Jorma Ollilan verokuitti

Suomen Valtio

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Puh. 09 16001
Y-tunnus: 0245440-1


Huomionarvoiset menoerät vuodelle 2014

Kansanedustajat (Eduskunta) 138,83€
Tasavallan presidentti (Tasavallan presidentti)
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 18,20€
Poliittisen toiminnan avustaminen (Valtioneuvoston kanslia)
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 217,09€
Kriisinhallinta (Ulkoasiainministeriö) 470,33€
Tuomioistuimet ja oikeusapu (Oikeusministeriö)
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 186,94€
Poliisitoimi (Sisäasiainministeriö) 4 705,99€
Maahanmuutto (Sisäasiainministeriö) 433,73€
Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusministeriö) 14 882,55€
Hallinto (Valtiovarainministeriö)
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 223,47€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (Valtiovarainministeriö) 1 598,67€
EU ja kansainväliset järjestöt (Valtiovarainministeriö)
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 12 291,01€
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 20,10€
Yleissivistävä koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 6 110,20€
Opintotuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 5 851,83€
Taide ja kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 90,96€
Maaseudun kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö) 693,97€
Maatalous (Maa- ja metsätalousministeriö)
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 21,71€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö) 10 862,99€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 355,92€
Hallinto (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 32,45€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 260,70€
Kotouttaminen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 609,39€
Valvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 65,76€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Lapsilisät (arviomääräraha) 9 469,51€
Veteraanien tukeminen (Sosiaali- ja terveysministeriö) 1 745,22€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 146,15€
Valtionvelan korko (Valtionvelan korot) 11 333,27€

Eduskunta: aaa 1 006,89€ abaa

Kansanedustajat 138,83€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 138,83€
Eduskunnan kanslia 680,02€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 346,95€
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 55,96€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 79,81€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 28,09€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 169,20€
Eduskunnan oikeusasiamies 38,62€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 38,62€
Ulkopoliittinen instituutti 22,39€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21,31€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1,07€
Valtiontalouden tarkastusvirasto 101,45€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 97,73€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3,72€
Eduskunnan muut menot 25,57€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 25,57€

Tasavallan presidentti: aaa 240,78€ abaa

Tasavallan presidentti 20,27€
Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 0,80€
Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,27€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 18,20€
Tasavallan presidentin kanslia 220,50€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54,50€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 3,83€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 41,50€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 120,68€

Valtioneuvoston kanslia: aaa 545,54€ abaa

Hallinto 276,42€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 205,67€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 36,80€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,38€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 5,54€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 22,03€
Omistajaohjaus 17,24€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 17,24€
Poliittisen toiminnan avustaminen 217,09€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 217,09€
Oikeuskanslerinvirasto 23,68€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23,68€
Muut menot 11,11€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 4,09€
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 7,02€

Ulkoasiainministeriö: aaa 8 153,88€ abaa

Ulkoasiainhallinto 1 442,07€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 285,00€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6,22€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 125,32€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 25,54€
Kriisinhallinta 470,33€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 359,49€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 110,84€
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 5 648,02€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 5 584,17€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 63,85€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 593,47€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 10,83€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,29€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 552,34€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 3,19€
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 20,43€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 6,38€

Oikeusministeriö: aaa 5 718,92€ abaa

Ministeriö ja hallinto 823,49€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 172,04€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43,29€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 13,19€
Erityismenot (arviomääräraha) 69,37€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,60€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 383,10€
Avustukset (kiinteä määräraha) 25,97€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 114,93€
Tuomioistuimet ja oikeusapu 2 328,18€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 57,33€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 69,88€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 643,01€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 186,94€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 82,74€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 288,28€
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 670,81€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 670,81€
Syyttäjät 292,47€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 292,47€
Rangaistusten täytäntöönpano 1 493,83€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 459,36€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 34,48€
Vaalimenot 110,13€
Vaalimenot (arviomääräraha) 110,13€

Sisäasiainministeriö: aaa 7 864,59€ abaa

Hallinto 666,23€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 138,71€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,13€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,46€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 82,30€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 9,19€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 422,94€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 6,49€
Poliisitoimi 4 705,99€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 638,95€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 22,35€
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 44,69€
Rajavartiolaitos 1 461,01€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 461,01€
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 597,63€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 104,35€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 419,82€
Erityismenot (arviomääräraha) 21,75€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 51,72€
Maahanmuutto 433,73€
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 169,37€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 5,59€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 194,81€
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 63,96€

Puolustusministeriö: aaa 17 565,62€ abaa

Puolustuspolitiikka ja hallinto 2 299,49€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 128,66€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 14,78€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 156,04€
Sotilaallinen maanpuolustus 14 882,55€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 867,35€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 3 003,20€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 11,99€
Sotilaallinen kriisinhallinta 383,58€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 383,52€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,06€

Valtiovarainministeriö: aaa 96 130,92€ abaa

Hallinto 1 035,28€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 252,36€
Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 19,35€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 2,65€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,19€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 505,33€
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 223,47€
Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 31,92€
Verotus ja tullitoimi 3 988,21€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 744,93€
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 058,76€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 20,43€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 144,94€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 19,15€
Palvelut valtioyhteisölle 259,81€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 195,06€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,95€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,67€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 12,77€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,82€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19,15€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 6,38€
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 417,20€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 327,62€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,94€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62,64€
Valtion alue- ja paikallishallinto 574,63€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 368,34€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 204,85€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 1,43€
Eläkkeet ja korvaukset 17 124,24€
Eläkkeet (arviomääräraha) 16 683,79€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 14,05€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 17,87€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 250,19€
Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 158,35€
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 80,76€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,32€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,26€
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 78,71€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 1,47€
Valtionhallinnon kehittäminen 447,78€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 75,43€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 63,29€
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 83,00€
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 10,85€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 215,20€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 598,67€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 1 356,05€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 159,62€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 83,00€
Kuntien tukeminen 55 420,19€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 108,51€
Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 3,83€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 55 080,88€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 223,65€
Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 3,32€
Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 1 928,38€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 1 928,38€
EU ja kansainväliset järjestöt 12 371,78€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 58,36€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 1,09€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 21,33€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 12 291,01€
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 884,00€
Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 849,20€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 1,92€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 31,92€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 0,96€

Opetus- ja kulttuuriministeriö: aaa 38 666,54€ abaa

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 789,97€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 176,97€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 147,22€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55,13€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 22,83€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 23,79€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 116,45€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 12,73€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 196,68€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 4,14€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 20,10€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 13,93€
Yleissivistävä koulutus 6 110,20€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 324,18€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,44€
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 81,07€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 389,04€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 296,26€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 7,20€
Ammatillinen koulutus 4 678,37€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 54,19€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 19,32€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 8,55€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 596,31€
Aikuiskoulutus 3 342,76€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 161,84€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 19,22€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 051,08€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 881,60€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 749,23€
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 332,02€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 101,39€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 46,39€
Korkeakouluopetus ja tutkimus 16 370,87€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78,57€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 121,69€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,85€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,91€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 200,26€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 54,27€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 581,29€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 12 088,34€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 918,20€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 186,08€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 117,41€
Opintotuki 5 851,83€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,49€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 192,83€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 5 096,94€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 196,34€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 37,52€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 323,72€
Taide ja kulttuuri 1 385,20€
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,73€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,32€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 124,33€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37,03€
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,83€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 118,60€
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 104,07€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 30,09€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 258,08€
Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 111,30€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,68€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 28,73€
Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 6,38€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 1,61€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 7,41€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 90,96€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 186,16€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 46,04€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 14,05€
Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 93,67€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3,19€
Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 4,72€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 24,26€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,96€
Liikuntatoimi 0,70€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 0,70€
Nuorisotyö 136,64€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 134,08€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2,55€

Maa- ja metsätalousministeriö: aaa 12 858,80€ abaa

Hallinto 651,41€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 195,62€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39,13€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 172,29€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,80€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4,27€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 17,85€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 194,74€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 23,71€
Maaseudun kehittäminen 693,97€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 39,38€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 24,39€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 516,54€
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 113,65€
Maatalous 9 289,20€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 208,54€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 3 184,81€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 21,71€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 2 358,14€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 2 698,74€
Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 538,83€
EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 42,17€
Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 33,51€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 200,49€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 2,26€
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 335,65€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 264,28€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 30,20€
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 41,17€
Kala-, riista- ja porotalous 163,04€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 109,91€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 27,46€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 11,26€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 9,58€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4,83€
Vesitalous 162,16€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 76,99€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 77,12€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 2,68€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 5,37€
Metsätalous 1 134,10€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 285,75€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 1,28€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 280,67€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,64€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 381,37€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 41,67€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 127,70€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 14,96€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,06€
Metsähallitus 40,69€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 40,69€
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 388,57€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 321,05€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,59€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 31,92€

Liikenne- ja viestintäministeriö: aaa 18 947,37€ abaa

Hallinto ja toimialan yhteiset menot 2 594,25€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 132,09€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 7,37€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 448,23€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 6,56€
Liikenneverkko 10 862,99€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 549,61€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 6 305,03€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 355,92€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 6,38€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 31,92€
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 293,71€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 223,45€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 496,77€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 159,62€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 440,56€
Liikenteen viranomaispalvelut 334,29€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 334,29€
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 1 451,69€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 5,37€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 540,80€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 127,70€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 5,11€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 26,82€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 643,43€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 68,61€
Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 33,86€
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 3 400,27€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 70,52€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 3,19€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 67,04€
Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 3 259,51€
Tutkimus 303,88€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 303,88€

Työ- ja elinkeinoministeriö: aaa 19 739,64€ abaa

Hallinto 2 368,53€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 342,52€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 367,27€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 32,45€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 40,67€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 521,60€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0,13€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 63,89€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 8 089,74€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 243,15€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 549,90€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38,03€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 260,70€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64,05€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 2 587,94€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 154,59€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 65,76€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 130,99€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 12,77€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 336,63€
Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 63,85€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 6,38€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 2 646,56€
Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0,06€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 577,20€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 31,92€
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 191,55€
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 127,70€
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 4 530,12€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 002,84€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 32,35€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 186,69€
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 3 262,55€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 45,69€
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 263,99€
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72,35€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 15,09€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,86€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 118,19€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 28,80€
Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 4,30€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 13,28€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,13€
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 2 082,63€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 35,54€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 12,92€
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 2 034,18€
Energiapolitiikka 1 795,25€
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 56,60€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,19€
Energiatuki (arviomääräraha) 465,49€
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 268,17€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 9,58€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 6,38€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 985,84€
Kotouttaminen 609,39€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 16,99€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 592,39€

Sosiaali- ja terveysministeriö: aaa 79 823,40€ abaa

Hallinto 583,93€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 261,16€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14,33€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,97€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,83€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,50€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6,83€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 104,27€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 133,45€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 27,60€
Valvonta 280,31€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 104,53€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74,93€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 35,08€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 65,76€
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 720,80€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 436,21€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 235,23€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 49,36€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 16 695,99€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 75,34€
Lapsilisät (arviomääräraha) 9 469,51€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 18,52€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 122,59€
Asumistuki (arviomääräraha) 4 559,49€
Elatustuki (arviomääräraha) 1 186,32€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 244,54€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 1 019,68€
Työttömyysturva 17 271,44€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 169,11€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 6 147,74€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 1 498,42€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 8 771,00€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 352,19€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 332,97€
Sairausvakuutus 8 274,07€
Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 8,12€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 8 265,95€
Eläkkeet 28 985,72€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 395,87€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 882,05€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 638,49€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 19,15€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 109,82€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 23 940,34€
Veteraanien tukeminen 1 745,22€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 9,26€
Rintamalisät (arviomääräraha) 199,85€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 862,74€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 422,73€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 19,79€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,38€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 22,35€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 153,16€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 54,96€
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 450,30€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 3,19€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 73,43€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 191,55€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 705,15€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 84,28€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 2 120,76€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 3,06€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 209,50€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 19,15€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 40,23€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 378,75€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 177,11€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 146,15€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 5,94€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 4,21€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 19,98€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 18,52€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 6,84€
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 1 436,87€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 1 315,30€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 10,85€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1,92€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 108,80€

Ympäristöministeriö: aaa 1 685,37€ abaa

Ympäristöhallinnon toimintamenot 494,55€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 227,01€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 196,73€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 9,51€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 48,53€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 12,77€
Ympäristön- ja luonnonsuojelu 871,87€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 33,20€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 18,13€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 101,27€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 183,60€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 19,15€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 73,70€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 341,79€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 6,38€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 8,45€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 86,20€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 318,95€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,59€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 3,19€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 274,55€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0,00€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 8,62€

Valtionvelan korot: aaa 11 579,73€ abaa

Valtionvelan korko 11 333,27€
Valtionvelan korko (arviomääräraha) 11 333,27€
Muut menot valtionvelasta 246,46€
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 246,46€

YHTEENSÄ: 320 528,00€ / vuosi

Kiitos käynnistä! Tervetuloa uudelleen!

PVM: 25.3.23 AIKA: 03.43 TOSITE: 713