Sähkösopimuksen kilpailutus auttaa säästämään rahaa. Tässä artikkelissa käymme läpi miten sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa, jotta löydät omaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin sopivan sähkösopimuksen parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Huomioita vuoden 2022 energiakriisin vaikutuksista sähkömarkkinaan

Sähkön hinta on noussut huomattavasti vuoden 2022 aikana. Samaan aikaan tarjolla olevien sähkösopimusten määrä ja laatu ovat muuttuneet. Aikaisemmin hyvin yleiset, pitkäaikaiset ja edulliset määräaikaiset sopimukset ovat tällä hetkellä harvinaisia. Sähkömarkkina on murroksessa ja poliitikkojen toimet vaikuttavat osaltaan sähkömarkkinoihin ja osalta kuluttajien maksamiin hintoihin mm. erilaisten tukien kautta. Nopeasti muuttuva markkinatilanne kannattaa pitää mielessä – sekä tätä artikkelia lukiessa että sähkösopimusta kilpailuttaessa.

Miksi sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa?

Sähköyhtiöt tarjoavat eri aikoihin erilaisia sopimuksia erilaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Niinpä vuosi tai kaksi sitten solmittu sähkösopimus ei välttämättä enää ole yhtä hyvä suhteessa muihin kuin mitä se oli sopimuksen solmimishetkellä. Sähköyhtiöillä on myös eri aikaan käynnissä erilaisia kampanjoita ja mm. uusien asiakkaiden etuja, joista voit hyötyä kilpailuttamalla. Toisaalta hintojen noustessa vanha, kiinteähintainen sopimus voi olla selvästi edullisempi kuin mitä markkinoilla on tarjolla juuri nyt.

Jos haluat säästää selvää rahaa, kannattaa sähkösopimus kilpailuttaa säännöllisesti.

Olemme aiemmin kirjoittaneet asuntolainan kilpailuttamisesta, kiinteistönvälittäjien kilpailuttamisesta, puhelinliittymän kilpailuttamisesta, autovakuutuksen kilpailuttamisesta, vakuutusten kilpailuttamisesta sekä yleisesti kilpailuttamisesta

Miten sähkösopimuksen kilpailutus toimii?

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen toimii samalla tavalla kuin muiden sopimusten kilpailuttaminen: pyydetään tarjoukset eri toimittajilta ja valitaan niistä sopivin ja edullisin.

Sähkösopimusten vertaileminen ei aina ole helppoa, siksi käymme seuraavaksi läpi millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kilpailutuksen lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.

Itse kilpailutuksen voi toteuttaa kahdella eri tavalla. Joko voit pyytää itse tarjoukset suoraan sähköyhtiöiltä, kuten Fortumilta ja Helsingin Energialta, tai voit käyttää sähkösopimusten kilpailuttamista varten tehtyä palvelua, kuten Sähkövertailua.

Jos pyydät itse tarjoukset suoraan sähköyhtiöiltä, joudut naputtelemaan tietosi monen eri sähköyhtiön verkkopalveluun tai soittamaan monen eri sähköyhtiön asiakaspalveluun. Kaikki sähköyhtiöt tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuten kiinteähintaisia sopimuksia, vihreää sähköä, pörssisähköä ja niin pois päin. Nämä erilaiset sopimustyypit käydään myöhemmin läpi yksityiskohtaisesti, joten älä säikähdä, elleivät termit ole tuttuja. Markkinatilanteesta riippuen sähköyhtiö voi tarjota vain tiettyjä sopimustyyppejä.

Sähkösopimusten kilpailutuspalvelut ovat siitä käteviä, että saat useita tarjouksia vertailtavaksi täyttämällä tietosi yhteen paikkaan yhden kerran. Joidenkin kilpailutuspalveluiden ongelmana on, etteivät ne sisällä kaikkia sähköyhtiöitä, vaan ainoastaan ne, joiden kanssa kilpailutuspalvelu tekee yhteistyötä. Niinpä joku hyvä tarjous voi mennä sivun suun, mutta toisaalta palvelun käytön helppous tekee kilpailutuksesta huomattavasti kivuttomampaa.

Haluatko löytää parhaan sähkösopimuksen helposti? Kokeile Sähkövertailua: www.sahkovertailu.fi!

Sähköyhtiöt tarjoavat yleensä paremman hinnan, jos sitoudut 12kk tai 24kk sopimukseen. Edullisempi hinta on tietysti hyvä juttu, mutta jos satut tekemään pitkän sopimuksen kun sähkön hinta on korkea, joudut maksamaan korkeaa hintaa pidemmän aikaa.

Tässä vaiheessa lienee hyvä muistuttaa, että parasta sopimustyyppiä tai parasta aikaa tehdä sopimus ei ole. Onnekkaita sattumia tietysti tapahtuu, mutta yleisesti ottaen parhaan sähkösopimuksen valinta on aina kompromissi erilaisten asioiden välillä. Esimerkiksi kiinteä hinta tuo turvaa, koska tiedät aina tasan mitä maksat sähköstä, mutta kiinteä hinta on periaatteessa ja pitkällä aikavälillä kalliimpi kuin esimerkiksi pörssisähkö. Kiinteän hinnan turvin ei tarvitse miettiä koska sähköä käyttää, tai yrittää optimoida esimerkiksi lämmitystä tapahtuvaksi yöllä, kun taas pörssisähkön suhteen voi joutua pulittamaan pitkän pennin kun kysyntä on korkeimmillaan, vaikka muutamaa tuntia aiemmin sähkö oli puoli-ilmaista.

Näin paljon voit säästää kilpailuttamalla

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen voi säästää pitkän pennin. Tarkka euromäärä riippuu kahdesta asiasta:

  1. Kuinka paljon sähköä kulutat
  2. Kuinka kallis nykyinen sopimuksesi on

Vaasan Energian tekemän vertailun perusteella sähkön kulutus näyttää tyypillisesti seuraavalta:

  • Kerrostaloasunto, yksi henkilö: 1 500kWh per vuosi
  • Kerrostaloasunto, kaksi henkilöä: 2 500kWh per vuosi
  • Rivitaloasunto, kolme henkeä: 4 000kWh per vuosi
  • Rivitaloasunto, sähkölämmitys: 12 000kWh per vuosi
  • Omakotitalo: 5 000kWh per vuosi
  • Omakotitalo, sähkölämmitys: 19 000kWh per vuosi

Jos ajatellaan, että voisit säästää 5 senttiä per kilowattitunti, säästöä kertyisi yllä lasketuilla kulutusmäärillä enimmillään 950€ per vuosi ja alimmillaan 75€ per vuosi.

Isoa omakotitaloa sähköllä lämmittävä sähköautoilija voi päästä jopa useisiin tuhansiin euroihin vuodessa, kun taas kerrostaloasujalla säästöt ovat maltillisempia.

Koska sähköllä ei ole laatueroa, sähkön hinta kannattaa silti kilpailuttaa, koska säästetty raha ei maksa muuta kuin kilpailuttamisen vaivan.

Näin sähkön hinta muodostuu

Sähkön hinta muodostuu monesta eri tekijästä, jotka voi ensin jakaa kahteen osaan: sähkö ja sähkön siirto. Sähkö on itse energia, jota ilmalämpöpumppu tai jääkaappi käyttää. Sähkön siirto tarkoittaa puolestaan korvausta kaapeleista ja muusta infrastruktuurista, jota pitkin sähkö siirtyy tuottajalta sinun kotiisi.

Haluatko löytää parhaan sähkösopimuksen helposti? Kokeile Sähkövertailua: www.sahkovertailu.fi!

Sekä sähkö että sähkön siirto sisältävät tyypillisesti kiinteän kuukausimaksun sekä vaihtuvan osan, joka riippuu siitä kuinka paljon sähköä olet edellisen kuukauden aikana käyttänyt. Sähkön kulutus hinnoitellaan sentteinä per käytetty kilowattitunti. Yhdellä kilowattitunnilla voi esimerkiksi pyörittää yhden astianpesu- tai pyykinpesukoneellisen, hieman koneesta riippuen.

Esimerkki sähkölaskun rakenteesta:

Sähkö
Kuukausimaksu: X €/kk
Sähkön kulutus: Y snt/kWh

Sähkön siirto
Kuukausimaksu: X €/kk
Sähkön kulutus: Y snt/kWh

Jos ostat sekä sähkön että sähkön siirron samalta yhtiöltä, saat yhden sähkölaskun. Jos käytät eri yhtiöitä sähköä ja sen siirtoa varten, saat kaksi erillistä sähkölaskua.

Toiselta kantilta katsottuna sähkön hinta muodostuu erilaisista osatekijöistä, kuten sähkön tuotantokustannuksista ja veroista. Energiavirasto on koostanut sähkön hinnanmuodostuksen osatekijät alla olevaan kuvaan.

Energiaviraston kuvaus sähkön hinnanmuodostuksesta

Vielä kolmannelta kantilta tarkasteltuna sähkön hinta, niin kuin kaikkien hyödykkeiden hinta, muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella. Silloin kun sähköä käytetään eniten, sen hinta on kalleimmillaan. Tästä syystä pörssisähkön hinta vaihtelee päivän ja vuorokaudenajan perusteella. Samasta syystä tietyt yhtiöt tarjoavat erillistä päivä- ja yösähköhintaa.

Kun sähköä käytetään paljon ja sen hinta nousee, tietyt sähkön tuotantotavat muuttuvat kannattamattomista kannattaviksi ja siksi sähkön tarjonta lisääntyy kysynnän kasvaessa. Toisaalta jos ulkona tuulee, tuulisähkön tuotanto kasvaa ja kun lumi sulaa, vesivoimaloiden tuotanto kasvaa. Sähkön säilöminen on hankalaa ja kallista, joten kun luonnonoloihin sidottu tuotanto kasvaa, se lisää hetkellisesti tarjontaa ja siten laskee hintaa.

Sähkön hinnan vaihteluita voi seurata sähköpörssin hintojen avulla. Hintakuvaaja näyttää hyvin miten sähkön hinta vaihtelee markkinoilla.

Esimerkki pörssisähkön hintavaihtelusta sivuilta sahko.tk

Esimerkki pörssisähkön hintavaihtelusta sivuilta sahko.tk

Erilaiset sähkösopimustyypit

Sähkösopimus: kiinteä vai vaihtuva hinta?

Kiinteähintaisen sähkösopimuksen suurin hyöty on sen ennustettavuus: tiedät tarkalleen mitä tulet maksamaan sähköstä. Sähköyhtiöt joutuvat suojaamaan kiinteähintaisia sopimuksia pitkillä hankintasopimuksilla ja/tai johdannaisilla, mikä nostaa kiinteähintaisen sopimuksen hintaa pörssisähköön verrattuna.

Vaihtuva hinta, kuten pörssisähkö, on usein pitkässä juoksussa edullisempi, mutta hinta voi vaihdella voimakkaasti. Pörssisähköstä maksetaan kulloistakin markkinahintaa lisättynä sähköyhtiön marginaalilla. Niinpä pörssisähkösopimuksia kilpailuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota marginaaliin ja kuukausimaksuun, sillä nämä vaihtelevat sähköyhtiöiden välillä.

Kiinteän ja vaihtuvan hinnan suhteen oikea valinta riippuu siitä, oletko valmis sähkön hinnan vaihteluihin vai maksatko mieluummin hieman korkeampaa hintaa, mutta tiedät tismalleen mitä maksat.

Sähkösopimus: määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Määräaikaisiin sopimuksiin tarjotaan usein houkuttelevampaa hintaa kuin toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Määräaikainen sopimus on hyvä valinta, jos uskot sähkön hinnan nousevan, mutta voi tulla kalliiksi, jos sähkön hinta päätyykin laskemaan määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden aikana.

Määräaikaisesta sopimuksesta ei yleensä pääse irtautumaan kesken sopimuskauden, ainakaan ilman ylimääräisiä maksuja. Poikkeuksena on muutto, joka voi mahdollistaa määräaikaisen sopimuksen irtisanomisen sopimuskauden kesken.

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hinta voi vaihdella. Sähköyhtiö voi muuttaa hintaa sopimuskauden aikana ilmoittamalla asiasta etukäteen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen etuna on, että se on helppo vaihtaa toiseen sopimukseen koska vaan, jos parempia sopimuksia tulee tarjolle.

Sähkö ja sähkön siirto: mitä voi kilpailuttaa

Sähkön voi kilpailuttaa, mutta sähkön siirtoa ei voi. Sähköyhtiöt voivat myydä sähköä mihin tahansa käyttäen sähkön siirtoverkkoa, mutta siirtoverkkoja on aina vain yksi, joten sähkönsiirtoyhtiöllä on käytännössä monopoli sähkön siirrossa.

Haluatko löytää parhaan sähkösopimuksen helposti? Kokeile Sähkövertailua: www.sahkovertailu.fi!

Niinpä kun katsot sähkölaskuasi ja näet siellä sekä sähkön osuuden että sähkön siirron osuuden, voit laskea kilpailutuksen hyödyn vain sähkön osalta, sillä siirtohinnat ovat mitä ovat. Käytännössä sähkön siirtomaksuihin voi vaikuttaa vain ryhtymällä omavaraiseksi sähkön tuotannon suhteen tai muuttamalla toisen verkkoyhtiön alueelle.

Yhteenveto: sähkösopimuksen kilpailutus pähkinänkuoressa

Sähkön hinta ja tarjottavien sähkösopimusten sopimustyypit vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Normaalioloissa kilpailu sähköyhtiöiden kesken toimii, mikä näkyy hintakilpailuna ja erilaisina asiakashankintakampanjoina. Poikkevissa oloissa, kuten vuoden 2022 aikana, kilpailua on vähemmän, hinnat ovat korkeammat ja sopimuksia on tarjolla vähemmän.

Sähkön säännöllinen kilpailuttaminen on paras tapa varmistaa, ettet maksa sähköstä liikaa. Koska sähkö on samanlaatuista sähköyhtiöstä huolimatta, sähkön suhteen hinnalla on suurempi merkitys kuin sellaisilla tuotteilla, joissa on keskenään laatuvaihtelua.

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa joko pyytämällä tarjouksia suoraan sähköyhtiöiltä tai käyttämällä kilpailutuspalvelua, kuten Sähkövertailua.