Oletko miettinyt miten vakuutusten kilpailutus tehdään? Tuntuuko sinusta, että se on aikaa vievää tai turhaa? Ovatko vakuutusasiat muutenkin täysi mysteeri?

Vakuutusten kilpailutus on tärkeää, sillä useinkaan oma, tuttu ja turvallinen vakuutusyhtiö ei anna kaikkein parasta tarjousta muuttuviin elämäntilanteisiin.

Tässä artikkelissa perehdymme siihen, kuinka vakuutuksia tulisi kilpailuttaa ja keskittää, ja mitä kannattaa ottaa huomioon.

Jos haluat päästä helpolla vakuutusten kilpailuttamisessa, kokeile vakuutusmeklaria, joka kilpailuttaa vakuutukset puolestasi. Maksat vain puolet ensimmäisen vuoden säästöistäsi.

Miten tätä artikkelia kannattaa lukea?

Tämän artikkelin pohjimmainen tarkoitus on kertoa yleisesti vakuutuksista Suomessa, sekä antaa vinkkejä niiden kilpailutukseen ja keskittämiseen.

 1. Jos vakuutusasiat ovat sinulle uusia, voit aloittaa silmäilemällä jutun ja sen jälkeen perehtyä tarkemmin esimerkiksi kappaleisiin ”mihin vakuutuksia tarvitaan” ja ”mitä vakuutuksia on olemassa”.
 2. Jos mietit kannattaako vakuutusten keskittäminen ja mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on, voit hypätä suoraan kappaleeseen ”vakuutusten keskittäminen”.
 3. Jos etsit vinkkejä vakuutusten kilpailutukseen, on sinulle suunnattu kappale ”vakuutusten kilpailutus”. Voit hyötyä myös suomalaisten vakuutusyhtiöiden listasta, joka löytyy artikkelin loppupuolelta.
 4. Jos haluat tietoja saatavilla olevista vakuutuksista, suosittelemme tutustumaan kappaleisiin ”mitä vakuutuksia on olemassa”, ”lista suomalaisista vakuutusyhtiöistä”, sekä ”lista olemassa olevista vakuutuksista”.

Toivottavasti löydät etsimäsi! Tervetuloa lukemaan.

lapsi pitää vanhemman kädestä kiinni

Mihin vakuutuksia tarvitaan

Vakuutusyhtiöt ovat pohjimmiltaan laitoksia, joiden kanssa tehdään sopimus vahinkojen tasaamisesta mahdollisen riskin konkretisoituessa.

Vakuutusten tarkoitus onkin auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä selviytymään rahallisesti mahdollisen vahingon tapahtuessa. Kyseessä onkin niin sanotusti turva ”pahan päivän varalle”.

Yksityishenkilö hyötyy esimerkiksi kotivakuutuksesta tai matkavakuutuksesta, sillä ilman vakuutusta kukaan ei korvaa vaikkapa talon palamista tai kymmeniin tuhansiin euroihin nousevia sairauskuluja.

Meillä ei useinkaan ole kymmeniä tuhansia euroja säästöjä tällaisia tilanteita varten, ja vaikka olisikin, on vakuutukseen käytettävä pieni kuukausimaksu huomattavasti järkevämpi ja taloudellisempi vaihtoehto.

Liikennevakuutukset, kuten autovakuutukset, moottoripyörän vakuutus tai mopon vakuutus ovat liikennekäytössä olevalle ajoneuvolle pakollisia. Tämä johtuu siitä, että liikenteessä kuljettava voi tarkoituksella tai vahingossa aiheuttaa vaaraa paitsi itselleen, mutta myös muille ja heidän omaisuudelleen.

Kilpailuttaja.fi palvelun avulla voit kilpailuttaa autovakuutuksesi kolmella vakuutusyhtiöllä samalla kertaa. Kilpailuun osallistuvat vakuutusyhtiöt ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Vahingon aiheuttajan liikennevakuutus korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Pienen vian, kuten esimerkiksi auton maalipinnan tai lommon korjauttaminen voi käydä äärimmäisen kalliiksi, ja vakuutus auttaa kattamaan nämä kulut.

Yksityishenkilöiden vakuutukset ovat periaatteessa vapaaehtoisia. Kuten jo todettua, liikennekäyttöön otettavassa ajoneuvossa tulee sellainen olla. Lisäksi vakuutusta voidaan vaatia jonkun kolmannen osapuolen toimesta.

Näin on esimerkiksi haettaessa viisumia Venäjälle, sillä Venäjä vaatii prosessia varten voimassa olevan matkavakuutuksen.

Vakuutusta voi vaatia myös vaikkapa vuokranantaja tai seikkailumatkan järjestäjä, mutta Suomen laki ei näitä kansalaisiltaan vaadi.

Yrityksiltä vaaditaan lakisääteisiä vakuutuksia, jotka vaihtelevat hieman toimialasta riippuen. Näistä tärkein on kuitenkin YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Tähän, ja muihin yrittäjän vakuutuksiin perehdymme kuitenkin vielä kappaleessa ”lakisääteisen vakuutukset”.

Vakuutuksia tarvitaan siis hallitsemaan taloudellista riskiä. Se suojaa korvausvastuulta ikävissä onnettomuuksissa, tuo turvaa matkalla ja tapaturman sattuessa ja tarjoaa tarvittaessa maksutonta oikeusapua sen tullessa tarpeeseen.

Jatka lukemista ja perehdy tarkemmin siihen millaisia vakuutuksia on olemassa.

eri kokoisia ja värisiä salkkuja

Mitä vakuutuksia on olemassa

Vakuutusten päätyypit ovat yksityisvakuutuksen ja sosiaalivakuutukset. Yksityisvakuutuksia ovat henkilövakuutukset, vahinkovakuutukset, liikenteen ja kuljetusten vakuutukset, sekä yhdistelmävakuutukset.

Sosiaalivakuutuksia ovat esimerkiksi eläkevakuutus, sairausvakuutus ja työtapaturmavakuutus.

Vakuutusten kilpailuttaminen voi olla työlästä, mutta työt voi ulkoistaa vakuutusmeklarille. Helppoa, riskitöntä ja edullista.

Henkilövakuutusten alle kuuluvat:

 • Henkivakuutus
 • Vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • Yksityistapaturmavakuutus
 • Yksityinen sairausvakuutus

Nimensä mukaisesti näiden tarkoituksena on suojata henkilöä tapaturman, sairauden tai läheisen kuoleman kohdalla. Myös eläkkeelle jäänti on tietynlainen taloudellinen kriisi, jota voi ennakoida vakuutuksen avulla.

Henkivakuutukset jaetaan kuolemanvaravakuutuksiin eli riskihenkivakuutuksiin ja elämänvaravakuutuksiin, joita kutsutaan myös säästöhenkivakuutuksiksi.

Riskihenkivakuutus maksaa edunsaajalle korvausta vakuutetun kuollessa kesken vakuutuskauden. Säästöhenkivakuutuksessa puolestaan vakuutettu saa korvausta mikäli on vielä hengissä tietyn ajan jälkeen.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus kartuttaa säästöjä eläkepäiviä varten.

Rahaa talletetaan pitkäaikaissäästötilille, josta se sijoitetaan osakkeisiin tai rahastoihin. Eläkesäästöjä voi alkaa nostaa 63–68 –vuotiaana, mikäli sopimus on tehty ennen vuotta 2013 ja 68–70 -vuotiaana, mikäli sopimus on tehty myöhemmin.

Yksityistapaturmavakuutus korvaa vapaa-ajalla tai täysajalla sattuneita tapaturmia.

Tapaturmaksi luetaan esimerkiksi vammat, kuten luunmurtumat, venähdykset tai haavat. Lisänä voi olla päivärahakorvaus tai päivärahan korotus.

Yksityinen sairausvakuutus puolestaan korvaa terveyspalvelujen kustannuksia ja lääkeostoja määrätyn sairaus-, käynti- tai vuosikohtaisen omavastuurajan ylittävältä osin.

Terveydenhoitokustannukset voivat nousta todella suuriksi, etenkin jos vahinko sattuu ulkomailla tai Suomessa vaaditaan jotain erikoistoimenpiteitä.

Onkin hyvä turvata hoidon saanti ottamalla tarpeeksi kattava vakuutus.

Vahinkovakuutuksia ovat:

 • Palovakuutus
 • Vastuuvakuutus
 • Oikeusturvavakuutus
 • Keskeytysvakuutus
 • Takaus- ja luottovakuutus
 • Laina- tai maksuturvavakuutus

Näiden tehtävänä on korvata niin aineellisia, kuin aineettomiakin vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutetun omalle omaisuudelle, tai joista vakuutettu on korvausvelvollinen.

Palovakuutus korvaa nimensä mukaisesti tulipalon tai vastaavan tapahtuman aiheuttamia aineellisia tuhoja. Se on nykyisin yleensä osa kotivakuutusta tai kiinteistövakuutusta, joihin tutustumme tarkemmin yhdistelmävakuutuksista kertovassa kappaleessa.

Vastuuvakuutus korvaa niitä vahinkoja, joista vakuutettu on vastuussa. Näitä voivat olla niin esine- kuin henkilövahingotkin. Korvattavat kustannukset voivat sisältää hoito- ja matkakuluja, kipua ja särkyä, pysyvää vikaa ja haittaa, kosmeettista haittaa, ansionmenetystä ja esineen korjauskuluja tai arvon alennuksia.

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja sisältäen muun muassa lakimiehen palkkiot ja oikeudenkäyntimaksut. Se sisältyy useimmiten johonkin yhdistelmävakuutukseen, kuten kotivakuutukseen, mutta sen voi saada myös erillisenä vakuutuksena vaikkapa ammattijärjestön kautta.

Keskeytysvakuutuksia ovat omaisuuskeskeytys-, riippuvuuskeskeytys- ja tapaturmakeskeytysvakuutus. Keskeytysvakuutukset turvaavat yrittäjän liiketoiminnan tuloksen ja kattavat ylimääräisiä kuluja poikkeustilanteissa.

Takaus- ja luottovakuutus, sekä laina- tai maksuturvavakuutus liittyvät taloudellisten velvollisuuksien hoitamisen varmistamiseen. Luottovakuutus otetaan vakuutuksenottajan myyntisaamisten varmistamiseksi luottotappioiden varalta, eli käytännössä velkoja turvaa näin oman selustansa.

Takausvakuutuksessa vakuutuksen ottaja on velallinen. Siinä vakuutuksenantaja ottaa vastattavakseen vakuutuksenottajan sopimusvelvoitteen.

Laina- tai maksuturvavakuutuksessa vakuutusyhtiö maksaa kuukausittaista korvausta esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden sattuessa kohdalle, ja tätä voi hyödyntää vaikkapa lainan lyhentämiseen.

Onkin hyvä turvata myös oma talous, sillä emme voi ikinä tietää mitä eteen tulee.

Liikenteen ja kuljetusten vakuutuksia ovat:

 • Liikennevakuutus
 • Autovakuutus
 • Meri- ja kuljetusvakuutus

Kuten jo aiemmin mainitsimme, ovat liikennevakuutukset paitsi erittäin hyödyllisiä, mutta myös pakollisia. Ne korvaavat syyttömän osapuolen omaisuusvahingot, kuten vauriot ajoneuvossa tai vaikkapa rakennuksessa.

Lisäksi se korvaa molempien osapuolien henkilövahingot ilman omavastuuta.

Autovakuutus eli kaskovakuutus voi pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi sisältää vaikkapa jonkinlaisen lisäturvan. Lisävakuutuksia löytyy erilaisia riippuen vakuutuksenottajan tarpeesta, mutta siihen saa vaikkapa lunastusturvan tai lasivakuutuksen.

Talousviisas.fi suosittelee aloittamaan autovakuutuksen kilpailutuksen kilpailuttaja.fi palvelun avulla, mistä saa yhdellä hakemuksella kolmelta vakuutusyhtiöltä tarjoukset.

Meri- ja kuljetusvakuutus on meri- ja logistiikka-alan tärkein vakuutus. Lastit ovat usein erittäin arvokkaita ja matkalla sattuu ja tapahtuu. Alan toimijat vakuuttavat itsensä usein huolella, mutta korvausvastuu riippuu aina kuljetussopimuksesta.

Varsinkin yritysasiakkaan kannattaakin aina tutustua ensin sopimuksen ehtoihin ja toimituslausekkeisiin, ja miettiä sitten lisäturvaa omille tuotteilleen, sillä ne eivät välttämättä kuulu kuljettajan vakuutuksen piiriin.

Yhdistelmävakuutuksia ovat: 

 •   Kotivakuutus
 •   Kiinteistövakuutus
 •   Matkavakuutus

Nämä ovat usein yksityishenkilölle ne ehkä kaikkein tutuimmat vakuutukset. Yhdistelmävakuutukset ovat yleisesti ottaen tiettyyn tarkoitukseen räätälöidyt vakuutuspaketit.

Kotivakuutus koostuu yleensä irtaimistovakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Se kattaakin oman kodin irtaimiston ja omistusasunnossa lisäksi esimerkiksi tapetit, parketit ja kaakelit.

Kotivakuutuksen voi räätälöidä lisäämällä siihen tarvitsemansa palvelut ja niiden maksimikorvaussummat. Suppeaan vakuutukseen kuuluvat esimerkiksi putkirikot, murrot ja palovahingot, mutta laajempaan kotivakuutukseen saa lisäksi erilaiset rikkoutumisvahingot.

Kiinteistövakuutus sisältää yleensä esinevakuutuksen, kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen sekä asunto-osakeyhtiöissä tyypillisesti myös hallituksen vastuuvakuutuksen.

Se korvaa pitkälti samanlaisia vahinkoja kuin kotivakuutuskin, mutta se on räätälöity sopimaan kiinteistöjen tarpeisiin.

Vakuutus perustuu rakennuksen pinta-alaan ja korvaa vahingot myös pienissä ulkorakennuksissa, kuten vajassa tai autotallissa.

Matkavakuutus sisältää usein matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Nämä korvaavat matkalla tapahtuneita onnettomuuksia ja tapaturmia, sekä esimerkiksi matkatavaroiden katoamisen tai rikkoutumisen.

Matkavakuus sisältyy useasti hyviin luottokortteihin. Muun muassa Komplett Bank tarjoaa täysin maksutonta Mastercard –luottokorttia, johon sisältyy kattava matkavakuutus lisäetuna.

Matkavakuutus saattaa myös korvata matkalta myöhästymisen tai matkan keskeytymisen, sekä vaikkapa ansionmenetykset näistä johtuvista syistä.

Matkavakuutus on erittäin tärkeä ulkomaille matkustettaessa, sillä sairaanhoitokulut ulkomailla ovat yleensä erittäin kalliita ja vaikkapa ambulanssilento tai ruumiin kuljetus kotimaahan maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

Matkavakuutukseen liittyy yleensä omavastuu, mutta jatkuva matkavakuutus kattaa myös kotimaan matkat, joten kyseessä on erittäin kannattava investointi.

Yksityisvakuutukset ovat pääasiassa vapaaehtoisia vakuutuksia, mutta kannattaa tutustua niihin ja valita niistä omiin tarpeisiin sopivat.

Aiemmin Suomessa on ollut käytössä esimerkiksi myötäjäisvakuutus, elinkorkovakuutus, kavallusvakuutus ja eläinvakuutus eli esimerkiksi koiran vakuutus.

Vakuutukset kuitenkin muuttuvat jatkuvasti ja suosittelemmekin tutustumaan tällä hetkellä tarjolla oleviin vakuutuksiin oman vakuutusyhtiösi kotisivuilla.

Seuraavassa kappaleessa tutustumme sosiaalivakuutuksiin ja niiden ominaisuuksiin.

oikeustalo

Lakisääteiset vakuutukset

Lakisääteisiä vakuutuksia ovat yksityishenkilöiden sosiaaliturvaa takaavat sosiaalivakuutukset, sekä yrittäjän lakisääteisen vakuutukset. Näissä on paljon yhteneväisyyksiä ja suurin osa kuluista jää ainakin osittain työnantajan maksettavaksi.

Ideana onkin suojata työtä tekevän ihmisen toimeentulo erilaisissa elämäntilanteissa, olipa kyseessä sitten työntekijäasemassa oleva henkilö tai yrittäjä.

Sosiaalivakuutukset

Sosiaalivakuutusten joukkoon kuuluu se osa Suomen sosiaaliturvasta, joka on järjestetty lakisääteisin eli siis pakollisin vakuutuksin.

Näistä tärkein on eläkevakuutus, joka jakautuu kansaneläkevakuutukseksi, sekä työeläkevakuutukseksi.

Kansaneläke yhdessä takuueläkkeen kanssa takaa toimeentulon sellaisessa tilanteessa, jossa työeläke on erittäin pieni tai sitä ei saa ollenkaan. Työeläke karttuu 17 ikävuodesta alkaen, ja sen karttumisen perusteella määräytyy eläke, jota maksetaan vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen.

Sairausvakuutus on niin ikään lakisääteinen ja sillä korvataan kansalaisen sairaudenhoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita ja hoitokustannuksia, sekä lääkemenoja.

Vakuutus maksetaan veroluonteisena maksuna palkkaverotuksen yhteydessä. Lakisääteisen sairausvakuutuksen lisäksi on mahdollista ottaa myös vapaaehtoinen sairausvakuutus.

Työtapaturmavakuutus vakuuttaa työntekijät työtapaturmien ja ammattisairauksien varalta. Vakuutusmaksuista vastaa työnantaja.

Työttömyysvakuutus turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Siitä vastaavat valtion lisäksi niin työnantaja kuin työntekijäkin maksamalla työttömyysvakuutusmaksuja.

Työnantajalla on lisäksi velvollisuus ottaa työntekijöiden ryhmähenkivakuutus. Siitä maksetaan korvaussumma perillisille työntekijän kuollessa.

Tarkoituksena on varmistaa perheen toimeentulo puolison tai lasten huoltajan menehtyessä.

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjälle vakuutukset ovat äärimmäisen tärkeitä, sillä esimerkiksi yksityisyrittäjän vakava sairaus tai varaston tuhoutuminen saattavat ajaa liiketoiminnan konkurssin partaalle.

Vakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan vakuutukset tulisi olla kunnossa jo heti yritystoiminnan alussa ja tässä kappaleessa perehdymmekin yrittäjän lakisääteisiin vakuutuksiin.

Ainoa kaikille yrittäjille yhteinen lakisääteinen vakuutus on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Sen tarkoituksena on vakuuttaa yrittäjä työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Sitä maksetaan perusten vuositason työtulon määrään, joka käytännössä vastaa palkkaa joka maksettaisiin työntekijälle saman työn tekemisestä.

Tähän perustuva paitsi YEL, mutta myös muut yrittäjän sosiaaliturvaan kuuluvat edut, kuten vanhempainpäiväraha, sekä sairaspäivärahat. YEL tulee olla otettuna kuusi kuukautta yritystoiminnan alusta, mikäli yrittäjän vuosityötulo on yli 7 799,37 euroa. Sitä ei myöskään tarvitse maksaa mikäli on jo vanhuuseläkkeellä.

Lisäksi on muita toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia.

Yksi näistä on esimerkiksi potilasvakuutus terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yrityksellä. Se korvaa tarvittaessa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Toinen esimerkki on ympäristövahinkovakuutus ympäristö- tai kemikaaliluvan tarvitseville yrityksille. Luonnollisesti myös liikennevakuutus vaaditaan, mikä yrityksellä on ajoneuvoja. Näitä vakuutuksia on paljon ja niihin kannattaa tutustua jo yrityssuunnitelmaa laatiessa yllätysten välttämiseksi.

Huomaathan, että yllä mainitut sosiaalivakuutukset jäävät suurimmilta osin juuri yrittäjän kannettaviksi, ja näin ollen ne kannattaa ottaa huomioon työntekijöiden palkkakustannuksia arvioitaessa.

Lakisääteisen vakuutukset eivät kuitenkaan ole ainoa yrittäjän vakuutuskulu vaan lisäksi kannattaa ehdottomasti ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia.

Näistä lisää seuraavassa kappaleessa.

vanha auto niityllä

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisten vakuutusten kirjo on huomattavasti lakisääteisiä vakuutuksia mittavampi.

Vakuutustoiminta on kuitenkin loppupeleissä liiketoimintaa ja vakuutusyhtiöitä hyödyttää uusien vakuutustuotteiden luominen ja myyminen asiakkaille.

Kilpailuta vakuutuksesi helposti Vakuuttavan avulla.

Vapaaehtoisia vakuutuksia sivusimme jo kappaleessa ”mitä vakuutuksia on olemassa”, mutta tässä kappaleessa käymme läpi vielä niin yksityishenkilön, kuin yrittäjänkin vapaaehtoiset vakuutustyypit.

Yksityishenkilön vakuutukset

Kappaleessa ”mitä vakuutuksia on olemassa” kävimme läpi erilaisia vakuutustyyppejä ja muutamia yhdistelmävakuutuksia. Todellisuudessa vakuutusten kirjo on paljon laajempi, sillä vakuutusyhtiöt räätälöivät erilaisia yhdistelmiä eri tarpeeseen.

Vakuutustuotteiden nimitykset vaihtelevatkin yhtiöiden sisällä, ja aina tulisi tarkistaa mitä mikäkin vakuutus pitää oikeasti sisällään, ja mikä on vahinkojen maksimikorvattavuus.

Yksityishenkilölle tarjolla olevia vapaaehtoisia vakuutustuotteita ovat esimerkiksi:

 • Autovakuutus
 • Kotivakuutus
 • Henkilövakuutus
 • Matkavakuutus
 • Nuorisovakuutus
 • Eläinvakuutus
 • Venevakuutus
 • Metsävakuutus

Autovakuutus käy niin henkilöautolle, pakettiautolle, kuin museoautollekin. Se sisältää liikennevakuutuksen lisäksi kaskon, johon saa valita tarvitsemiaan tuotteita.

Autovakuutuksissa trendinä on niin sanottujen bonusten kerryttäminen. Käytännössä autoilija siis hyötyy mikäli ei joudu vakuutusyhtiötä vaativiin vahinkoihin asiakkuuden aikana.

Kotivakuutus kattaa asunnot, omakotitalot ja loma-asunnot kuten kesämökit ja räätälöidään kyseiseen tarpeeseen sopivaksi.

Esimerkiksi kerrostaloasujille riittää usein irtaimiston vakuuttaminen, mutta omakotitaloissa turvaa tarvitaan kattavammin. Myös vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat kotivakuutuksen yleisiä lisäosia.

Eläinvakuutus kattaa kulut kotieläimen sairastumisen, tapaturman ja kuoleman varalta ja on usein osa kotivakuutusta.

Henkilövakuutus saattaa pitää sisällään henkivakuutuksen, sairauskuluvakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen. Siinä kannattaa ottaa huomioon oma terveystilanne, harrastukset, sekä huollettavien määrä.

Mikäli harrastaa riskialttiita lajeja ja on vaikkapa ottanut lainaa puolison kanssa, on laaja vakuutusturva kannattava molempien osapuolien kannalta. Vakuuttamisessa kannattaakin aina ajatella kokonaistilannetta.

Matkavakuutus voi olla jatkuva tai kertaluonteinen. Sillä turvataan matkustajan, sekä matkatavarat.

Mikäli vakuutuksen ottaa hyvissä ajoin ennen matkaa tai se on jatkuvasti voimassa, hyötyy siitä myös tilanteessa, jossa matka peruuntuu tai matkalta myöhästyy.

Nuorisovakuutus on nuorille räätälöity paketti, jonka ideana on tarjota edullinen, mutta kattava vakuutuspaketti nuoren tarpeisiin. Tähän kuuluu usein kotivakuutus, matkavakuutus, sekä sairausvakuutus.

Nuorten vakuutukset on usein ajateltu vasta kotoa muuttaneille, joilla ei välttämättä ole kovin paljoa omaisuutta ja jotka ovat pääasiallisesti terveitä. Kannattaakin tarkistaa riittääkö vakuutuksen korvauskatto sinulle vai tarvitsisitko ehkä lisäturvaa.

Venevakuutus vakuuttaa veneen varkauden, tulipalon tai vaikkapa salamaniskun varalta. Venevakuutuksen sisältö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, mutta jopa sama yhtiö saattaa tarjota erilaisia venevakuutuspaketteja.

Tutustu siis paketin sisältöön ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Metsävakuutus vakuuttaa metsätalousmaan, puuston ja taimikon, sekä mahdollisesti myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa olevan puutavaran.

Metsäpalovakuutus on yleisin ja tärkein metsän vakuutus, mutta lisäksi voi metsää suojata myös esimerkiksi tulvan, myrskyn tai sienitautien varalta.

Metsä on vihreää kultaa, joten senkään vakuuttamista ei tule unohtaa. Kuten jo todettua, vakuutuksia löytyy joka makuun ja niistä kannattaa valita vain itselleen olennaisimmat vakuutukset.

Tavallisen tallaajan ei kannata ottaa metsä- tai venevakuutusta mikäli ei metsää tai venettä omista.

Lue siis aina ennen mitä vakuutuspakettisi sisältää ja neuvottele sen sisältö itsellesi mielekkääksi. Näin säästät rahaa ja voit panostaa vain niihin elämän osa-alueisiin joissa vahinko sinua todennäköisimmin kohtaa.

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjälle on tarjolla paljon vapaaehtoisia vakuutuksia joilla turvata liiketoiminnan jatkuminen ja taloudellisten velvollisuuksia hoitaminen myös kriisitilanteessa.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • Tapaturmavakuutus
 • Henki- ja työkyvyttömyysvakuutus
 • Sairauskuluvakuutus
 • Irtaimiston ja työkalujen vakuutukset
 • Keskeytysvakuutus
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Näistä tapaturmavakuutus, henki– ja työkyvyttömyysvakuutus, sekä sairaskuluvakuutus kattavat yrittäjään kohdistuvia tapaturmia ja niihin liittyviä kuluja.

Irtaimiston ja työkalujen vakuutukset kattavat työhön tarvittavan välineistön tuhoutumista tai katoamista ja keskeytys-, vastuu ja oikeusturvavakuutus auttaa taloudellisten velvollisuuksien hoidossa, mikäli jotain tapahtuu.

Lista olemassa olevista vakuutuksista

Suomessa saatavilla ovat seuraavat vakuutukset:

 • Henkivakuutus
 • Vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • Yksityistapaturmavakuutus
 • Yksityinen sairausvakuutus
 • Palovakuutus
 • Vastuuvakuutus
 • Oikeusturvavakuutus
 • Keskeytysvakuutus
 • Takaus- ja luottovakuutus
 • Laina- tai maksuturvavakuutus
 • Liikennevakuutus
 • Autovakuutus
 • Meri- ja kuljetusvakuutus
 • Kotivakuutus
 • Kiinteistövakuutus
 • Matkavakuutus
 • Kansaneläkevakuutus
 • Työeläkevakuutus
 • Sairausvakuutus
 • Työtapaturmavakuutus
 • Työttömyysvakuutus
 • Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

pankkeja ja vakuutusyrityksiä

 Lista suomalaisista vakuutusyhtiöistä

Suomessa toimivat seuraavat vakuutusyhtiöt:

vakuutusten kilpailutus käynnissä

Vakuutusten kilpailutus

Kilpailutus terminä tarkoittaa tilannetta, jossa asiakas eli yksityishenkilö tai yritys käy läpi useamman saamansa tarjouksen ja valitsee näistä kokonaisvaltaisesti parhaan.

Tarkoituksena ei siis ole valita halvinta, sillä sopimuksen sisältämät ehdot saattavat olla kalliimmassa huomattavasti paremmat ja näin ollen kalliimpi sopimus saattaa olla kokonaisvaltaisesti paras. Näin myös vakuutuksia kilpailuttaessa.

Usein etsitään olemassa olevaa sopimusta halvempaa, mutta joskus päädytään kalliimpaan sopimukseen, joka tarjoaa parempaa turvaa. Vakuutusten kilpailutus kannattaa Yleisradion mukaan tehdä aina muutaman vuoden välein, mutta tärkeintä se on elämäntilanteen muuttuessa.

Muutto, perheenlisäys, lasten itsenäistyminen tai vaikkapa kesämökin tai auton hankinta ovat hyviä tilanteita tarkastaa omien vakuutusten tilanne kokonaisuudessaan.

Vakuutusten kilpailutusta aloittaessa tärkeintä onkin miettiä mitä omaisuutta ja keitä ihmisiä haluat vakuuttaa, ja millaisia vakuutuksia juuri teidän perheenne tarvitsee.

Vakuutusten sisältö vaihteleekin vakuutusyhtiöiden välillä ja vaikka perusasiat ovat samoja, on esimerkiksi vakuutusturvan määrässä, sekä omavastuussa suuri ero. Halvin vakuutus ei ole aina paras!

Tietyn yhtiön tarjoamat autovakuutukset on melko helppoa vertailla autovakuutuslaskurilla. Esimerkiksi Osuuspankin laskurin käyttö on yksinkertaista ja sisältää muutamia vaiheita:

 1. Syötä rekisterinumerosi
 2. Valitse sinulle sopivin vakuutus (pelkkä liikennevakuutus vai jotain muuta)
 3. Valitse haluamasi omavastuu ja lisäturvat
 4. Valitse vakuutuksen alkamisaika ja kuinka monessa erässä haluat maksaa vakuutusmaksusi
 5. Tarkista, että hinta sisältää kaikki alennukset, kuten omistaja-asiakasalennuksen

Viimein saat näkyviin lopullisen hinnan ja tiedät mitä Osuuspankki sinulle tarjoaisi. Laskurilla voi myös leikkiä nostaen ja laskien omavastuun ja lisäturvien määriä ja kokeilemalla mitä vakuutuksen osamaksun muuttaminen kertamaksuksi sen hinnalle tekisi.

Toinen vaihtoehto kilpailuttamiseen on käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa ohjelmistoa.

vanha laskuri

Tästä esimerkkinä Kilpailuttaja.fi:n tarjoama autovakuutuslaskuri. Se vertailee kerrallaan kolme autovakuutusta valituilta vakuutusyhtiöiltä.

Nämä ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

Vertailuprosessi on yksinkertainen:

 1. Valitse auton merkki ja anna auton rekisterinumero
 2. Anna vakuutuksen ottajan kotikaupunki, sekä henkilötunnus
 3. Valitse sopivin vakuutus eli pelkkä liikennevakuutus tai suppea, laaja tai laajin kasko
 4. Valitse haluamasi lisäturvat ja säädä omavastuut tarvitsemallesi tasolle
 5. Valitse maksuerien määrä

Laskuri antaa tarjoukset kolmen eri vakuutusyhtiön eri tyyppisistä vakuutuksista, jotka täyttävät valitsemasi ehdot.

Saat näkyviin asiakashinnan ja keskittäjähinnan, joten pystyt hyödyntämään laskuria myös pohtiessasi kannattako vakuutusten keskittäminen, vai ei. Keskittämisestä kuitenkin lisää vielä seuraavassa kappaleessa.

Vakuutusten kilpailutuksessa ongelma syntyy luonnollisestikin siitä, että kuten jo aiemmin huomasimme, on Suomessa valtava määrä vakuutusyhtiöitä.

Kilpailuta vakuutuksesi Vakuuttavan avulla.

Tarjous tuleekin saada mahdollisimman monelta parhaan mahdollisen päätöksen tekemiseksi. Kilpailuta auton vakuutukset kuitenkin säännöllisesti, sillä vain näin varmistat, että vakuutus on ajan tasalla ja sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Tutustu siis eri yhtiöihin ja niiden tarjoamiin vaihtoehtoihin, perehdy lisäturviin ja vakuutusten tuoteoppaisiin. Tämä koskee luonnollisesti myös muita vakuutuslajeja.

Vakuutusten kilpailuttaminen on aikaa vievää, mutta kannattaa pitkällä tähtäimellä. Seuraavassa kappaleessa tutustumme siihen kannattaako vakuutuksia keskittää vai ei.

lompakossa on luottokortteja

Huomaathan, että luottokortteihin sisältyy usein erilaisia vakuutuksia. Näistä luottokorttiin kuuluu ehkäpä kaikkein yleisimpänä matkavakuutus.

Muun muassa Komplett Bank tarjoaa täysin maksutonta Mastercard -luottokorttia, johon sisältyy myös huimia lisäetuja.

Kortti sisältää maksuturvavakuutuksen, matka- ja peruutusvakuutuksen, ostoturvavakuutuksen, sekä henkilöllisyysvarkausvakuutuksen.

Esimerkiksi kortin matkavakuutus kattaa välttämättömät ja kohtuulliset lääkäri- ja sairaalahoitokustannukset, oikeusturvan 10 000 euroon saakka ja matkatavaroiden katoamisen aikuisella 1250 euroon saakka.

Vakuutus on voimassa koko maailmassa kotimaata lukuun ottamatta. Luottokortin vakuutus astuu voimaan kun vähintään 50% matkan kuljetuskustannuksista on maksettu sillä.

Vakuutus kattaa myös kortin omistajan perheenjäsenet vaikka kortin omistaja ei olisi matkalla mukana. Yli 70-vuotiaiden vakuutusturva on voimassa EU- ja ETA-maissa, sekä Sveitsissä.

Komplett Bankin luottokorttivakuutukset tuovatkin hyvää lisäturvaa jo olemassa oleviin vakuutuksiin.

Luottokorttien tarjoamat vakuutukset kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan vakuutusten kilpailutukseen, sillä niiden ehdot ovat usein varsin kilpailukykyisiä. Korttien vuosimaksu on usein kohtuullinen, jollei täysin ilmainen ja näin ollen niiden vakuutukset voittavatkin ”perinteiset” vakuutukset usein hinnassa.

keskeneräinen palapeli

Vakuutusten keskittäminen

Yhtä tärkeää kuin vakuutusten kilpailutus on myös tarkistaa, mikäli vakuutusten keskittäminen voisi tuoda merkittäviä säästöjä tai muita etuja

Vakuutusalan asiantuntija Pekka Puustisen mukaan on hyvin tavanomaista, että vakuutusyhtiöt tarjoavat keskittämisetuja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yksittäisiä vakuutuksia kannattaisi kilpailuttaa.

Hänen mukaansa keskittäminen on helppo keino hankkia vakuutukset, mutta todellisuudessa se ei useinkaan ole paras tapa.

Jokainen vakuutus tulisikin kilpailuttaa erillisenä vakuutuksena ja näin rakentaa itselleen sopivin paketti eri yhtiöiden tuotteita. On myös tilanteita, joissa jokin yhtiö ei tarjoa esimerkiksi riittävän kattavaa matkavakuutusta.

Mikään yhtiö ei kieltäydy myymästä yksittäistä vakuutustuotetta vaikka myyntitilanteessa he varmasti yrittävät kannustaa tai jopa painostaa keskittämään.

Vakuutuksen hankkiminen vaatiikin samanlaisia neuvottelutaitoja kuin esimerkiksi lainan ottaminen, josta voit lukea lisää tässä Talousviisaan artikkelissa.

Yleinen sääntö voisi olla vaikkapa, että keskittäminen tuo kyllä keskittämisedut, mutta missään yhtiössä ei jokainen vakuutus ole edullisin.

Tuleekin ajatella kokonaisuutta, eli jokaisen vakuutuksen yhteenlaskettua hintaa ja niihin sisältyviä ehtoja, sekä esimerkiksi vakuutusmaksun maksamiseen liittyvää vaivaa ja muuta mahdollista yhteydenpitoa vakuutusyhtiön kanssa.

Keskittäminen on kieltämättä helppoa, sillä tällöin kaikki vakuutukset ovat yhden puhelinsoiton päässä tai esimerkiksi samassa verkkopankissa ja vakuutusmaksu tulee maksaa vain kerran ja yhteen paikkaan.

Keskittäminen vai ei keskittämistä onkin monisyinen kysymys. Esimerkiksi Osuuspankki tarjoaa seuraavat keskittäjän edut:

Omistaja-asiakas, jolla on vähintään kolmen eri tuoteryhmän vakuutus saa:

 • Lähes 18 % alennuksen bonuksellisista Super-, Kevyt- tai Isokaskoista.
 • Lähes 10 % alennuksen koti- ja muista omaisuusvakuutuksista, henkilövakuutuksista sekä jatkuvista matkavakuutuksista.
 • 18–27 -vuotiaana vakuutusasiakkaana 21 % alennuksen lähes kaikista kodin ja perheen vakuutuksista.

Lisäksi riippumatta vakuutusten määrästä asiakas saa:

 • 40 % maksuttoman korotuksen henkivakuutuksesi vakuutusmäärään.
 • Jopa 200 € omavastuuedun tiettyihin Omakoti-vakuutuksesta korvattaviin vahinkoihin.

Käytännössä kotivakuutuksen kannattavuus keskittämisedun myötä tulisi laskea etsimällä vastaava vakuutus muualta ja vertailemalla näiden hintoja.

Vakuutuksen tulisi siis sisältää samat lisäturvat, samat vakuutusmäärät, sekä sama omavastuu. Tähän tulee huomioida 200 €:n omavastuuetu, jonka Osuuspankki tarjoaa, sekä tietenkin 10% alennus listahinnasta.

Laskelman tuloksena saatu hinta kertoo todellisen totuuden kotivakuutuksen keskittämisedun kannattavuudesta.

Osuuspankilla keskittämisprosessi on varsin yksinkertainen:

 1. Valitse vakuutukset, joista haluat tarjouksen, eli esimerkiksi koti-, auto- ja matkavakuutukset.
 2. Anna yhteystietosi
 3. Odota 1–2 päivää ja saat yhteydenoton ja vakuutustarjouksen

Pyyntöön kannattaa siis laittaa niin kyseisessä yhtiössä jo olevat vakuutukset, kuin muutkin vakuutukset, ja näin saat kilpailutukseen ja mahdolliseen keskittämiseen tarvittavat tiedot yhdellä kertaa.

Huomaathan, että mikäli esimerkiksi harrastat pitkiä ulkomaanmatkoja, saattavat vakuutuksen voimassaolon rajoitukset vaihdella eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Tarjousta tulee siis tarkastella erityisen huolella ja lukea myös jokaista vakuutusta koskevat sopimuspaperit.

Yhteenveto

Vakuutusyhtiö on voittoa tuottava yhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota vakuutussopimuksia yksityishenkilöille, sekä yrityksille.

Sopimuksissa sovitaan riskin jakamisesta mahdollisen vakuutustapahtuman realisoituessa.

Vakuutuksia on niin lakisääteisiä, kuin vapaaehtoisiakin ja osa näistä on yksityishenkilöille ja yrityksille yhteisiä, mutta osa poikkeaa asiakkaasta riippuen.

Yksityishenkilöiden vakuutuksista on pakollisia ainoastaan liikennevakuutus, mikäli omistaa liikennekäyttöisen ajoneuvon.

Lisäksi mikäli henkilö on työntekijäasemassa, otetaan hänen palkastaan tiettyjä maksuja sosiaalivakuuksia varten.

Loput sosiaalivakuutusmaksut kattaa työnantaja, eli yritys, sekä valtio. Lisäksi yrittäjälle pakollinen maksu on YEL eli yrittäjän eläkevakuutusmaksu.

Vapaaehtoisia vakuutuksia on paljon, sillä ne ovat vakuutusyhtiöiden päätulonlähde. Vakuuttaa voi niin kodin, itsensä, perheensä, kotieläimensä kuin vaikkapa metsänsäkin.

Autovakuutusta voi laajentaa pelkästä liikennevakuutuksesta kaskoksi, ja matkalle ei tulisi ikinä lähteä ilman matkavakuutusta.

Yrittäjä voi lisäksi vakuuttaa liiketoimintaansa muun muassa keskeytysvakuutuksella ja oikeusturvavakuutuksella.

Vakuutusten kilpailutus kannattaa aina ja kilpailutuksen yhteydessä kannattaa ottaa huomioon myös mahdolliset keskittämisedut.

Ei voida sanoa, että keskittäminen kannattaisi aina, sillä ei ole sellaista yhtiötä, jossa kaikki vakuutukset olisivat markkinoiden halvimmat tai parhaat.

Keskittäjän edut kannattaa kuitenkin laskea mukaan kilpailutilanteessa. Kilpailuttamisessa tärkeintä on löytää kokonaisvaltaisesti parhain vakuutus, eli sellainen jossa hinta-laatusuhde olisi paras.

Ideana ei siis ole löytää absoluuttisesti halvinta vakuutusta, vaan sellaista joka sopii vakuutuksenottajan tarpeisiin ja budjettiin.

Jokainen vakuutus kannattaa kilpailuttaa erikseen ja ottaen huomioon oma elämäntilanne ja sen tuomat riskit.

Pohjimmiltaan vakuutusten ottaminen onkin riskin hallintaa ja tuo taloudellista turvaa, sillä emmehän ikinä tiedä mitä voi tapahtua.

Toivottavasti nautit tästä artikkelista ja sait sen, mitä tulit hakemaan. Muista kilpailuttaa vakuutuksesi säännöllisesti.