Moni yrittäjä törmää uransa aikana tilanteeseen, jossa yrityslainan hakeminen tulee ajankohtaiseksi. Kaikkien yritysten elinkaareen mahtuu vaiheita, joissa ulkopuolinen rahoitus on tarpeen. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan laajentuminen, toiminnan kehittäminen ja tietysti myös joissain tilanteissa puhtaasti liiketoiminnan ylläpitäminen esimerkiksi sesonkivaihteluista johtuvan kassavirran laskun vuoksi. Myös kasvusesongilla lainan tarve saattaa yllättää, kun edessä ovat uudet investoinnit eikä liikevaihto vielä riitä paikkaamaan kasvavia menoja. Tällaisissa tilanteissa yrityslaina on usein hyvä vaihtoehto.

Yrityslainan hakemiseen liittyy kuitenkin monia myyttejä, joita ovat esimerkiksi lainaprosessin kankeus, vaadittavien liitteiden ja dokumenttien kohtuuton määrä sekä erityisesti erilaisten lainantarjoajien laaja kirjo. Varsinkin viimeisten vuosien aikana perinteisten pankkien rinnalle on tullut runsaasti kuluttajapuolelta tuttuja vaihtoehtoisia rahoittajia, joiden lainaprosessi on kenties nopeampi, mutta ehdot perinteisiä pankkeja moninaisempia ja korot korkeampia.

Oletko hakemassa lainaa yrityksellesi? Katso mitä Kasvurahoitus ja Zmarta voivat tarjota.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle:

  • Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen lainansaantiin?
  • Mistä yrityslainaa voi hakea?

Mitkä asiat vaikuttavat yrityslainan saantiin?

Yrityksen lainansaantiin vaikuttavat todella monet kriteerit, joista tärkeimmät varsinkin pankista lainaa haettaessa ovat yrityksen luottokelpoisuus sekä lainaan käytettävät vakuudet.

Luottokelpoisuus ja maksukyky

Ennen vanhaan yrityksen luottokelpoisuutta kiersivät arvioimassa pitkin maata erilaiset asiamiehet, jotka tekivät havaintoja yrityksen tilanteesta. Negatiiviseen luottoarviointiin saattoi vaikuttaa esimerkiksi toimitusjohtajan reipas alkoholinkäyttö. Nykyisin luottokelpoisuus ja -luokitus on automatisoitua ja järjestelmiä ylläpitävät muun muassa Suomessa Asiakastieto ja Bisnode. Mitä korkeampi luottoluokitus yrityksellä on, sitä todennäköisemmin laina irtoaa, mikäli muut asiat ovat kunnossa.

Nykyisin myös yrityksen maksukykyä kartoitetaan tarkasti ja tähänkin löytyy omia analyysityökalujaan muun muassa jo aiemmin mainituilta Asiakastiedolta ja Bisnodelta. Yrityksen maksukyvyn arviointi on monimutkainen prosessi, joka on nykyisin monissa tapauksissa automatisoitu. Maalaisjärjellä kysymys on kuitenkin tismalleen samasta asiasta kuin yksityisasiakkaan maksukyvyn arviointi: riittävätkö yritykset tulot kulujen jälkeen lainan korkoihin ja lyhennykseen.

Yrityksen maksukyvystä voivat kertoa myös muut mittarit, kuten tietysti selvät maksuhäiriöt, mutta myös esimerkiksi maksuviivetiedot. Maksuviivetieto kertoo tietoa siitä, jos yrityksen laskunmaksu on viivästynyt yli viikon alkuperäisestä eräpäivästä. Tällainen tieto on erityisen huolestuttavaa tilanteessa, joissa maksuviive on pitkä tai maksuviiveitä on useampia. 

Yrityksen ja taustahenkilöiden luottotiedot

Yritysluottotietojen selvittäminen on lainahakemuksen ensimmäinen askel, mutta yhä useammin lainaa hakiessa tarkistetaan myös yrityksen taustahenkilöiden luottotiedot. Vaikka yrityksen toiminnassa itse yrityksen maksukyky ja luottotiedot ovat olennaisin asia, useimmiten varsinkin pankit tekevät myös vastuuhenkilöiden luottotietojen tarkistuksen lainaa myönnettäessä.

Yrityslaina mielessä? Katso millaista lainaa Kasvurahoitus ja Zmarta voivat tarjota.

Yrityslainan vakuudet

Lähtökohtaisesti pankista myönnettävät yrityslainat vaativat aina vakuuden. Yrityksille on kuitenkin tarjolla myös erilaisia vakuudettomia luottoja, mutta käytännössä merkittävämpi lainasumma vaatii aina vakuuden. Yrityslainan vakuudeksi käy esimerkiksi Finnveran takaus, josta kerromme lisää hieman myöhemmin. Vakuuksia voi olla myös henkilötakaus, riskienjakotakuu Euroopan Investointirahaston myöntämänä sekä erilaiset reaalivakuudet. Yrityslainan kohdalla reaalivakuus voi tarkoittaa esimerkiksi teollisuuskiinteistöä, erilaisia koneita ja laitteita sekä yrittäjän omaa omaisuutta, kuten vaikkapa omaa asuntoa, lomakiinteistöä tai sijoitusvarallisuutta.

Lisäksi rahoitettava kohde voi toimia joissain tapauksissa vakuutena. Usein tällaisissa tilanteissa puhutaan osamaksusta tai leasing-sopimuksesta.

Omarahoitus

Yrityslainan saantiin vaikuttaa varsinkin positiivisesti yrityksen omarahoitus eli yrityksen omaan rahoitukseen perustuva osuus. Esimerkiksi myöhemmin käsiteltävä Finnvera myöntää aloittelevalle yritykselle lainoja 100 000 euroon asti 20 prosentin omarahoitusosuudella. Myös isommassa investointilainassa omarahoitusosuudella voi olla selvästi positiivisia vaikutuksia lainan myöntämiseen.

Lainan käyttötarkoitus

Yritykset lainoittavat toimintaansa periaatteessa kahta tarkoitusta varten, joko investointeja varten tai käyttöpääoman hankkimista varten. Käyttöpääomalaina on lähtökohtaisesti useimmiten pienempi kuin investointilaina ja sellaista haetaan esimerkiksi tasoittamaan aiemmin mainittuja sesonkipiikkejä tai vaikkapa aloittelevan yrittäjän palkka- ja muiden kulujen tasoittamiseen yrityspolun alkuvaiheessa.

Mikäli kyseessä on investointilaina, lainan myöntämiseen vaikuttavat merkittävästi investoinnin laatu sekä sen arvioidut vaikutukset yrityksen tulevaan liiketoimintaan. Varsinkin investointilainaa hakiessa olisi tärkeää pystyä esittämään rahoittajalle vaikkapa liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelma sekä erilaiset projekti- ja urakkasopimukset, jotka tukevat investoinnin hankkimista. Investointilainassa olennaisinta on investoinnin tuotto: mitä juuri tämä hankinta tarkoittaa yrityksen kautta, paljonko se lisää tuottavuutta, tuo asiakkaita ja sitä kautta liikevaihtoa.

Lainan käyttötarkoituksen tarkalla määrittelyllä on siis huomattavia vaikutuksia mahdollisen lainan myöntämiseen.

Takaisinmaksuaika

Aivan kuten henkilöasiakkaidenkin lainoissa, takaisinmaksuajalla on merkitystä myös yrityksille myönnettävissä lainoissa. Lainan maksuaikataulu on tietysti osattava mitoittaa oikein yrityksen maksukykyyn, mutta liian pitkä maksuaikataulu voi myös tietyissä tilanteissa heikentää hakijan mahdollisuuksia lainan saamiseen. Lainaneuvotteluvaiheessa kannattaa selvittää myös se, mitkä ovat mahdollisuudet lainan ennenaikaiseen poismaksuun ja millä edellytyksillä.

Liiketoimintasuunnitelma ja tulevaisuudennäkymät

Liiketoimintasuunnitelma, budjetti sekä tulevaisuudennäkymät ovat tärkeimpiä lainan myöntämisen kriteerejä varsinkin aloittelevalle yritykselle. Jo olemassa olevan yrityksen historiadata, eli tilinpäätöstiedot ja luottotiedot, kertovat paljon yrityksen toiminnasta ja sen edellytyksistä selviytyä lainasta. Sen sijaan uuden tai vasta aloittaneen yrityksen historiatietoja ei ole saatavilla, joten merkittävään rooliin nousevat liiketoimintasuunnitelma, budjetti sekä tulevaisuudennäkymät.

Varsinkin liiketoimintasuunnitelmaan ja sen laadukkuuteen kannattaa panostaa ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on myös tarjolla kustannustehokasta ja valtion tukemaan apua esimerkiksi ELY-keskuksista. Liiketoimintasuunnitelma on useimmiten aloittelevan yrityksen lainan saannin näkökulmasta kaikkein kriittisin dokumentti.

Oletko hakemassa lainaa yrityksellesi? Katso mitä Kasvurahoitus ja Zmarta voivat tarjota.

Aloittelevan yrityksen budjetti laaditaan useimmiten osaksi liiketoimintasuunnitelmaa. Budjetti kannattaa laskea realistiseksi tai mieluummin ehkä hieman inhorealistiseksi, jotta lainanantajalle ei synny liian ruusuista kuvaa tulevaisuudesta. Budjettia tärkeämmässä roolissa aloittelevan yrityksen lainan saannin kannalta on kuitenkin jo edellä käsitelty liiketoimintasuunnitelma.

Mistä yrityslainaa voi hakea?

Perinteinen mielikuva yrityslainan hakemisesta on kuin suoraan ankeasta suomalaisesta elokuvasta, jossa marssitaan hattu kourassa kylän pankinjohtajan pakeille pyytämään apua hädässä. Nykyisin tilanne ei ole suinkaan yhtä masentava, vaan yrittäjällä on lukuisia mahdollisuuksia lainan hakemiseen. Perinteisesti lainaa on haettu pankista, mutta rinnalle on tullut myös muita vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Pankkien lisäksi lainaa yrityksille tarjoavat erityisesti kuluttajapuolelta tutut pikavippiyritykset, jotka ovat viimeisten vuosien aikana skaalanneet toimintaansa myös yrityslainojen suuntaan. Kolmas mahdollinen lainanhakupaikka ovat valtion instanssit, kuten Finnvera ja Business Finland. Finnvera ja Business Finland myöntävät lainaa itse ja takaavat myös yritysten pankkilainoja tiettyjen kriteerien täytyttyä.

Yrityslainan hakeminen pankista

Velkakirjalaina

Yleisin yrityslainan muoto pankista on perinteinen vakuudellinen velkakirjalaina. Nykyisin epävarmoina aikoina lainan saaminen pankista on tiukentunut myös yritysten osalta, mutta yrityslainan tapauksessa lainan hakeminen kannattaa ehdottomasti aloittaa omasta pankista. Pankkilainan puolesta puhuu erityisesti niiden matalampi korkotaso esimerkiksi netissä ilman vakuuksia myönnettäviin lainoihin verrattuna.

Pankkilainaa hakiessa ennakkosuunnittelu on kaiken a ja o. Hakijan kannattaa tehdä siis pohjatyöt hyvin, sillä hyvin tehdyt kotiläksyt nopeuttavat useimmiten lainahakemuksen käsittelyä.

Yksi yleinen myytti yrityksen pankkilainasta on harhakäsitys siitä, että pankkilainan hakeminen olisi jotenkin hidas ja vaikea prosessi. Nykyisin teknologia on kuitenkin kehittynyt niin, että käytännössä pankin yritysasiakkaana lainan hakeminen onnistuu pääsääntöisesti aina verkossa. Ennen lainahakemuksen täyttämistä kannattaa kuitenkin varmistaa se, että käytössäsi on kaikki tarvittavat dokumentit.

Luottotiedot pankki tarkistaa viran puolesta suoraan eli näiden toimittamista ei tarvita. Useimmiten tarvittavat dokumentit ovat vähintäänkin viimeisin virallinen tilinpäätös sekä tuoreimmat kirjanpitoajot, mikäli edellisestä tilinpäätöksestä on kulunut yli kuusi kuukautta. Lisäksi tarvitaan selvitys rahoituksen tarpeesta sekä riittävä määrä historiadataa kuten menneitä tilinpäätöstietoja.

Pankkilaina on käytännössä aina vakuudellinen, joten lainaneuvotteluun on syytä ottaa myös näkemys vakuudesta ja omarahoitusosuudesta. Lainan saamisessa ei haittaa varmastikaan ole esimerkiksi ajantasaisesta liiketoimintasuunnitelmasta, budjetista sekä tulevaisuudennäkymistä.

Vakuudeton luotto

Monet pankit myöntävät nykyisin myös pieniä vakuudettomia yritysluottoja asiakkailleen. Tällaiset lainat ovat tyypillisesti alle 25 000 euron lainoja, joissa korko on useimmiten velkakirjalainaa korkeampi. 

Vakuudettoman luoton käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi yritystoiminnan laajentaminen, pienet investoinnit, yllättävät menoerät sekä erilaiset sesonkivaihtelujen tasaukset. Vakuudettomassa luotossa lainan myöntämiskriteerit perustuvat puhtaasti yrityksen luottotietojen ja luotonhoitokyvyn arviointiin. Useimpien pankkien vaatimuksena on joko ajantasaiset tilinpäätöstiedot tai aloittelevalta yritykseltä riittävänä tarkka budjettilaskelma.

Vaihtoehtoiset rahoittajat

Viimeisten vuosien aikana erilaiset vaihtoehtoiset rahoittajat ovat rynnänneet todella isolla volyymilla yritysten lainamarkkinoille. Isoja toimijoita alalla ovat muun muassa erilaiset kuluttajapuolen pikavipeistä tutuksi tulleet toimijat, jotka markkinoivat yrityksille vakuudettomia luottoja.

Tällaisten vaihtoehtoisten lainantarjoajien määrä on lisääntynyt siis hurjasti ja myös ehdot vaihtelevat rajusti. Esimerkiksi perinteiseen pankista haettavaan velkakirjalainaan nähden korot ovat todella paljon korkeammat. Vaihtoehtoisten rahoittajien korot ovat myös useimmiten korkeammat kuin perinteisten pankkien myöntämät vakuudettomat yritysluotot, joita sivusimme hieman aiemmin artikkelissamme.

Vaihtoehtoiset rahoittajat tarjoavat siis rahaa korkealla korolla. Toisaalta lainanhakuprosessi on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin perinteisellä velkakirjalainalla, sillä lähtökohtaisesti kaikki vaihtoehtoisten rahoittajien lainat ovat niin sanottuja vakuudettomia lainoja. Yritysluottoa haetaan useimmiten suoraan verkosta ja vaatimukset ovat melko niukkoja. Käytännössä ainoa vaadittava asia on 1-2 henkilön omavelkainen takaus ja esimerkiksi tilinpäätöstietoja ei tarvita läheskään kaikkien toimijoiden lainahakemusvaiheessa.

Lainaa yrityksellesi? Katso lainatarjoukset Kasvurahoitukselta ja Zmartalta.

Erilaiset netin yritysluottopalvelut myöntävät osakeyhtiömuotoisille toimijoille lainaa  jopa satoja tuhansia euroja. Käynnissä näyttää parhaillaan olevan kova kilpailu yritysluotottojen asiakkaista, kun pikavippiyhtiöt yrittävät kääntää kiristyvässä kuluttajakilpailussa suuntaansa yhä enemmän yritysten luotottajiksi. Nykyisessä kilpailutilanteessa ei ole lainkaan tavatonta törmätä tilanteeseen, jossa yritykselle suorastaan tuputetaan jopa 250 000 – 300 000 euron lainoja puhtaasti henkilötakauksella.

Mikäli yhtiömuotona on toiminimi, lainasummat ovat huomattavasti pienempiä ja tällöin puhutaan kuluttajapuolen lainan vastaavista summista. Useimmat alan toimijat myöntävät toiminimiyrityksille lainoja 1 000 – 10 000 euron väliltä.

Valtion instanssit kuten Finnvera ja Business Finland

Pankkien ja muiden rahoituslaitosten lisäksi yrityslainaa voi hakea myös valtion rahoitusinstansseilta, joista tärkeimmät ovat Finnvera ja Business Finland.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka tarjoaa yrityksille rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera tarjoaa monenlaisia erilaisia lainamahdollisuuksia yrityksille, joista suurin osa on kuitenkin lainoja, joita voi käyttää vain yhdessä muiden rahoittajien kanssa. 

Finnveran palveluihin kuuluu myös erilaiset lainatakaukset. Takausvaihtoehtoja on lainan tavoin runsaasti muun muassa aloittavan yrittäjän alkutakaus, pk-yrittäjän takaus, Finnvera-takaus sekä vientitakaus. Joissain takausmalleista yritys hakee ensin lainaa pankista, jonka jälkeen pankki hoitaa takausneuvottelun Finnveran kanssa.

Toinen merkittävä valtiollinen rahoitusinstanssi on Business Finlandin erilaiset rahoitusinstrumentit. Monet Business Finlandin lainoista ovat riskirahoitusta, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuuksia. Business Finlandin lainoihin kuuluu kuitenkin lähes aina omarahoitusosuus. Esimerkiksi pk- ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa myönnetään pääasiassa 50 % kokonaiskustannuksista ja poikkeustapauksissa 70 % kustannuksista. Suuryrityksille Business Finlandin laina on kuitenkin aina maksimissaan 50 % kustannuksista.

Lopuksi: yrityslaina 

Yrityksille on nykyisin tarjolla erilaisia lainamahdollisuuksia todella paljon. Rahoitusmahdollisuuksia tutkiessa kannattaa aivan ensimmäiseksi selvittää se, millaisilla edellytyksillä lainaa on ylipäätään saatavissa. Rahoituksen tarjoajasta riippuen yrityslainaan vaaditaan pääsääntöisesti aina vakuus varsinkin perinteisten rahoituslaitosten kohdalla. Yrityksen taloustiedot on oltava kunnossa eli maksukyvyn ja luottokelpoisuusarvioinnin on täytettävä vaaditut kriteerit ja yrityksen tilinpäätöksen on oltava ajan tasalla. Aloittelevalta yritykseltä vaaditaan useimmiten pätevä liiketoimintasuunnitelma.

Lainaa yrityksellesi verkon välityksellä? Katso mitä Kasvurahoitus ja Zmarta voivat tarjota.

Helpoin ja edullisin tapa lähteä metsästämään yrityslainaa on ottaa yhteys omaan pankkiin, josta lainan saa useimmiten pienemmällä korolla kuin vaihtoehtoisilta rahoitusmarkkinoilta. Pankeissa lainalle vaaditaan useimmiten vakuudet, mutta nykyisin pankit tarjoavat myös erilaisia joustoluottoja, joissa vakuudeksi riittää yrityksen riittävä maksukyky ja luottokelpoisuusarviointi.

Perinteisten pankkien rinnalle on viimeisten vuosien aikana tullut myös vaihtoehtoisia rahoituksentarjoajia. Tällaisia ovat esimerkiksi pikavippimarkkinoilta tutut yritykset, jotka ovat laajentaneet toimintaansa yrityslainojen puolelle. Näihin lainoihin ei pääsääntöisesti vaadita vakuuksia tai edes välttämättä tilinpäätöstietoja, vaan useimmiten lainan saamiseen riittää 1-2 henkilön takaus.

Myös valtion erilaiset rahoitusinstanssit, kuten Finnvera ja Business Finland tarjoavat lainoja. Business Finlandin rahoitus on pääasiassa riskirahoitusta ilman vakuuksia ja Finnveran valikoimista löytyy runsaasti myös erilaisia takausmalleja.

Huolellinen perehtyminen eri vaihtoehtoihin on pidemmän päälle varmin vaihtoehto, joka säästää paitsi rahaa, myös harmaita hiuksia.