 288,17€ abaa

Tasavallan presidentti 24,26€
Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 0,96€
Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,52€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 21,78€
Tasavallan presidentin kanslia 263,91€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65,22€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 4,59€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 49,67€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 144,43€

Valtioneuvoston kanslia: aaa 652,92€ abaa

Hallinto 330,83€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 246,15€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 44,05€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,64€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 6,63€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 26,36€
Omistajaohjaus 20,63€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 20,63€
Poliittisen toiminnan avustaminen 259,82€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 259,82€
Oikeuskanslerinvirasto 28,34€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,34€
Muut menot 13,30€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 4,89€
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 8,41€

Ulkoasiainministeriö: aaa 9 758,83€ abaa

Ulkoasiainhallinto 1 725,92€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 537,92€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 7,44€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 149,98€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 30,57€
Kriisinhallinta 562,90€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 430,24€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 132,66€
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 6 759,73€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 6 683,31€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 76,42€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 710,28€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 12,96€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,34€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 661,06€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 24,45€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 7,64€

Oikeusministeriö: aaa 6 844,59€ abaa

Ministeriö ja hallinto 985,58€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 205,90€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51,81€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 15,79€
Erityismenot (arviomääräraha) 83,03€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,92€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 458,50€
Avustukset (kiinteä määräraha) 31,09€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 137,55€
Tuomioistuimet ja oikeusapu 2 786,44€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 68,61€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 83,64€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 966,41€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 223,73€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 99,02€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 345,02€
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 802,85€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 802,85€
Syyttäjät 350,04€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 350,04€
Rangaistusten täytäntöönpano 1 787,87€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 746,60€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 41,27€
Vaalimenot 131,81€
Vaalimenot (arviomääräraha) 131,81€

Sisäasiainministeriö: aaa 9 412,59€ abaa

Hallinto 797,37€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 166,02€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,16€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,73€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 98,50€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 11,00€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 506,19€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 7,77€
Poliisitoimi 5 632,28€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 552,04€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 26,75€
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 53,49€
Rajavartiolaitos 1 748,58€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 748,58€
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 715,26€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 124,89€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 502,45€
Erityismenot (arviomääräraha) 26,03€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 61,90€
Maahanmuutto 519,10€
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 202,70€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 6,69€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 233,16€
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 76,55€

Puolustusministeriö: aaa 21 023,08€ abaa

Puolustuspolitiikka ja hallinto 2 752,10€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 153,99€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 17,69€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 580,42€
Sotilaallinen maanpuolustus 17 811,90€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 203,22€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 3 594,33€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 14,35€
Sotilaallinen kriisinhallinta 459,08€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 459,01€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,08€

Valtiovarainministeriö: aaa 115 052,52€ abaa

Hallinto 1 239,06€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 302,03€
Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 23,16€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 3,17€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,23€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 604,79€
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 267,46€
Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 38,21€
Verotus ja tullitoimi 4 773,22€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 285,22€
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 267,15€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 24,45€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 173,47€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 22,93€
Palvelut valtioyhteisölle 310,95€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 233,45€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8,32€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,75€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 15,28€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4,57€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22,93€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 7,64€
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 499,32€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 392,10€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,24€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74,97€
Valtion alue- ja paikallishallinto 687,73€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 440,84€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 245,18€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1,71€
Eläkkeet ja korvaukset 20 494,83€
Eläkkeet (arviomääräraha) 19 967,68€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 16,81€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 21,38€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 299,44€
Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 189,51€
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 96,65€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,38€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,31€
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 94,21€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 1,76€
Valtionhallinnon kehittäminen 535,91€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 90,27€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 75,74€
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 99,34€
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 12,99€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 257,56€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 913,34€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 1 622,96€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 191,04€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 99,34€
Kuntien tukeminen 66 328,63€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 129,87€
Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 4,59€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 65 922,53€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 267,67€
Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 3,97€
Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 2 307,95€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 2 307,95€
EU ja kansainväliset järjestöt 14 806,94€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 69,85€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 1,30€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 25,52€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 14 710,27€
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 1 057,99€
Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 1 016,35€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 2,29€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 38,21€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 1,15€

Opetus- ja kulttuuriministeriö: aaa 46 277,34€ abaa

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 945,46€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 211,81€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 176,20€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65,99€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 27,32€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 28,47€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 139,37€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 15,24€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 235,39€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 4,95€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 24,06€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 16,67€
Yleissivistävä koulutus 7 312,88€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 387,99€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14,89€
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 97,03€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 6 449,77€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 354,57€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 8,62€
Ammatillinen koulutus 5 599,22€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64,86€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 23,12€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10,23€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 501,01€
Aikuiskoulutus 4 000,72€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 193,69€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 23,00€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 257,96€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 1 055,13€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 896,70€
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 397,37€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 121,34€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 55,52€
Korkeakouluopetus ja tutkimus 19 593,17€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 94,03€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 145,64€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,38€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14,26€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 239,67€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 64,95€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 089,36€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 14 467,71€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 1 098,93€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 222,71€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 140,52€
Opintotuki 7 003,66€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,37€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 230,78€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 6 100,18€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 234,98€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 44,91€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 387,43€
Taide ja kulttuuri 1 657,85€
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34,39€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20,72€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 148,81€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44,32€
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56,05€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 141,94€
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 124,56€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 36,02€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 308,88€
Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 133,20€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,81€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 34,39€
Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7,64€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 1,93€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8,86€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 108,86€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 222,80€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 55,10€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 16,81€
Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 112,10€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 5,65€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 29,04€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1,15€
Liikuntatoimi 0,84€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 0,84€
Nuorisotyö 163,53€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 160,48€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 3,06€

Maa- ja metsätalousministeriö: aaa 15 389,81€ abaa

Hallinto 779,63€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 234,12€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,84€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 206,20€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,55€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 5,11€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 21,36€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 233,07€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 28,38€
Maaseudun kehittäminen 830,56€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 47,13€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 29,19€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 618,21€
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 136,02€
Maatalous 11 117,61€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 249,59€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 3 811,68€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 25,98€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 2 822,30€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 3 229,94€
Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 644,88€
EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 50,47€
Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 40,11€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 239,95€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 2,71€
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 401,72€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 316,30€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 36,15€
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 49,27€
Kala-, riista- ja porotalous 195,13€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 131,54€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 32,86€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 13,48€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11,46€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5,78€
Vesitalous 194,08€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 92,14€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 92,30€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 3,21€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 6,43€
Metsätalous 1 357,33€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 341,99€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 1,53€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 335,91€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,76€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 456,44€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 49,88€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 152,83€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 17,90€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,08€
Metsähallitus 48,70€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 48,70€
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 465,05€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 384,25€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42,59€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 38,21€

Liikenne- ja viestintäministeriö: aaa 22 676,81€ abaa

Hallinto ja toimialan yhteiset menot 3 104,88€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 158,08€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 8,82€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 930,12€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 7,86€
Liikenneverkko 13 001,17€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 657,79€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 7 546,06€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 425,98€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 7,64€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 38,21€
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 351,52€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 267,44€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 988,22€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 191,04€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 527,28€
Liikenteen viranomaispalvelut 400,09€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 400,09€
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 1 737,43€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 6,43€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 647,25€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 152,83€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 6,11€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 32,10€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 770,08€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 82,11€
Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 40,52€
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 4 069,55€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 84,40€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 3,82€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 80,24€
Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 901,09€
Tutkimus 363,69€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 363,69€

Työ- ja elinkeinoministeriö: aaa 23 625,03€ abaa

Hallinto 2 834,73€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 409,94€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 636,39€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 38,84€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 48,67€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 624,27€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0,15€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 76,47€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 9 682,06€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 291,01€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 658,14€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45,51€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 312,01€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 76,65€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 3 097,33€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 185,02€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 78,71€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 156,77€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 15,28€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 402,89€
Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 76,42€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 7,64€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 3 167,48€
Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0,08€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 690,81€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 38,21€
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 229,25€
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 152,83€
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 5 421,79€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 200,23€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 38,72€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 223,44€
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 3 904,72€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 54,68€
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 315,95€
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86,59€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 18,06€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14,19€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 141,45€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 34,47€
Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 5,14€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 15,89€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,15€
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 2 492,56€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 42,53€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 15,46€
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 2 434,57€
Energiapolitiikka 2 148,61€
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 67,74€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Energiatuki (arviomääräraha) 557,12€
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 320,95€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 11,46€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 7,64€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 1 179,88€
Kotouttaminen 729,33€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 20,33€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 709,00€

Sosiaali- ja terveysministeriö: aaa 95 535,16€ abaa

Hallinto 698,86€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 312,57€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,15€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34,67€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,59€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,19€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 8,18€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 124,79€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 159,71€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 33,03€
Valvonta 335,49€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125,11€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 89,68€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41,98€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 78,71€
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 862,68€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 522,07€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 281,54€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 59,07€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 19 982,28€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 90,17€
Lapsilisät (arviomääräraha) 11 333,41€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 22,16€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 146,72€
Asumistuki (arviomääräraha) 5 456,94€
Elatustuki (arviomääräraha) 1 419,83€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 292,68€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 1 220,38€
Työttömyysturva 20 671,00€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 202,40€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 7 357,81€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 1 793,35€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 10 497,40€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 421,52€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 398,51€
Sairausvakuutus 9 902,67€
Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 9,72€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 9 892,95€
Eläkkeet 34 691,03€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 473,79€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 4 646,15€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 764,17€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 22,93€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 131,44€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 28 652,56€
Veteraanien tukeminen 2 088,74€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 11,08€
Rintamalisät (arviomääräraha) 239,19€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 032,55€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 505,93€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 23,69€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,46€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 26,75€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 183,31€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 65,78€
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 129,43€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 87,88€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 229,25€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 843,95€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 100,87€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 2 538,19€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 3,67€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 250,73€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 22,93€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 48,14€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 453,31€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 211,97€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 174,92€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 7,11€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 5,04€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 23,92€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 22,16€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8,19€
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 1 719,69€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 1 574,19€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 12,99€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2,29€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 130,21€

Ympäristöministeriö: aaa 2 017,10€ abaa

Ympäristöhallinnon toimintamenot 591,89€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 271,69€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 235,45€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 11,39€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 58,08€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 15,28€
Ympäristön- ja luonnonsuojelu 1 043,48€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 39,74€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 21,70€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 121,20€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 219,74€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 22,93€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 88,20€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 409,06€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 7,64€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10,12€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 103,16€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 381,73€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39,00€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 328,59€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0,00€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 10,32€

Valtionvelan korot: aaa 13 858,99€ abaa

Valtionvelan korko 13 564,02€
Valtionvelan korko (arviomääräraha) 13 564,02€
Muut menot valtionvelasta 294,97€
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 294,97€

YHTEENSÄ: 383 618,00€ / vuosi

Kiitos käynnistä! Tervetuloa uudelleen!

PVM: 25.3.23 AIKA: 05.13 TOSITE: 257