Björn Wahlroosin verokuitti

Suomen Valtio

Snellmaninkatu 1A, Helsinki
Puh. 09 16001
Y-tunnus: 0245440-1


Huomionarvoiset menoerät vuodelle 2014

Kansanedustajat (Eduskunta) 1 004,24€
Tasavallan presidentti (Tasavallan presidentti)
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 131,63€
Poliittisen toiminnan avustaminen (Valtioneuvoston kanslia)
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 570,28€
Kriisinhallinta (Ulkoasiainministeriö) 3 402,07€
Tuomioistuimet ja oikeusapu (Oikeusministeriö)
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 352,20€
Poliisitoimi (Sisäasiainministeriö) 34 040,31€
Maahanmuutto (Sisäasiainministeriö) 3 137,34€
Sotilaallinen maanpuolustus (Puolustusministeriö) 107 651,41€
Hallinto (Valtiovarainministeriö)
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 1 616,47€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (Valtiovarainministeriö) 11 563,85€
EU ja kansainväliset järjestöt (Valtiovarainministeriö)
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 88 905,82€
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 145,39€
Yleissivistävä koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 44 197,51€
Opintotuki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 42 328,64€
Taide ja kulttuuri (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 657,95€
Maaseudun kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriö) 5 019,74€
Maatalous (Maa- ja metsätalousministeriö)
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 157,03€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö) 78 576,35€
Liikenneverkko (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 2 574,53€
Hallinto (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 234,76€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 885,73€
Kotouttaminen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 4 407,93€
Valvonta (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 475,70€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Lapsilisät (arviomääräraha) 68 496,74€
Veteraanien tukeminen (Sosiaali- ja terveysministeriö) 12 623,89€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 057,17€
Valtionvelan korko (Valtionvelan korot) 81 978,09€

Eduskunta: aaa 7 283,21€ abaa

Kansanedustajat 1 004,24€
Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 004,24€
Eduskunnan kanslia 4 918,87€
Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 2 509,64€
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 404,81€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 577,31€
Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 203,21€
Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 1 223,90€
Eduskunnan oikeusasiamies 279,37€
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 279,37€
Ulkopoliittinen instituutti 161,92€
Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 154,16€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 7,76€
Valtiontalouden tarkastusvirasto 733,83€
Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 706,95€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 26,88€
Eduskunnan muut menot 184,97€
Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 184,97€

Tasavallan presidentti: aaa 1 741,63€ abaa

Tasavallan presidentti 146,64€
Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 5,82€
Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9,19€
Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 131,63€
Tasavallan presidentin kanslia 1 594,99€
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 394,19€
Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 27,71€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 300,20€
Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 872,89€

Valtioneuvoston kanslia: aaa 3 946,13€ abaa

Hallinto 1 999,48€
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 487,71€
Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 266,21€
Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,18€
Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 40,04€
Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 159,34€
Omistajaohjaus 124,70€
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 124,70€
Poliittisen toiminnan avustaminen 1 570,28€
Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 570,28€
Oikeuskanslerinvirasto 171,30€
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 171,30€
Muut menot 80,36€
Kunniamerkit (arviomääräraha) 29,56€
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 50,80€

Ulkoasiainministeriö: aaa 58 980,30€ abaa

Ulkoasiainhallinto 10 431,08€
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 294,88€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 44,98€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 906,47€
Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 184,74€
Kriisinhallinta 3 402,07€
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 2 600,30€
Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 801,77€
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 40 854,37€
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 40 392,52€
Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 461,85€
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 4 292,79€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 78,33€
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 2,08€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 3 995,31€
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 23,09€
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 147,79€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 46,18€

Oikeusministeriö: aaa 41 367,25€ abaa

Ministeriö ja hallinto 5 956,64€
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 244,40€
Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 313,13€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 95,42€
Erityismenot (arviomääräraha) 501,80€
Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 11,59€
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 771,09€
Avustukset (kiinteä määräraha) 187,88€
Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 831,33€
Tuomioistuimet ja oikeusapu 16 840,66€
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 414,69€
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 505,49€
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 884,56€
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 352,20€
Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 598,46€
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 2 085,25€
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 4 852,27€
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 852,27€
Syyttäjät 2 115,54€
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 115,54€
Rangaistusten täytäntöönpano 10 805,50€
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 556,10€
Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 249,40€
Vaalimenot 796,64€
Vaalimenot (arviomääräraha) 796,64€

Sisäasiainministeriö: aaa 56 887,71€ abaa

Hallinto 4 819,11€
Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 003,37€
Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0,97€
Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46,74€
Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 595,32€
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 66,46€
Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 059,28€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 46,97€
Poliisitoimi 34 040,31€
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 555,36€
Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 161,65€
KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 323,29€
Rajavartiolaitos 10 568,06€
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 568,06€
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 4 322,90€
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 754,80€
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 036,70€
Erityismenot (arviomääräraha) 157,31€
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 374,10€
Maahanmuutto 3 137,34€
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 225,10€
Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 40,46€
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 1 409,15€
Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) 462,63€

Puolustusministeriö: aaa 127 059,11€ abaa

Puolustuspolitiikka ja hallinto 16 633,10€
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 930,67€
Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 106,92€
Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 595,51€
Sotilaallinen maanpuolustus 107 651,41€
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 85 841,31€
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 21 723,36€
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 86,74€
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 774,60€
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 2 774,14€
Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0,46€

Valtiovarainministeriö: aaa 695 353,36€ abaa

Hallinto 7 488,59€
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 825,41€
Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) 139,99€
Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) 19,17€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 1,39€
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 655,25€
Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 1 616,47€
Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 230,92€
Verotus ja tullitoimi 28 848,34€
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 855,19€
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 658,42€
Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 147,79€
Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 1 048,40€
Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) 138,55€
Palvelut valtioyhteisölle 1 879,31€
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 410,95€
Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 50,30€
Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 113,34€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 92,37€
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 27,62€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 138,55€
Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) 46,18€
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 3 017,76€
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 369,79€
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 194,85€
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 453,12€
Valtion alue- ja paikallishallinto 4 156,50€
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 664,36€
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 481,79€
Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 10,35€
Eläkkeet ja korvaukset 123 866,45€
Eläkkeet (arviomääräraha) 120 680,48€
Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 101,61€
Muut eläkemenot (arviomääräraha) 129,23€
Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 1 809,75€
Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) 1 145,38€
Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 584,15€
Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 2,31€
Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) 1,85€
Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 569,37€
Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 10,62€
Valtionhallinnon kehittäminen 3 238,94€
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 545,58€
Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 457,78€
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 600,40€
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) 78,51€
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 556,66€
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 11 563,85€
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 9 808,83€
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 1 154,62€
Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 600,40€
Kuntien tukeminen 400 876,37€
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 784,91€
Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 27,71€
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) 398 421,97€
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 1 617,76€
Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 24,02€
Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 13 948,75€
Energiaverotuki (arviomääräraha) 13 948,75€
EU ja kansainväliset järjestöt 89 490,06€
Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 422,13€
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 7,85€
Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 154,26€
Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 88 905,82€
Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 6 394,29€
Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) 6 142,58€
Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 13,86€
Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 230,92€
Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 6,93€

Opetus- ja kulttuuriministeriö: aaa 279 690,54€ abaa

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 5 714,17€
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 280,11€
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 064,93€
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 398,81€
Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) 165,11€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 172,08€
Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 842,32€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 92,09€
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 422,63€
Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 29,93€
Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 145,39€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 100,78€
Yleissivistävä koulutus 44 197,51€
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 344,94€
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 90,01€
Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 586,41€
Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 38 981,07€
Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 2 142,98€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 52,10€
Ammatillinen koulutus 33 840,51€
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 391,97€
Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 139,76€
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 61,84€
Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 33 246,94€
Aikuiskoulutus 24 179,52€
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 1 170,65€
Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 139,02€
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 7 602,86€
Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 6 376,97€
Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 5 419,47€
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) 2 401,61€
Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 733,37€
Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 335,58€
Korkeakouluopetus ja tutkimus 118 417,05€
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 568,30€
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 880,24€
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 92,97€
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86,18€
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 1 448,54€
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 392,57€
Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18 671,47€
Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 87 439,82€
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 6 641,70€
Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 1 346,01€
Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 849,25€
Opintotuki 42 328,64€
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32,47€
Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 1 394,78€
Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 36 868,20€
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 1 420,18€
Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 271,43€
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 2 341,57€
Taide ja kulttuuri 10 019,71€
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 207,83€
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 125,25€
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 899,36€
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 267,87€
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 338,77€
Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) 857,88€
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 752,81€
Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 217,67€
Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 866,79€
Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) 805,05€
Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) 4,90€
Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 207,83€
Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 46,18€
Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) 11,64€
Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 53,57€
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 657,95€
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 1 346,57€
Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) 332,99€
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 101,61€
Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) 677,53€
Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 23,09€
Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 34,13€
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 175,50€
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 6,93€
Liikuntatoimi 5,08€
Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) 5,08€
Nuorisotyö 988,36€
Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 969,88€
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) 18,47€

Maa- ja metsätalousministeriö: aaa 93 012,80€ abaa

Hallinto 4 711,92€
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 414,96€
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 283,07€
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 246,25€
Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,48€
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 30,90€
Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 129,09€
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 408,64€
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 171,53€
Maaseudun kehittäminen 5 019,74€
Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 284,87€
Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 176,43€
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 3 736,35€
EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 822,09€
Maatalous 67 192,52€
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 508,44€
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 23 037,00€
Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 157,03€
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 17 057,40€
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 19 521,08€
Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) 3 897,54€
EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 305,05€
Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 242,42€
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 1 450,20€
Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 16,35€
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 2 427,89€
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 911,64€
Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 218,45€
Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 297,80€
Kala-, riista- ja porotalous 1 179,33€
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 795,03€
Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 198,59€
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 81,47€
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 69,28€
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 34,96€
Vesitalous 1 173,00€
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 556,90€
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 557,87€
Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 19,40€
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 38,84€
Metsätalous 8 203,40€
Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 066,91€
Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 9,24€
Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) 2 030,19€
Eräät korvaukset (arviomääräraha) 4,62€
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 2 758,62€
Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 301,45€
Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 923,70€
Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 108,21€
Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0,46€
Metsähallitus 294,34€
Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 294,34€
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 2 810,67€
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 322,31€
Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 257,43€
Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 230,92€

Liikenne- ja viestintäministeriö: aaa 137 053,88€ abaa

Hallinto ja toimialan yhteiset menot 18 765,22€
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 955,43€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 53,30€
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 17 709,02€
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 47,48€
Liikenneverkko 78 576,35€
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 975,54€
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 45 606,79€
Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 2 574,53€
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 46,18€
Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 230,92€
Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 124,50€
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 1 616,33€
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 18 060,17€
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 1 154,62€
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 3 186,75€
Liikenteen viranomaispalvelut 2 418,05€
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 418,05€
Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 10 500,68€
Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) 38,84€
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 3 911,86€
Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) 923,70€
Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 36,95€
Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 193,98€
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 4 654,18€
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 496,26€
Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 244,92€
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 24 595,51€
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 510,11€
Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 23,09€
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 484,94€
Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) 23 577,36€
Tutkimus 2 198,08€
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 198,08€

Työ- ja elinkeinoministeriö: aaa 142 784,73€ abaa

Hallinto 17 132,50€
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 477,59€
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 889,98€
Siviilipalvelus (arviomääräraha) 234,76€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 294,15€
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 772,93€
Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0,92€
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 462,17€
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 58 516,33€
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 758,81€
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 977,67€
Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 275,08€
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 885,73€
Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 463,28€
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 18 719,64€
Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 1 118,23€
Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 475,70€
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 947,48€
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 92,37€
Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 2 434,96€
Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 461,85€
Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 46,18€
Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 19 143,62€
Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0,46€
Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 4 175,11€
Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 230,92€
Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 1 385,55€
Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 923,70€
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 32 768,14€
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 253,93€
Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 234,02€
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 1 350,40€
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 23 599,30€
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 330,50€
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 1 909,56€
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 523,32€
Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 109,18€
Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 85,77€
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 854,88€
Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 208,34€
Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 31,08€
Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 96,06€
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0,92€
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 15 064,52€
Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 257,06€
Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 93,43€
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 14 714,03€
Energiapolitiikka 12 985,75€
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 409,38€
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 23,09€
Energiatuki (arviomääräraha) 3 367,11€
LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 1 939,76€
Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 69,28€
Kioton mekanismit (arviomääräraha) 46,18€
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 7 130,94€
Kotouttaminen 4 407,93€
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 122,90€
Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 4 285,03€

Sosiaali- ja terveysministeriö: aaa 577 394,56€ abaa

Hallinto 4 223,79€
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 889,10€
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 103,64€
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 209,54€
Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27,71€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25,31€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 49,42€
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 754,20€
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 965,26€
Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) 199,61€
Valvonta 2 027,61€
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 756,14€
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 542,03€
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 253,74€
Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 475,70€
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 213,85€
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 155,30€
Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 1 701,54€
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 357,01€
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 120 768,74€
Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 544,98€
Lapsilisät (arviomääräraha) 68 496,74€
Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 133,94€
Sotilasavustus (arviomääräraha) 886,75€
Asumistuki (arviomääräraha) 32 980,59€
Elatustuki (arviomääräraha) 8 581,14€
Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) 1 768,88€
Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) 7 375,72€
Työttömyysturva 124 931,19€
Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 1 223,25€
Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) 44 469,07€
Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 10 838,66€
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 63 444,11€
Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 2 547,56€
Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 2 408,54€
Sairausvakuutus 59 849,64€
Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 58,75€
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 59 790,89€
Eläkkeet 209 665,32€
Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 2 863,46€
Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 28 080,38€
Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 4 618,48€
Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 138,55€
Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 794,38€
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) 173 170,06€
Veteraanien tukeminen 12 623,89€
Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 66,97€
Rintamalisät (arviomääräraha) 1 445,59€
Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 6 240,54€
Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 057,76€
Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 143,17€
Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 2,77€
Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 161,65€
Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 1 107,88€
Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 397,56€
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 24 957,41€
Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 23,09€
Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) 531,13€
Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 1 385,55€
Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 5 100,65€
Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 609,64€
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 15 340,29€
Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 22,17€
Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 1 515,37€
Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 138,55€
Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 290,96€
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 2 739,68€
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 281,08€
Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 057,17€
Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 42,95€
Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 30,48€
Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 144,56€
Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 133,94€
Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 49,51€
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 10 393,44€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 9 514,08€
Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 78,51€
Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 13,86€
Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 786,99€

Ympäristöministeriö: aaa 12 190,95€ abaa

Ympäristöhallinnon toimintamenot 3 577,25€
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 642,06€
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 423,00€
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 68,82€
Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 351,00€
Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 92,37€
Ympäristön- ja luonnonsuojelu 6 306,59€
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 240,16€
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 131,16€
Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 732,49€
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 1 328,05€
Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 138,55€
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 533,07€
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 2 472,27€
Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 46,18€
Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 61,15€
Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 623,50€
Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 0,00€
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 2 307,12€
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 235,73€
Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 23,09€
Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 1 985,95€
Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 0,00€
Siirto valtion asuntorahastoon 0,00€
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 62,35€

Valtionvelan korot: aaa 83 760,83€ abaa

Valtionvelan korko 81 978,09€
Valtionvelan korko (arviomääräraha) 81 978,09€
Muut menot valtionvelasta 1 782,73€
Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 1 782,73€

YHTEENSÄ: 2 318 507,00€ / vuosi

Kiitos käynnistä! Tervetuloa uudelleen!

PVM: 25.3.23 AIKA: 05.12 TOSITE: 766