Jyrki Kasvin verokuitti

Suomen Valtio

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Puh. 09 16001
Y-tunnus: 0245440-1


Huomionarvoiset menoerät vuodelle 2014

Kansanedustajat (Eduskunta) 12,90€
Tasavallan presidentti (Tasavallan presidentti)
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1,69€
Poliittisen toiminnan avustaminen (Valtioneuvoston kanslia)
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 20,16€
Kriisinhallinta (Ulkoasiainministeriö) 43,69€
Tuomioistuimet ja oikeusapu (Oikeusministeriö)
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,36€
Poliisitoimi (Sisäasiainministeriö) 437,13€
Maahanmuutto (Sisäasiainministeriö) 40,29€
Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusministeriö) 1 382,40€
Hallinto (Valtiovarainministeriö)
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 20,76€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (Valtiovarainministeriö) 148,50€
EU ja kansainväliset järjestöt (Valtiovarainministeriö)
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 141,68€
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 1,87€
Yleissivistävä koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 567,56€
Opintotuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 543,56€
Taide ja kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 8,45€
Maaseudun kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö) 64,46€
Maatalous (Maa- ja metsätalousministeriö)
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 2,02€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö) 1 009,03€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 33,06€
Hallinto (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3,01€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 24,22€
Kotouttaminen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 56,60€
Valvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6,11€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Lapsilisät (arviomääräraha) 879,60€
Veteraanien tukeminen (Sosiaali- ja terveysministeriö) 162,11€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 13,58€
Valtionvelan korko (Valtionvelan korot) 1 052,72€

Eduskunta: aaa 93,53€ abaa

Kansanedustajat 12,90€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 12,90€
Eduskunnan kanslia 63,17€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 32,23€
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 5,20€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7,41€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2,61€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 15,72€
Eduskunnan oikeusasiamies 3,59€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3,59€
Ulkopoliittinen instituutti 2,08€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,98€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,10€
Valtiontalouden tarkastusvirasto 9,42€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,08€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,35€
Eduskunnan muut menot 2,38€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 2,38€

Tasavallan presidentti: aaa 22,37€ abaa

Tasavallan presidentti 1,88€
Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 0,07€
Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,12€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1,69€
Tasavallan presidentin kanslia 20,48€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,06€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 0,36€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3,86€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 11,21€

Valtioneuvoston kanslia: aaa 50,67€ abaa

Hallinto 25,68€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19,10€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 3,42€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,59€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 0,51€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2,05€
Omistajaohjaus 1,60€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1,60€
Poliittisen toiminnan avustaminen 20,16€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 20,16€
Oikeuskanslerinvirasto 2,20€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,20€
Muut menot 1,03€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 0,38€
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 0,65€

Ulkoasiainministeriö: aaa 757,39€ abaa

Ulkoasiainhallinto 133,95€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 119,36€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,58€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 11,64€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2,37€
Kriisinhallinta 43,69€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 33,39€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 10,30€
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 524,63€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 518,70€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 5,93€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 55,13€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1,01€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 0,03€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 51,31€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 0,30€
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 1,90€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,59€

Oikeusministeriö: aaa 531,22€ abaa

Ministeriö ja hallinto 76,49€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,98€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,02€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,23€
Erityismenot (arviomääräraha) 6,44€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,15€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 35,58€
Avustukset (kiinteä määräraha) 2,41€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 10,68€
Tuomioistuimet ja oikeusapu 216,26€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,33€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,49€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 152,62€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17,36€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,69€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 26,78€
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 62,31€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 62,31€
Syyttäjät 27,17€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,17€
Rangaistusten täytäntöönpano 138,76€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 135,56€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 3,20€
Vaalimenot 10,23€
Vaalimenot (arviomääräraha) 10,23€

Sisäasiainministeriö: aaa 730,52€ abaa

Hallinto 61,88€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,88€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,01€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,60€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 7,64€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0,85€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 39,29€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 0,60€
Poliisitoimi 437,13€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 430,90€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2,08€
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,15€
Rajavartiolaitos 135,71€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 135,71€
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 55,51€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,69€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39,00€
Erityismenot (arviomääräraha) 2,02€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 4,80€
Maahanmuutto 40,29€
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15,73€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 0,52€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 18,10€
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 5,94€

Puolustusministeriö: aaa 1 631,62€ abaa

Puolustuspolitiikka ja hallinto 213,59€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,95€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,37€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 200,27€
Sotilaallinen maanpuolustus 1 382,40€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 102,33€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 278,96€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1,11€
Sotilaallinen kriisinhallinta 35,63€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 35,62€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,01€

Valtiovarainministeriö: aaa 8 929,35€ abaa

Hallinto 96,16€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23,44€
Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 1,80€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 0,25€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,02€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 46,94€
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 20,76€
Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 2,97€
Verotus ja tullitoimi 370,45€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 254,97€
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 98,35€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 1,90€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 13,46€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 1,78€
Palvelut valtioyhteisölle 24,13€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,12€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,65€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,46€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1,19€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,35€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,78€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 0,59€
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 38,75€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30,43€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,50€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,82€
Valtion alue- ja paikallishallinto 53,38€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34,21€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19,03€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0,13€
Eläkkeet ja korvaukset 1 590,63€
Eläkkeet (arviomääräraha) 1 549,71€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 1,30€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 1,66€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 23,24€
Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 14,71€
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 7,50€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0,03€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 0,02€
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 7,31€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 0,14€
Valtionhallinnon kehittäminen 41,59€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7,01€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 5,88€
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7,71€
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 1,01€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 19,99€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 148,50€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 125,96€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 14,83€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 7,71€
Kuntien tukeminen 5 147,84€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 10,08€
Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,36€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 5 116,32€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 20,77€
Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0,31€
Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 179,12€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 179,12€
EU ja kansainväliset järjestöt 1 149,18€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 5,42€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 0,10€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 1,98€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 141,68€
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 82,11€
Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 78,88€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 0,18€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 2,97€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 0,09€

Opetus- ja kulttuuriministeriö: aaa 3 591,63€ abaa

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 73,38€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,44€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13,68€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,12€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 2,12€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 2,21€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 10,82€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,18€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18,27€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 0,38€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 1,87€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 1,29€
Yleissivistävä koulutus 567,56€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30,11€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,16€
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 7,53€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 500,57€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 27,52€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 0,67€
Ammatillinen koulutus 434,56€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,03€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 1,79€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0,79€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 426,94€
Aikuiskoulutus 310,50€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 15,03€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,79€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 97,63€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 81,89€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 69,59€
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 30,84€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 9,42€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 4,31€
Korkeakouluopetus ja tutkimus 1 520,65€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7,30€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,30€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,19€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,11€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 18,60€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 5,04€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 239,77€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1 122,85€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 85,29€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 17,28€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 10,91€
Opintotuki 543,56€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,42€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 17,91€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 473,44€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 18,24€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3,49€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 30,07€
Taide ja kulttuuri 128,67€
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,67€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,61€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11,55€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,44€
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4,35€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 11,02€
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 9,67€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 2,80€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 23,97€
Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 10,34€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 0,06€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2,67€
Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,59€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 0,15€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0,69€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 8,45€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 17,29€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 4,28€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 1,30€
Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 8,70€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0,30€
Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,44€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 2,25€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 0,09€
Liikuntatoimi 0,07€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 0,07€
Nuorisotyö 12,69€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 12,45€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 0,24€

Maa- ja metsätalousministeriö: aaa 1 194,42€ abaa

Hallinto 60,51€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,17€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,63€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,00€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,35€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 0,40€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,66€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 18,09€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2,20€
Maaseudun kehittäminen 64,46€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 3,66€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 2,27€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 47,98€
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 10,56€
Maatalous 862,85€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19,37€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 295,83€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 2,02€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 219,04€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 250,68€
Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 50,05€
EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,92€
Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,11€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 18,62€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 0,21€
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 31,18€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,55€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 2,81€
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 3,82€
Kala-, riista- ja porotalous 15,14€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10,21€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2,55€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,05€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,89€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0,45€
Vesitalous 15,06€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 7,15€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 7,16€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 0,25€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,50€
Metsätalous 105,34€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26,54€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 0,12€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 26,07€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 0,06€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 35,42€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 3,87€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 11,86€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1,39€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,01€
Metsähallitus 3,78€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 3,78€
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 36,09€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29,82€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,31€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2,97€

Liikenne- ja viestintäministeriö: aaa 1 759,97€ abaa

Hallinto ja toimialan yhteiset menot 240,97€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12,27€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,68€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 227,41€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 0,61€
Liikenneverkko 1 009,03€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51,05€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 585,66€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 33,06€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,59€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 2,97€
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 27,28€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 20,76€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 231,92€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 14,83€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 40,92€
Liikenteen viranomaispalvelut 31,05€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,05€
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 134,84€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 0,50€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 50,23€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 11,86€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 0,47€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 2,49€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 59,77€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,37€
Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 3,15€
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 315,84€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,55€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 0,30€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 6,23€
Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 302,77€
Tutkimus 28,23€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 28,23€

Työ- ja elinkeinoministeriö: aaa 1 833,56€ abaa

Hallinto 220,01€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31,82€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 127,00€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3,01€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3,78€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 48,45€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0,01€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 5,93€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 751,43€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22,59€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51,08€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,53€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 24,22€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,95€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 240,39€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 14,36€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,11€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 12,17€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 1,19€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 31,27€
Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 5,93€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 0,59€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 245,83€
Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0,01€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 53,61€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 2,97€
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 17,79€
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 11,86€
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 420,79€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 93,15€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 3,01€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 17,34€
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 303,05€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 4,24€
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 24,52€
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,72€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1,40€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,10€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10,98€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 2,68€
Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 0,40€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 1,23€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,01€
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 193,45€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 3,30€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,20€
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 188,95€
Energiapolitiikka 166,76€
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5,26€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0,30€
Energiatuki (arviomääräraha) 43,24€
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 24,91€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 0,89€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 0,59€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 91,57€
Kotouttaminen 56,60€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1,58€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 55,03€

Sosiaali- ja terveysministeriö: aaa 7 414,59€ abaa

Hallinto 54,24€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24,26€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1,33€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2,69€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,36€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,33€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,63€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 9,69€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12,40€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 2,56€
Valvonta 26,04€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,71€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6,96€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,26€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6,11€
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 66,95€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40,52€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 21,85€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4,58€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 1 550,85€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 7,00€
Lapsilisät (arviomääräraha) 879,60€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1,72€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 11,39€
Asumistuki (arviomääräraha) 423,52€
Elatustuki (arviomääräraha) 110,19€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 22,71€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 94,71€
Työttömyysturva 1 604,30€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 15,71€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 571,05€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 139,18€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 814,71€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 32,71€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 30,93€
Sairausvakuutus 768,56€
Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 0,75€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 767,80€
Eläkkeet 2 692,41€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 36,77€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 360,59€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 59,31€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 1,78€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 10,20€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 223,76€
Veteraanien tukeminen 162,11€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 0,86€
Rintamalisät (arviomääräraha) 18,56€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 80,14€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 39,27€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 1,84€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 0,04€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 2,08€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 14,23€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 5,11€
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 320,49€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0,30€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 6,82€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 17,79€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 65,50€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 7,83€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 196,99€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 0,28€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 19,46€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 1,78€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 3,74€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 35,18€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16,45€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 13,58€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,55€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 0,39€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1,86€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1,72€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 0,64€
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 133,47€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 122,17€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1,01€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0,18€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 10,11€

Ympäristöministeriö: aaa 156,55€ abaa

Ympäristöhallinnon toimintamenot 45,94€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21,09€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18,27€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0,88€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4,51€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1,19€
Ympäristön- ja luonnonsuojelu 80,99€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 3,08€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 1,68€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 9,41€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 17,05€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 1,78€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6,85€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 31,75€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 0,59€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 0,79€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 8,01€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 29,63€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3,03€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 0,30€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 25,50€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0,00€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 0,80€

Valtionvelan korot: aaa 1 075,61€ abaa

Valtionvelan korko 1 052,72€
Valtionvelan korko (arviomääräraha) 1 052,72€
Muut menot valtionvelasta 22,89€
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 22,89€

YHTEENSÄ: 29 773,00€ / vuosi

Kiitos käynnistä! Tervetuloa uudelleen!

PVM: 25.3.23 AIKA: 04.52 TOSITE: 590