Kilpailuttamalla autovakuutuksen voit säästää pitkän pennin, sillä autovakuutus on autoilun kustannuksista kolmanneksi suurin kuluerä. Suurin kustannus on tietysti auton ostaminen eli pääomakustannus, tämän jälkeen kustannuksista suurimmat erät ovat polttoaineet sekä auton vakuutus.

Auton hinnan jälkeisiin kustannuksiin käyttäjällä on merkittävä vaikutus. Säästäväinen ajotyyli alentaa polttoainekustannuksia, mutta autovakuutuksen kilpailuttamisella voi olla myös suuri merkitys autoilun vuosittaisiin kustannuksiin. Vain harva autoilija on kuitenkaan koskaan edes miettinyt autovakuutuksen kilpailuttamista. Tutkimusten mukaan vain noin 50% autoilijoista on koskaan kilpailuttanut auton pakollista liikennevakuutusta sekä vapaaehtoista autovakuutusta eli kaskoa.

Haluatko että vakuutusmeklari kilpailuttaa vakuutukset puolestasi? Kilpailutus on maksutonta, ja jos valitset uuden yhtiön, meklarin palkkio on puolet ensimmäisen vuoden säästöistä.

Autovakuutuksen kilpailuttamisessa on kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia säästää selvää rahaa. Vakuutusyhtiöiden hintakilpailu on rajua ja yhtiöiden hinnat muuttuvat jatkuvasti ja myös eri ajankohtina. Vakuutuksia ei tietenkään ole järkevä kilpailuttaa jatkuvasti, mutta vaikkapa kerran vuodessa kilpailuttaminen saattaa säästää pitkän pennin, ennen seuraavan vakuutuskauden alkua.

Oletko ostamassa autoa? Katso millaisen rahoituksen voit saada Autoluotto.fi:n kautta.

Autovakuutuksia on kaksi erilaista, liikennevakuutus sekä varsinainen autovakuutus, josta käytetään yleisimmin termiä kaskovakuutus. Liikennevakuutus on Suomen yleisin vahinkovakuutus ja liikennevakuutus onkin lakisääteisesti pakollinen kaikille ajoneuvoille. Autovakuutus eli jo aiemmin mainittu kaskovakuutus on puolestaan vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa esimerkiksi ilkivalta- tai palovahinkoja. 

Tässä artikkelissa kerromme sinulle muun muassa:

 • Mitä asioita sinun kannattaa huomiota kilpailuttamisessa
 • Miten eri yhtiöiden tarjouksia voi vertailla
 • Miten paljon kilpailuttamisella voi säästää

Huomioi nämä asiat: autovakuutuksen kilpailuttaminen

Vakuutusten kilpailuttamisessa kannattaa huomioida muutama perusasia. Aivan ensimmäinen asia on olemassa olevien vakuutusten tarkistaminen. Joissain tilanteissa vakuutuksia saattaa olla päällekkäin jopa useampia kappaleita, joista maksaminen on tietysti täysin turhaa. Seuraavaksi käsittelemme muita yleisimpiä asioita, joita kannattaa huomioida kilpailutuksen yhteydessä.

Tarkista autovakuutuksen sisältö

Autovakuutusten vertailussa hankalin osuus on varmasti erilaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten sisältö. Pakollisen liikennevakuutuksen sisältö on aina sama, se on lakisääteinen, mutta vapaaehtoisten autovakuutusten sisällöt vaihtelevat huomattavasti vakuutusyhtiöstä riippuen.

Autovakuutusalalla ei ole mitään yhteistä normistoa erilaisten vakuutuspakettien välillä, joka voi tehdä vertailusta hankalaa. Helpoin tapa lähteä rakentamaan kilpailusta onkin tehdä itselleen lista asioista, joita juuri sinä haluat autovakuutukseltasi ja lähteä rakentamaan kilpailua oman listasi perusteella.

Oman vakuutuspaketin miettimisessä tärkeintä on siis omien tarpeiden pohtiminen. Mikäli auto on sinulle elintärkeä etkä pärjää ilman autoa, kannattaa vakuutuspakettiin laskea mukaan esimerkiksi sijaisauton sisältävä ominaisuus. Lisäksi tarjolla on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja turvaaminen varkaudet, hirvivahingot, ilkivalta sekä vaikkapa lasin rikkoutumiset.

Kilpailuta vakuutukset helposti ja vaivattomasti tästä.

Omaisuuden vakuuttamisen lisäksi kannattaa huolehtia myös oma ja läheisten vakuutus. Tällaisia vahinkoja autovakuutus ei suoraan korvaa, joten esimerkiksi tapaturma- ja matkustajavakuutuksen pohtiminen voi olla hyvä hoitaa kuntoon samalla kertaa autovakuutuksen kanssa.

Yleisimmin autovakuutuspakettiin kuuluu ainakin vähintään seuraavat ominaisuudet:

 • Liikennevakuutus (pakollinen)
 • Ilkivalta
 • Varkaus
 • Oikeusturva
 • Hirvivakuutus
 • Palovahinko

Laajoissa vakuutuksissa on edellisten lisäksi mukana usein seuraavat tai vähintään jotkut seuraavista ominaisuuksista:

 • Lunastus
 • Eläinvahinko
 • Luonnonilmiö
 • Kolari
 • Ulkomaan vastuu
 • Lasi
 • Vuokra-auton käyttö sijaisautona
 • Pysäköintivakuutus

Valitse järkevä enimmäiskorvaus

Vakuutusten enimmäiskorvausmäärät kannattaa asettaa järkevälle tasolle. Nyrkkisääntönä on se, että kohdetta ei pidä alivakuuttaa, mutta mitään järkeä ei myöskään auton ylivakuuttamisessa. Ylivakuuttaminen on paitsi turhaa, myös kallista vakuutuksenottajan näkökulmasta.

Enimmäiskorvauksen määrä vaihtelee myös vakuutusyhtiöstä riippuen. Osa yhtiöistä tarjoaa kiinteää enimmäiskorvausmäärää kun taas toiset vakuutusyhtiöt pyytävät asiakasta valitsemaan itse enimmäiskorvauksen suuruuden. Ole siis jo kilpailutusvaiheessa tarkkana siitä, että korvaussumma on realistinen.

Tarkista omavastuu kohdilleen

Omavastuu on yksi vakuutuksen keskeisiä mekanismeja. Omavastuulla tarkoitetaan summaa, jonka joudut maksamaan kuluista tilanteessa, jossa vahinko sattuu. Kilpailuttamisen näkökulmasta omavastuulla on iso rooli, sillä mitä korkeampi omavastuu on, sitä edullisemmaksi vakuutus kokonaisuudessaan muodostuu.

Omavastuun summan määritteleminen on siis käyttäjän itsensä tehtävä. Iso omavastuu tarkoittaa selkokielellä sitä, että vakuutusturvalla haetaan suojaa pääosin isompia riskejä varten. Jos omavastuu taas on pieni, turvaa se helposti pieniäkin vahinkoja vastaan. Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen tilanne lasivakuutuksesta, jonka omavastuu on 150 euroa ja toinen lasivakuutus, jossa omavastuu on määritelty 500 euroon. Pienemmällä omavastuulla auto on aina järkevintä viedä vakuutusyhtiön piikkiin korjattavaksi, kun taas 500 euron omavastuulla kannattaa pohtia sitä, saisiko lasivaihingon korjattua jossain halvemmalla kustannuksella.

Vakuutusyhtiöiden omavastuusummat vaihtelevat jonkin verran. Useimmiten pienin mahdollinen omavastuu on 150-200 euroa ja kallein omavastuuosuus on useimmiten 500 euron luokkaa. Lisäksi jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat lasivakuutukselle erillistä, pienempää omavastuuosuutta.

Autovakuutuksen bonukset

Yksi merkittävimmistä autovakuutuksen hintaan vaikuttavista tekijöistä on ajoneuvovakuutuksen bonusjärjestelmä. Aiemmin bonusjärjestelmä oli sidottu vakuutusyhtöön, mutta nykyisin se on henkilökohtainen ja löytyy vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietokannasta vakuutuksenottajan henkilötunnuksen perusteella.

Autoilija kerää bonusta vahingottomista ajovuosista siten, että liikennevakuutuksen maksimibonus voi olla 83% ja kaskovakuutuksen 70%. Kun autoilija aloittaa ajouransa, liikennevakuutuksen bonus lähtee 40 prosentista. Maksimibonukseen on mahdollista päästä 11 vahingottomalla ajoneuvovuodella.

Kaskovakuutuksen bonus on sidottu liikevakuutuksen bonukseen, mutta sen maksimisumma on lähtökohtaisesti 70 prosenttia. Jokainen vahingoton vuosi nostaa bonusta 10:llä prosentilla ja kolarivahinko alentaa bonusta aina 20:llä prosentilla.

Vakuutusten keskittäminen

Autovakuutuksen hintaan ja kilpailutustilanteeseen voi vaikuttaa merkittävästi myös muiden vakuutusten keskittäminen samaan vakuutusyhtiöön. Keskittämiskäytännöt vaihtelevat hieman yhtiöstä riippuen. Esimerkiksi Pohjola Vakuutus tarjoaa alennuksia, kun asiakkaalla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri tuoteryhmästä. Kannattaa huomioida, että myös varsin edullinen matkavakuutus lasketaan usein tällaisiin keskitettäviin vakuutuksiin.

Vakuutusyhtiö If puolestaan tarjoaa alennuksia jo yhdestä vakuutuksesta 10 prosentin verran. Kahdella vakuutuksella alennus on 15% ja lisäksi asiakas saa omavastuuta varten rahaa 30 euroa. Kolmen vakuutuksen kombolla alennus on edelleen 15%, mutta omavastuurahan osuus on 40 euroa.

Kolmannessa isossa vakuutusyhtiössä, Lähitapiolalla kahden vakuutuksen keskittämisestä saa 8 prosentin alennuksen, kolmesta vakuutuksesta 15% ja neljästä 17%

Kilpailuta kaikki vakuutuksesi kerralla ja säästä selvää rahaa.

Keskittämisellä on siis selvää etua, joka kannattaa ottaa kilpailutustilanteessa myös huomioon.

Ensimmäisen vuoden alennus

Kilpailu uusista vakuutusasiakkaista on äärimmäisen kovaa ja tästä syystä moni vakuutusyhtiö tarjoaa uusille asiakkailleen ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta rajujakin alennuksia. Kilpailutustilanteessa kannattaakin siis selvittää tarkasti, onko sinulle tarjolla esimerkiksi 50 prosentin alennus ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.

Ensimmäisen vuoden alennuksen kanssa kannattaa olla kuitenkin tarkkana, jos vakuutuskauden pituutta ajatellaan vaikkapa viiden vuoden ajanjaksolla. Otetaanpa esimerkiksi 800 euroa maksava vakuutus ilman 50% alennusta ensimmäisestä vuodesta ja 1 000 euron vakuutus, jossa ensimmäisen vuoden alennus on 50%. Laskelma näyttää tältä:

800 euron vakuutus ilman alennuksia = viiden vuoden hinta 4 000 euroa

1 000 euron vakuutus 50% ensimmäisen vuoden alennuksella = 500 + 1 000 + 1000 + 1 000 + 1 000 = 4 500 euroa.

Eli vain 200 euroa kalliimpi vakuutus on viiden vuoden ajanjaksolla 50% alennuksen kanssa todellisuudessa silti 500 euroa kalliimpi kuin 800 euron hintainen tasahintainen vakuutus. Todellisuudessa 50% ensimmäisen vuoden alennus on halvempi kuin 800 euron tasahintainen vakuutus vasta silloin, kun vakuutuksen hinta on vuositasolla reilut 880 euroa. Vaikka 50 prosentin alennus voi tuntua huimalta, ei siihen kannata tuudittautua ilman tarkkaa laskemista.

Miten eri yhtiöiden tarjouksia pitäisi verrata?

Vakuutusten kilpailuttaminen on hankalaa puuhaa, sillä kuten aiemmin kerroimme, jokaisella vakuutusyhtiöllä on hieman erilaiset paketit vakuutuksia varten. Tästä syystä viisainta on tehdä oma lista asioista, jotka vakuutuksessa on pakollista olla. Tällaisen listan perusteella eri vakuutusyhtiöiden kilpailuttaminen helpottuu hieman.

Netissä on olemassa myös erilaisia maksullisia tai maksuttomia vakuutusten vertailulaskureita. Tällaiset vertailut eivät kuitenkaan poista sitä, että sinun tulee joka tapauksessa tutustua itse tarjouksiin, sillä kaikki vakuutusyhtiöiden paketit eivät ole samanlaisia.

Pelkän hinnan perusteella vakuutustarjoukseen tarttuminen saattaa olla myös virhe, sillä halvin vakuutustarjous ei välttämättä ole paras. Halvassa vakuutustarjouksessa kannattaakin erityisesti kiinnittää huomiota esimerkiksi omavastuun suuruuteen. 

Miten paljon autovakuutuksen kilpailuttamalla voi säästää?

 Miten paljon vakuutuksia kilpailuttamalla voi sitten säästää? Me teimme vakuutuksista pienen vertailun viiden eri vakuutusyhtiön väliltä. Testiautomme on vuoden Audi A4 vuosimallia 2012, jolloin kyseeseen tulee käytännössä kaksi vakuutusta: pelkkä liikennevakuutuksella tai liikennevakuutus sekä kaskovakuutus. Kannattaa huomioida, että vakuutuksen hintaan vaikuttaa myös kuskin ikä sekä mahdolliset pohjalla olevat bonukset, joten vertailu on syytä tehdä aina omalla autolla sekä omilla tiedoilla.

Pelkällä liikennevakuutuksella vertailuhinnoissa ei ollut suurtakaan eroa. Halvin vakuutus oli vuositasolla hieman alle 500 euroa ja kallein hieman alle 600 euroa. 

Kilpailuta kaikki vakuutuksesi kerralla ja säästä selvää rahaa.

Sen sijaan kaskovakuutus + liikennevakuutus -yhdistelmällä hintaero muodostui merkittäväksi. Halvin kasko+liikkennevakuutus yhdistelmä oli hieman yli 800 euroa ja kallein hieman yli 1 300 euroa. Kaiken lisäksi halvempi vakuutusyhdistelmä tarjosi merkittävästi paremman suojan autoilijalle kuin vertailun kallein vakuutus.

Autovakuutuksen kilpailuttaminen on yksilöllistä puuhaa, johon vaikuttavat monet asiat. Tällaisia vaikuttavia asioita ovat muun muassa auton ikä, kuljettajan ikä, kuljettajan asuinpaikka sekä aiempi ajohistoria bonuksineen. Lisäksi vaikuttavana tekijä on myös jo aiemmin käsitelty vakuutusten keskittäminen, josta säästöä voi tulla muutamista prosenteista jopa lähemmäs 20:een prosenttiin.

Kuinka paljon keskittämisen avulla sitten voi säästää, jos vakuutusten hinta on toisessa yhtiössä halvempi kuin toisessa, mutta keskittämisen ansiosta säästöä voi tulla vuositasolla esimerkiksi 15% verran.

Otetaan jälleen esimerkiksi aiemmin käsitelty 800 euron vakuutus ja kalliimpi, 1 000 euron vakuutus. Kalliimmassa vakuutuksessa keskitetään kaikki asiointi tiettyyn yhtiöön, jolloin saadaan 15% alennus. Tällöin vuosihinnaksi jää keskityksestä huolimatta 850 euroa vuodessa. Jälleen halvempi vakuutus vie voiton.

Entäpä sitten aiempi esimerkkimme, jossa kalliimmassa vakuutusyhtiössä tarjotaan 15% keskittämisalennus ja 50% alennus ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta? Otetaan jälleen tarkasteluajaksi viiden vuoden ajanjakso.

Halvempi vakuutus maksaa siis 800 euroa * 5 eli 4 000 euroa viidessä vuodessa

Kalliimman vakuutuksen maksu on ensimmäisenä vuotena 1 000 * 0,15 eli 850 euroa ja tähän vielä 50% alennus eli 425 euroa. Seuraavat neljä vuotta maksetaan 15% alennuksella 850 euroa vuodessa. Yhteensä viiden vuoden kustannukset ovat siis 425 + 825 * 4 eli 3 725 euroa. Säästöä syntyy siis mojovilla alennuksilla 275 euroa viiden vuoden ajanjaksolla. 

Kannattaa myös muistaa, että eri vakuutusyhtiöillä on myös erilaisia painotuksia siitä, miten mitkäkin tekijät vaikuttavat vakuutusten hintaan. Lisäksi jotkut vakuutusyhtiöt ottavat huomioon myös vakuutuksenottajan arvioidut ajokilometrit, joka voi painaa vakuutuksen hintaa ylös tai alaspäin.

Joko kilpailutit autovakuutuksen? Kilpailuta kaikki vakuutuksesi kerralla ja säästä selvää rahaa.

Joka tapauksessa on selvää, että kilpailuttaminen kannattaa. Jo yksinkertaisella vakuutusvertailulla säästöjä voi saada autovakuutuksesta jopa satoja euroja vuositasolla, joten kilpailutus on viisas valinta myös autovakuutusten suhteen.