Tiedätkö miten paljon rahaa muilla kuluu elämiseen? Asiaa on tutkittu ja tässä esittelemme mitä eläminen Suomessa maksaa.

Voit käyttää näitä tietoja oman talouden arviointiin: kuluuko teidän taloudessanne enemmän vai vähemmän rahaa elämiseen?

Viitebudjetti auttaa arvioimaan omaa kulutasoa

Kuluttajatutkimuskeskus julkaisi vuonna 2010 viitebudjetin, jossa haluttiin vastata kysymykseen, miten paljon kohtuullinen eläminen maksaa. Raportti päivitettiin vuonna 2014 vastaamaan vuoden 2013 kulutasoja. Koska viitebudjettia ei ole sen jälkeen päivitetty, päätimme laskea mitä eläminen pääkaupunkiseudulla maksaa inflaatiokorjattuna vuonna 2018.

Aloitetaan silti tarkastelemalla mitä eläminen maksoi vuonna 2013 ja mihin rahat kuluivat.

Entä miltä luvut näyttävät vuoden 2018 tasoilla?

Tarkastellaksemme vuoden 2018 tasoja aloitimme katsomalla millainen inflaatio Suomessa on ollut vuodesta 2013 vuoteen 2018. Findikaattori kertoo meille, että vuoden 2013 tammikuusta vuoden 2018 elokuuhun inflaatio on ollut keskimäärin 0,72%.

Niinpä valitsimme pääkaupunkiseudun tason (ilman seutulippua) ja laskimme inflaatiokorjatut luvut vuodelle 2018, jotka näet alla.

Mikä maksaa?

Jos tarkastelemme viitebudjettia, näemme mikä maksaa. Alla olevassa kuvassa Kuluttajatutkimuskeskus on summannut eri kuluerien suhteellisen osuuden viiteryhmittäin.

Kuvasta on helppo lukea, että asuminen on pääkaupunkiseudulla isoin yksittäinen kuluerä viiteryhmästä riippumatta.

Yksinasuvilla asumisen kulut ovat suhteellisesti korkeimmat. Tämä selittyy sillä, että yksin asuvalla henkilöllä on luonnollisesti enemmän neliöitä per henki käytössään verrattuna yhdessä asuviin. Kaksi ihmistä ei tarvitse kaksinkertaista määrää kylpyhuonetta tai keittiötä, joka johtaa yhdessä asuvien pienempiin neliöihin per henkilö.

Jos tarkastelemme kokonaiskulutusta, toinen merkittävä kuluja nostava tekijä yksin asumisen lisäksi ovat lapset. Tämä on tietysti luonnollista. Suurempi perhe tarkoittaa suurempia ruokakuluja ja suurempaa tarvetta asuinneliöille.

Miten tätä tietoa kannattaa käyttää?

Tutkittua tietoa normaaleista elinkustannuksista voi käyttää sekä oman kulutuksen arviointiin että säästämiseen. Jos pidät kirjaa omista kuluistasi, voit helposti arvioida mihin kulutat enemmän tai vähemmän rahaa kuin mitä voisit.

Kulujen jakautumisesta voit lukea missä suurimmat säästömahdollisuudet ovat. Ne ovat selvästi asumisessa. Jos haluat asua taloudellisesti järkevällä tavalla, voit seuraavaksi lukea juttumme siitä.